Hashtag บูรณาการ

270 results for "บูรณาการ"

4 เครื่องมือครู Digital Tools สร้างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

4 เครื่องมือครู Digital Tools สร้างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Academy
Starfish Academy
966 views • 15.07.22

ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย ทำให้ภาคการศึกษานั้นต้องเร่งแก้ปัญหาด่วน เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ให้นักเรียน ดังนั้นเปิดเทอมใหม่นี้ คุณครูต้องเตรียมเครื่องมือเพื่อที่จะช่วยให้การเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นสนุก สามารถดึงดูดความสนใจข ...

4 เครื่องมือครู Digital Tools สร้างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้

PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
760 views • 27.06.22

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 8 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 นวัตกรรมของโรงเรียน หัวข้อ “การลดความถดถอยในการเรียนรู้”ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ทั้งสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเ ...

PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้
3R-เทคนิคดูแลใจเด็กนักเรียน

3R-เทคนิคดูแลใจเด็กนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
689 views • 28.06.22

“ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” เป็นสิ่งที่ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองนักเรียนอย่างรอบด้าน ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนที่พวกเรารู้จักกันดี ได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่ง ...

3R-เทคนิคดูแลใจเด็กนักเรียน
5 ทักษะแห่งปี 2030 สร้างข้อได้เปรียบให้ลูก ก้าวสู่อาชีพใหม่ในอนาคต

5 ทักษะแห่งปี 2030 สร้างข้อได้เปรียบให้ลูก ก้าวสู่อาชีพใหม่ในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
1324 views • 20.06.22

มีความเป็นไปได้ว่าภายในปี 2030 เด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้น อาจเข้าสู่สายงานที่ยังไม่เคยมีปรากฏในปัจจุบันนี้ แม้ว่าจะไม่ถึงขั้นสร้างรถยนต์บินได้ หรือเดินทางข้ามจักรวาลได้ แต่อย่างน้อยๆ ในโลกที่หมุนไว ก็มีความเป็นไปได้สูงที่บางอาชีพที่เคยรู้จักในวันนี้อาจหายไป ...

5 ทักษะแห่งปี 2030 สร้างข้อได้เปรียบให้ลูก ก้าวสู่อาชีพใหม่ในอนาคต
เปิดเทอมใหม่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

เปิดเทอมใหม่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

Starfish Academy
Starfish Academy
733 views • 20.06.22

หลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์กันมาอย่างยาวนาน ถึงเวลาที่เด็กๆ จะได้กลับไปใช้ชีวิตและเรียนหนังสือที่โรงเรียนอีกครั้ง ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องรักษาระยะห่างจากคนรอบข้าง และภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย การปรับตัวในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อม ...

เปิดเทอมใหม่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด
5 คอร์สออนไลน์เข้าใจลูกแต่ละช่วงวัยตามพัฒนาการเด็ก

5 คอร์สออนไลน์เข้าใจลูกแต่ละช่วงวัยตามพัฒนาการเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
304 views • 22.06.22

พัฒนาการของเด็ก ๆ ในด้านต่าง ๆ อาจเป็นสิ่งที่เจริญเติบโตตามวัยของพวกเขาเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติ แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการคอยชี้นำและการดูแลส่งเสริมเพิ่มเติมจากคุณพ่อคุณแม่ คุณครู หรือผู้ปกครองอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เด็ก ๆ จะเติบโตขึ้นมาเป็น ...

5 คอร์สออนไลน์เข้าใจลูกแต่ละช่วงวัยตามพัฒนาการเด็ก
6 เคล็ดลับช่วยครู สร้างนักเรียน กล้าแสดงออก

6 เคล็ดลับช่วยครู สร้างนักเรียน กล้าแสดงออก

Starfish Academy
Starfish Academy
1506 views • 20.06.22

โดยธรรมชาติแล้ว เด็ก ๆ จะมีความกล้าแสดงออกในตัวอยู่แล้วเป็นทุนเดิม แต่จะมีมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม และการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว และจากการที่บางครอบครัวมีการเลี้ยงดูที่บังคับและเข้มงวดเกินไป ทำให้มีเด็กจำนวนไม่น้อยต้องกลายเป็นคนที่ไม่ ...

6 เคล็ดลับช่วยครู สร้างนักเรียน กล้าแสดงออก
ก่อนเปิดเทอมนี้มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน

ก่อนเปิดเทอมนี้มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน

Starfish Academy
Starfish Academy
1098 views • 16.06.22

การระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการศึกษา นอกจากโรงเรียนต้องปิดเป็นระยะยาว หรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมแล้ว ยังส่งผลไปถึงภาวะถดถอยทางความรู้ของเด็ก ถึงแม้ว่าจะทำการเปิดเรียนหลังจากสถานการณ์คลี่ ...

ก่อนเปิดเทอมนี้มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน
PLC Teacher หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”

PLC Teacher หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”

Starfish Academy
Starfish Academy
718 views • 20.06.22

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 8 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกระบวนการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจว่าครูจะมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการ ...

PLC Teacher หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”
การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา

การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
1121 views • 20.06.22

นวัตกรรม กับ นวัตกรรมทางการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันในความหมาย เพียงแต่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับบริบททางการศึกษา โดยพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2462 ได้ให้ความหมายของ “นวัตกรรมการศึกษา” ว่าหมายความถึง แนวคิด วิธีการ ก ...

การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา
PLC ไม่ใช่แค่การประชุม แต่คือ ‘วิถีของโรงเรียน’

PLC ไม่ใช่แค่การประชุม แต่คือ ‘วิถีของโรงเรียน’

Starfish Academy
Starfish Academy
3380 views • 14.06.22

หากเปรียบเทียบว่าคุณครูคือนักสู้ ที่เมื่อก้าวขาเข้าห้องเรียนเมื่อใด ก็ต้องงัดทุกกลยุทธ์และกระบวนท่าออกมา เพื่อใช้ในห้องเรียน การทำ Professional Learning Community (PLC) หรือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ก็คงเปรียบเสมือน ‘พื้นที่ฝึก พื้นที่พัฒนาตนเอง ...

PLC ไม่ใช่แค่การประชุม แต่คือ ‘วิถีของโรงเรียน’
Learning Culture สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบบผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่

Learning Culture สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบบผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
745 views • 07.06.22

การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการผลิตและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ฉะนั้น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรจึงต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้การ ...

Learning Culture สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบบผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่
4 เทคนิค กู้คืนความจำ ดึงความรู้กลับคืนมา

4 เทคนิค กู้คืนความจำ ดึงความรู้กลับคืนมา

Starfish Academy
Starfish Academy
1452 views • 06.06.22

ทักษะการเรียนรู้นอกจากเรื่องสมาธิ และความเข้าใจแล้ว ความสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปกลับมาใช้ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นทักษะการเรียนรู้นอกจากเรื่องสมาธิ และความเข้าใจแล้ว ความสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปกลับมาใช้ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ ...

4 เทคนิค กู้คืนความจำ ดึงความรู้กลับคืนมา
นวัตกรรมและแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย” กรณีศึกษาสมุทรสาครโมเดล

นวัตกรรมและแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย” กรณีศึกษาสมุทรสาครโมเดล

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
2262 views • 06.06.22

Learning Recovery เครือข่ายโรงเรียนเปลี่ยนใหม่ โดยโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง (TSQP) “นวัตกรรมและแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย” กรณีศึกษาสมุทรสาครโมเดลการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย ถือได้ว่าเป็นวาระที่จำเป็น ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ ...

นวัตกรรมและแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย” กรณีศึกษาสมุทรสาครโมเดล
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

Starfish Academy
Starfish Academy
370 views • 06.06.22

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยน พูดคุย เรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” โดยผู้อำนวยการและครูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดทำหลักสูตร และการจัดกิจกรรมกา ...

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”
10 ทักษะสำคัญ ของผู้บริหารโรงเรียนที่ดี

10 ทักษะสำคัญ ของผู้บริหารโรงเรียนที่ดี

Starfish Academy
Starfish Academy
817 views • 26.05.22

ผู้บริหารโรงเรียน คือบุคคลสำคัญสำหรับการพาโรงเรียนเดินไปข้างหน้า โดยเฉพาะในระบบการประเมินวิทยฐานะว.PA ที่มีเป้าหมายให้คุณครูกลับมาสู่ห้องเรียน และผู้บริหารต้องปรับวิธีการประเมินให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาที่แท้จริง ลดเอกสาร ลดภาระงานต่าง ๆ ของ ...

10 ทักษะสำคัญ ของผู้บริหารโรงเรียนที่ดี
กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 “ห้องเรียนแห่งความสุข”

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 “ห้องเรียนแห่งความสุข”

Starfish Academy
Starfish Academy
351 views • 30.05.22

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “ห้องเรียนแห่งความสุข”กิจกรรม PLC Teacher ในครั้งนี้ เป็นอีกมิติหนึ่งในการ PLC ร่วมกันจากตัวอย่างละครในหัวข้อ “ห้องเรียนแห่งความสุ ...

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 “ห้องเรียนแห่งความสุข”
Academic Journal (TSQP 1) หัวข้อ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Academic Journal (TSQP 1) หัวข้อ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
Starfish Academy
664 views • 30.05.22

ศตวรรษที่ 21 ยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกที่ จึงเป็นเหตุผลให้ ทุกพื้นที่ในโลกจำเป็นต้องมีบุคลากรที่ มีความสามารถในการที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำพาพื้นที่มีความเจริญก้าวหน้า และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องมุ่ ...

Academic Journal (TSQP 1) หัวข้อ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

Starfish Academy
Starfish Academy
343 views • 23.05.22

จากการแนะนำโปรแกรมเสริมหรือส่วนขยาย (Extension) ที่ครูควรมีใน Chrome Ep.1 ก่อนหน้านี้ ทั้งวิธีการติดตั้งส่วนขยายต่างๆ บน Google Chrome ฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ Chrome ยังมีเคล็ดลับ Extension ดีๆ อีกมากมายที่ ...

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2
5 เทคนิค ชวนครูตั้งเป้า พัฒนาตนเองให้สำเร็จในปี 2022

5 เทคนิค ชวนครูตั้งเป้า พัฒนาตนเองให้สำเร็จในปี 2022

Starfish Academy
Starfish Academy
371 views • 23.05.22

เมื่อพูดถึงทักษะแห่งอนาคตที่ทุกคนจำเป็นต้องมี สำหรับการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งทักษะเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้และลงมือทำ เพราะบางทีสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ก็กลับกลายเป็นเรื่องเก่า แต่ที่สำคัญเรามีความสามารถพิเศษ ก็คือการเรียนรู้เพื่อปรับตัว พร้อมพัฒนาทักษะและศักย ...

5 เทคนิค ชวนครูตั้งเป้า พัฒนาตนเองให้สำเร็จในปี 2022