4 วิธี เริ่มต้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 886 views • 7 เดือนที่แล้ว
4 วิธี เริ่มต้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโรงเรียน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทรนด์การศึกษาตั้งแต่เจอผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการบริหารโรงเรียนจะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นอยู่ เช่น มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ มีการปรับรูปแบบการบริหารที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งบุคคลสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน คือ ผู้บริหาร

ดังนั้น ผู้บริหารเองจะต้องมีการเรียนรู้ใหม่ทั้งในด้านของแนวคิด และวิธีการ ซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญในการบริหารโรงเรียนในยุคนี้ คือ แนวคิดการบริหารเชิงนวัตกรรม ซึ่งวันนี้ Starfish Labz มี 4 วิธีของการเริ่มต้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโรงเรียนมาแบ่งปัน ดังนี้

1) ปรับความเข้าใจใหม่เรื่องการเรียนรู้เป็นรายบุคคล : ยกตัวอย่างเช่น การเริ่มใส่ใจผู้เรียนและคุณครูเป็นรายบุคคลในด้านของการเรียนรู้และการบริหารเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร และที่สำคัญคือต้องเชื่อมโยงความต้องการของผู้เรียนไปสู่การเชื่อมโยงกับสังคม อารมณ์และวัฒนธรรมของชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้

2) ยกระดับการรับฟังเสียงของคุณครูและนักเรียน : ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม หนึ่งในทักษะที่ต้องมีคือการรับฟังเพราะรากฐานของนวัตกรรมเกิดมาจากการรับฟัง รับฟังอย่างกระตือรือร้นและเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อรับคำติชมจะสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้ครูและนักเรียนมีพลังในการกล้าเสี่ยง มีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้จากความล้มเหลวซึ่งก็เป็นรากฐานของการสร้างวัฒนธรรมของเชิงนวัตกรรมเช่นกัน เพราะฉะนั้นผู้บริหารควรเช็กว่านักเรียนและคุณครูมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของพวกเขาหรือยังถ้ายังผู้บริหารควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เกิดการรับฟังพวกเขาอย่างแท้จริง

3) ท้าทายผู้ออกแบบหลักสูตรและการใช้ Edtech ให้มีเป้าหมายร่วมกับโรงเรียน : ผู้นำโรงเรียนต้องเผชิญกับทางเลือกในการซื้อ Edtech มากมาย เช่น แอปพลิเคชันและโซลูชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในบทบาทของผู้บริหารจะต้องตอบได้ว่า ถ้าจะใช้เทคโนโลยีนี้จะสนับสนุนมาตรฐานและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ครู และนักเรียนของเราได้อย่างไร ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องดึงเอาคำติชมที่ได้รับจากครูและนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือ หรือ Edtech มาช่วยให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเองและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างครูและนักเรียน เพราะฉะนั้น Edtech ไม่จำเป็นต้องหรูหรา หรือมีราคาแพงในการสร้างนวัตกรรมและการสอนในการเรียนรู้อย่างแท้จริงเพราะ Edtech จะต้องมีจุดมุ่งหมายในการใช้อย่างชัดเจน

4)หาแรงบันดาลใจ : ค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมโดยการสร้างเครือข่ายที่นอกเหนือจากชุมชนการเรียนรู้ภายในของโรงเรียน เช่น ผู้บริหารอาจจะเริ่มอ่านบล็อกเกี่ยวกับนวัตกรรมในวงการอื่นๆ อย่างเช่น วงการธุรกิจ หรือ Star Up เข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายออนไลน์กลุ่มผู้นำด้านนวัตกรรม เป็นต้น เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากขึ้นกับวิธีคิดและแนวทางการบริหารที่หลากหลาย

จะเห็นได้ว่า 4 วิธีนี้ เป็นวิธีการพื้นฐาน ที่จะช่วยให้ผู้นำเริ่มคิดถึงบริบทโรงเรียนของตัวเองและคิดถึงการพาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนเชิงนวัตกรรมได้นอกจากนี้ Starfish ขอทิ้งท้ายด้วยวิธีการเริ่มต้นง่ายๆ ที่ผู้บริหารอาจจะเริ่มทำได้เลยก็คือการชวนคุณครูมาให้ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” ของโรงเรียนเราคืออะไรและนวัตกรรมนั้นช่วยแก้ปัญหาที่โรงเรียนมีอยู่ได้จริงหรือไม่ และเราจะสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาได้อีก เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเบื้องต้นก่อน และหลังจากนั้นค่อยพาไปสู่แนวทางการปฏิบัติจริง

อ้างอิง

4 Practices for Innovative School Leaders : https://shorturl.at/jKZ15

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy

Related Videos

NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game
23:30
Starfish Academy

NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game

Starfish Academy
148 views • 1 ปีที่แล้ว
NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
TBN Teacher Hero นวัตกรรม ส่องหา(ทำ) ส่งต่อความรู้ภูมิปัญญา และสุขภาวะให้ชุมชน
25:06
Starfish Academy

TBN Teacher Hero นวัตกรรม ส่องหา(ทำ) ส่งต่อความรู้ภูมิปัญญา และสุขภาวะให้ชุมชน

Starfish Academy
161 views • 1 ปีที่แล้ว
TBN Teacher Hero นวัตกรรม ส่องหา(ทำ) ส่งต่อความรู้ภูมิปัญญา และสุขภาวะให้ชุมชน
ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED
25:11
Starfish Academy

ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED

Starfish Academy
157 views • 1 ปีที่แล้ว
ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED