Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

[email protected] https://www.starfishmaker.org

คอร์ส (126)

ดูทั้งหมด

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้การรักษาสมดุลชีวิตโดยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goals เชื่อมโยงกับสมดุลชีวิต 7 ด้าน และการเข้าใจธรรมชาติของนัก ...

ความสุข ทักษะการเรียนรู้ จิตวิทยา
สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู
นางสาวจริญญ์วรธ กตัญญู
นางสาวจริญญ์วรธ  กตัญญู

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

Starfish Academy
Starfish Academy
1561 ผู้เรียน

การออกแบบบทเรียนสำหรับ StarfishLabz

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Intermediate
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

วิธีการออกแบบบทเรียนสำหรับคอร์สของ StarfishLabz.com ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศสำหรับนักกา ...

สื่อการเรียนการสอน ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้ สื่อออนไลน์
การออกแบบบทเรียนสำหรับ StarfishLabz
ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

การออกแบบบทเรียนสำหรับ StarfishLabz

Starfish Academy
Starfish Academy
1339 ผู้เรียน

โครงการขององค์กร

ดูทั้งหมด
โครงการ TSQP รุ่น 1

โครงการ TSQP รุ่น 1

Starfish Academy
Starfish Academy

โครงการร่วมพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach ) ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาด้านการบริหารจัดการโรงเรียน และการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ เรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โครงการ TSQP รุ่น 1
โครงการ TSQP รุ่น 2

โครงการ TSQP รุ่น 2

Starfish Academy
Starfish Academy

โครงการร่วมพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach ) ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาด้านการบริหารจัดการโรงเรียน และการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ เรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โครงการ TSQP รุ่น 2

วิดีโอ (213)

ดูทั้งหมด
จาก "ครู" สู่ "โค้ช"
04:10

จาก "ครู" สู่ "โค้ช"

Starfish Academy
Starfish Academy
4 views 3 วันที่แล้ว
จาก "ครู" สู่ "โค้ช"
นวัตกรรมบ้านปลาดาว "การสอนวิชาภาษาอังกฤษ"
02:34

นวัตกรรมบ้านปลาดาว "การสอนวิชาภาษาอังกฤษ"

"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง
03:22

"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy
19 views 10 วันที่แล้ว
"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง
Starfish Country Home School Foundation
03:43

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 16 วันที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation

บทความ (303)

ดูทั้งหมด
5 วิธี ดูแลสุขอนามัยของลูกในช่วงเรียนออนไลน์

5 วิธี ดูแลสุขอนามัยของลูกในช่วงเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนนี้ หลายโรงเรียนต้องปิดโรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติเหมือนเดิม เด็กๆจึงต้องเรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้าน ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองยังคงดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ แล้วเราจะมีวิธีการ ...

79 views 02.03.21
5 วิธี ดูแลสุขอนามัยของลูกในช่วงเรียนออนไลน์
ถึงแม้โควิด-19 จะส่งผลให้หยุดอยู่บ้าน แต่พัฒนาการของลูกต้องไปต่อ

ถึงแม้โควิด-19 จะส่งผลให้หยุดอยู่บ้าน แต่พัฒนาการของลูกต้องไปต่อ

Starfish Academy
Starfish Academy

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์ปัจจุบันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคม หนึ่งในนั้นคือ “การหยุดอยู่บ้านเพื่อทำงานจากที่บ้าน” การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการปรับตัวอย่างมากต่อการจัดกิจกรรมก ...

49 views 02.03.21
ถึงแม้โควิด-19 จะส่งผลให้หยุดอยู่บ้าน แต่พัฒนาการของลูกต้องไปต่อ
เสริมลูกให้ "มั่นใจ" จะทำอะไรก็สำเร็จ!

เสริมลูกให้ "มั่นใจ" จะทำอะไรก็สำเร็จ!

Starfish Academy
Starfish Academy

ความมั่นใจ เป็นสิ่งที่พิเศษมากจริงๆค่ะ เพราะแค่เรามีความมั่นใจ ก็ทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคและเรื่องที่ยากๆ ไปได้ และความมั่นใจยังเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกเรื่องอีกด้วย วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับที่จะเสริมความมั่นใจของลูกมาเป็นไอเดียให้คุณพ่อคุณแม่กัน ...

135 views 01.03.21
เสริมลูกให้ "มั่นใจ" จะทำอะไรก็สำเร็จ!