ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสตาร์ฟิชเมคเกอร์ การออกแบบและพัฒนาพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ การเป็นผู้ให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม การบูรณาการความรู้และการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสตาร์ฟิชเมคเกอร์ (Starfish Maker) การออกแบบและพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมสำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) คุณสมบัติสำคัญของผู้ให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม หรือ เมคเกอร์โค้ช (Maker Coach) แนวทางในการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ STEAM Design Process เพื่อการบูรณาการความรู้และการพัฒนาทักษะสำคัญของเมคเกอร์ (Maker)

ความรู้ที่จะได้รับ

การจัดกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์

กระบวนการ STEAM Design Process

คุณสมบัติของเมคเกอร์โค้ช (Maker Coach)

ทักษะสำคัญของเมคเกอร์ (Maker)

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะการเรียนรู้

  • ผู้อำนวยการเรียนรู้
  • ผู้ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้

ภาพรวมหลักสูตร

Icon book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Icon clock

อัพเดทล่าสุด

08.06.19


Tags


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง