Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites

เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites

April 27th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy

Workshop Google sites นี้จะพาทุกคนไปสร้างห้องเรียนออนไลน์ และสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้เองโดยใส่เนื้อหาตามที่ต้องการ และเรียนรู้เรื่องการเก็บผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบของ E-portfolio ที่สามารถจัดเก็บชุดของเอกสาร, ผลงาน, และบันทึกที่แสดงถึงความสำเร็จ การประเมินทักษะและประสบการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งานได้ง่าย รวมถึงการสร้างเว็บไซต์นำเสนอโครงการช่วยให้โครงการหรือกิจกรรมดูมีความน่าสนใจ เข้าถึงง่าย ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในเรื่องของการจัดพิมพ์เอกสาร นอกจากนี้ยังจะได้สร้างสื่อการสอนออนไลน์ ช่วยคุณครูในเรื่องของการจัดเก็บสื่อการสอนที่น่าสนใจ มีความเป็นหมวดหมู่ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นการสร้างทักษะและสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในยุคดิจิทัลให้กับเด็ก

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 51
เครื่องมือครูยุคใหม่ สร้างสื่อการสอนและเก็บผลงาน ให้ง่ายนิดเดียวด้วย Google Sites
การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

April 20th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัย เป็นวิธีที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้สอนในการทำงานกับเด็กในระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยให้เข้าใจถึงความสามารถ ความรู้ และความพร้อมในการใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเด็กในกลุ่มเป้าหมาย อาจรวมถึงการใช้แบบประเมินที่เน้นไปที่ความรู้และทักษะในการสอนเฉพาะ การประเมินความเข้าใจในหลักการการพัฒนาเด็กในระหว่างช่วงวัยต่างๆ หรือการทดสอบความเข้าใจในการใช้เทคนิคการสอนที่เน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กในระดับปฐมวัย ผู้สอนจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะการสอนและการปรับปรุงวิธีการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความสามารถของเด็กในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 675
การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

Workshop ที่ผ่านมา

ปลุกพลัง "การพัฒนาตนเอง": เปลี่ยนความคิด สู่ความสำเร็จ
4.6

ปลุกพลัง "การพัฒนาตนเอง": เปลี่ยนความคิด สู่ความสำเร็จ

April 11th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ปลุกพลัง "การพัฒนาตนเอง": เปลี่ยนความคิด สู่ความสำเร็จ
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ
4.7

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

April 6th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ
ห้องเรียน Online/Onsite ด้วย ClassPoint
4.8

ห้องเรียน Online/Onsite ด้วย ClassPoint

March 30th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ห้องเรียน Online/Onsite ด้วย ClassPoint
การพัฒนาสุขภาวะทางจิตของนักเรียนด้วยจิตศึกษา
4.8

การพัฒนาสุขภาวะทางจิตของนักเรียนด้วยจิตศึกษา

March 28th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การพัฒนาสุขภาวะทางจิตของนักเรียนด้วยจิตศึกษา
ทำ Presentation นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจคนฟัง
4.9

ทำ Presentation นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจคนฟัง

March 23rd, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ทำ Presentation นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจคนฟัง
กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ EP3
4.9

กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ EP3

March 23rd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ EP3