เครื่องมือผู้ปกครอง

ผู้ปกครองหรือครอบครัว คือ ครูคนแรกของเด็กและเด็กก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่บ้านโดยไม่ต้องได้รับอิทธิพลหรือได้รับการสอนอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษาแต่อย่างใด ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เมื่อเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาแล้วการเรียนรู้จะต้องเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กนั้นต่อเนื่องและ ทำให้การเรียนรู้มีความหมายต่อเด็ก เพราะสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงที่บ้านได้ด้วย

คอร์ส (9)

สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
การบริหารจัดการตนเอง

สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การบริหารจัดการตนเอง

การจะเป็นพ่อแม่ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากเสมอไป ลูกๆ ต้องการแค่แบบอย่างที่ดี เพราะพ่อแม่คือต้นแบบในการดำเนินชีวิตของลูกในอนาคต จึงควรปลูกฝังให้ลูกรักเป็นนักออมตั้งแต่เด็ก มีความเมตตาและรู้จักการแบ่งปัน มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ลูกอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความมั่นคงและปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญของการเป็นพ่อแม่ที่ดีด้วยเช่นกัน

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ บทบาทผู้ปกครอง