เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ  ดี EQ เด่น

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ ดี EQ เด่น

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของ IQ และ EQ องค์ประกอบของ IQ และ EQ เทคนิคการสร้าง IQ และ EQ ให้กับลูก รวมถึงการเรียนรู้บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริม IQ และ EQ ของลูกอย่างถูกวิธี

รายละเอียดคอร์ส

เชื่อว่าเรื่องการเลี้ยงลูกไม่ว่าครอบครัวไหนก็ตามย่อมอยากเห็นลูกของตัวเองเป็นเด็กดี ตั้งความหวังให้ลูกเรียนเก่ง เป็นเด็กอารมณ์ดี เป็นที่รักของทุกคน ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ คิดได้ร้อยแปดพันประการ แม้ตอนนี้ลูกจะอยู่เพียงแค่ชั้นอนุบาลก็ตาม ดังนั้น หากพ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครอง เข้าใจถึงความสำคัญองค์ประกอบของ IQ และ EQ เทคนิคการสร้าง IQ และ EQ ให้กับลูก และบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริม IQ และ EQ ที่ถูกต้อง เด็กก็จะเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความสุข ตามวัย

Learning Outcomes

ความสำคัญของ IQ EQ

องค์ประกอบของ IQ EQ

เทคนิคการสร้าง IQ EQ ให้กับลูก

บทบาทของผู้ปกครอง

4 บทเรียน

IQ และ EQ คืออะไร

IQ และ EQ คืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
องค์ประกอบของ IQและ EQ

องค์ประกอบของ IQและ EQ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคการสร้าง IQ และ EQ ให้กับเจ้าตัวเล็ก

เทคนิคการสร้าง IQ และ EQ ให้กับเจ้าตัวเล็ก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของผู้ปกครอง

บทบาทของผู้ปกครอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง IQ และ EQ คืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 979 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
16.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ