Starfish Labz Logo

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศสำหรับ นักการศึกษาและผู้ปกครอง ที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสนุกๆ ในเรื่องการการจัดการศึกษาแนวใหม่ การพัฒนาการเด็ก นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Background

Thailand’s First Online Learning Platform For Teachers and Parents

Learn and Connect To Educate Our Children

คอร์สใน Starfish Labz

เรียนรู้นวัตกรรม การจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็ก จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ได้ทุกที่ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

2:00 ชั่วโมง
Basic

เรียนรู้การรักษาสมดุลชีวิตโดยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goals เชื่อมโยงกับสมดุลชีวิต 7 ด้าน และการเข้าใจธรรมชาติของนัก ...

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

587 ผู้เรียน

การออกแบบบทเรียนสำหรับ StarfishLabz

2:00 ชั่วโมง
Intermediate

วิธีการออกแบบบทเรียนสำหรับคอร์สของ StarfishLabz.com ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศสำหรับนักกา ...

การออกแบบบทเรียนสำหรับ StarfishLabz

การออกแบบบทเรียนสำหรับ StarfishLabz

994 ผู้เรียน

วิดีโอใน Starfish Labz

เรียนรู้เรื่องราว หาไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กไทย

วิดีโอยอดนิยม

"ไม้เรียว"
04:31

"ไม้เรียว"

Starfish Academy
Starfish Academy
630 views 7 เดือนที่แล้ว
คุณค่าของการทำเพื่อผู้อื่น-พิริน วรรณวลี RA10
06:11

คุณค่าของการทำเพื่อผู้อื่น-พิริน วรรณวลี RA10

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
994 views 10 เดือนที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer
04:00

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
Starfish Academy
12679 views 10 เดือนที่แล้ว
Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง
05:14

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง

Starfish Academy
Starfish Academy
332 views 4 เดือนที่แล้ว

เครือข่ายความรู้

องค์กรและผู้ร่วมเผยแพร่ความรู้ใน Starfish Labz

องค์กรเผยแพร่ความรู้

Starfish Academy

Starfish Academy

โรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว

Teaching with Appiness

Teaching with Appiness

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เผยแพร่ความรู้

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร หรือ ดร.แพร เป็นนักการศึกษานวัตกรรมใหม่ และ Positive Impact Maker มี...

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นค...

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเ...

อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม

อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม

อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม หรือ อ.เงาะ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา...

กฤษณ์ คล้ายวงษ์

กฤษณ์ คล้ายวงษ์

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 ช่วงมัธยมศึกษาก็ได้ศึกษาใน...

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

ชื่อ “แจ๊ค” รศ.ดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ปัจจุบัน ทำงานอยู่ สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตำแหน่ง ผู้อำ...

มุกดา คำวินิจ

มุกดา คำวินิจ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้นวัตกรรมของโรงเรียนช่วยพัฒนาให...

ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิท...


พันธมิตรของเรา

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

Mountains