ปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุขให้ตัวเอง

ปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุขให้ตัวเอง

คอร์สเรียนนี้จะเป็นการเรียนรู้เพื่อปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง เพื่อสร้างความสุข ฝึกให้เรามีความมั่นใจ รู้จักตัวตนและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถดึงความโดดเด่นของตัวเองมาใช้ รวมถึงฝึกวิธีการรับมือเมื่อเกิดปัญหา และการสร้างกำลังใจให้ลุกขึ้นสู้ เพื่อสร้างสุขให้กับตัวเอง โดยที่ไม่เอาตัวเรานั้นไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น

รายละเอียดคอร์ส

ในคอร์ส การปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิดสร้างสุขให้ตัวเองนั้น เราจะมีเนื้อหาและกิจกรรมที่จะช่วยให้เราประเมินความสุขของตนเองได้ ว่าตอนนี้ใจเราเป็นอย่างไร และเราจะทำอย่างไรให้มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงความรู้จากวิทยากรที่จะมาให้ ฮาวทูวิธีการค้นหาตัวตน เพื่อดึงความโดดเด่นของตัวเองมาใช้ และฝึกวิธีการรับมือกับคำวิจารณ์ด้วยใจที่เข้มแข็ง ให้เรามีความสุขกับความเป็นตัวเอง ไม่เอาตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เรียนรู้และนำเอาแนวคิดการรับมือเมื่อเกิดปัญหาและการสร้างกำลังใจให้ลุกขึ้นสู้ทำอย่างไร ในคอร์สนี้จะทำให้ทุกท่านได้รับคำตอบเพื่อการสร้างสุขให้กับตนเองได้

Learning Outcomes

การประเมินความสุขของตนเอง ตอนนี้ใจเราเป็นอย่างไร

วิธีการสร้างความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง

วิธีค้นหาตัวตน ดึงความโดดเด่นของตัวเองมาใช้

วิธีการรับมือกับคำวิจารณ์ด้วยใจที่สตรอง

การสร้างความสุขกับความเป็นตัวเอง ลดการเปรียบเทียบกับคนอื่น

ฝึกวิธีการรับมือเมื่อเกิดปัญหาและการปรับใจให้ลุกขึ้นสู้

ทำอย่างไรเพื่อปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิดสร้างสุขให้ตัวเอง

7 บทเรียน

การประเมินความสุขของตนเอง

การประเมินความสุขของตนเอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีสร้างความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง

วิธีสร้างความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีค้นหาตัวตน ดึงความโดดเด่นของตัวเองมาใช้

วิธีค้นหาตัวตน ดึงความโดดเด่นของตัวเองมาใช้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ฝึกรับมือกับคำวิจารณ์ด้วยหัวใจ ที่สตรอง

ฝึกรับมือกับคำวิจารณ์ด้วยหัวใจ ที่สตรอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การมีความสุขกับความเป็นตัวเอง ลดการเปรียบเทียบกับคนอื่น

การมีความสุขกับความเป็นตัวเอง ลดการเปรียบเทียบกับคนอื่น

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ฝึกวิธีการรับมือเมื่อเกิดปัญหาและการปรับใจให้ลุกขึ้นสู้

ฝึกวิธีการรับมือเมื่อเกิดปัญหาและการปรับใจให้ลุกขึ้นสู้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทำอย่างไรเพื่อปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิดสร้างสุขให้ตัวเอง

ทำอย่างไรเพื่อปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิดสร้างสุขให้ตัวเอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 30 คน

ภาพรวมหลักสูตร

7 บทเรียน
3:30 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
12.03.24

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 100 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 100 เหรียญจากบัญชีของคุณ