Well being สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจและร่างกายให้สมดุล
คอลเลคชั่นคอร์สเรียนออนไลน์

Well being สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจและร่างกายให้สมดุล

ในวันที่โลกว้าวุ่น การได้ใช้เวลาเพื่อกลับมาดูแลตัวเอง รักตัวเองให้มากขึ้น เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนในสังคมตอนนี้ แล้วเราจะมีวิธีดูแลสุขภาพกายและจิตใจของตัวเองแบบง่ายๆ ได้อย่างไร ติดตามได้ในคอลเลคชั่นนี้เลย

12 คอร์ส
พัฒนาการเด็ก
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

เรียนรู้ความสำคัญ ตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แนวทางการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการด้านร่า ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร
Starfish Academy

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

Starfish Academy
6416 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลสุขภาพให้ดีต้องทำอย่างไร?

ใน Course เรื่องการดูแลสุขภาพให้ดีต้องทำอย่างไร?จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีเพราะกินเป็น สุขภาพจิตดีต้องทำอย่างไร ออก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลสุขภาพให้ดีต้องทำอย่างไร?
Starfish Academy

การดูแลสุขภาพให้ดีต้องทำอย่างไร?

Starfish Academy
2951 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

ในแต่ละวันของเรามีบางวันที่สัมผัสได้ว่าเรามีความสุขมาก และบางวันก็สัมผัสได้ว่าเป็นวันธรรมดาทั่วไปที่ไม่ทุกข์และไม่สุข และบางวั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?
Starfish Academy

ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

Starfish Academy
1975 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ

การเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เริ่มต้นออกกำลังอย่างไรให้ถูกต้อง ประเภทการออกกำลังกา ...

โรงเรียนปลาดาว
โรงเรียนปลาดาว
ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ
โรงเรียนปลาดาว

ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ

โรงเรียนปลาดาว
1597 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

หนึ่งวันกับการดูแลตนเอง (Self Care)

เมื่อเราพบเจอปัญหาที่ส่งผลต่อตัวเราในแต่ละวัน ให้บอกตัวเองด้วยคำพูดดีๆ และหากิจกรรมสุดโปรดสำหรับการดูแลและใส่ใจตัวเอง ( ...

Starfish Academy
Starfish Academy
หนึ่งวันกับการดูแลตนเอง (Self Care)
Starfish Academy

หนึ่งวันกับการดูแลตนเอง (Self Care)

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะ Empathy บนโลกออนไลน์

การเอาใจเขามาใส่ใจเราบนโลกออนไลน์เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เราใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจริยธรรม เพราะทักษะการเอาใจ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะ Empathy บนโลกออนไลน์
Starfish Academy

ฝึกทักษะ Empathy บนโลกออนไลน์

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เติมเชื้อไฟ สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง

แรงจูงใจนั้นเป็นคุณสมบัติที่เราทุกคนมีติดตัวมาอยู่แล้ว แต่หากแรงจูงใจนั้นลดน้อยลงหรือหมดลงไปแล้วเราจะมาเติมและสร้างแรงจูงใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เติมเชื้อไฟ สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง
Starfish Academy

เติมเชื้อไฟ สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

แนะนำหลักสูตร well being

คอร์สเรียนนี้จะชวนให้ทุกคน กลับมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กๆ กันนะคะ เพราะทั้งสองเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรง ...

แนะนำหลักสูตร well being

แนะนำหลักสูตร well being

Starfish Labz
การศึกษาในอนาคต
ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:30 ชั่วโมง

ปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุขให้ตัวเอง

คอร์สเรียนนี้จะเป็นการเรียนรู้เพื่อปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง เพื่อสร้างความสุข ฝึกให้เรามีความมั่นใจ รู้จักตัวตนแล ...

ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
ปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุขให้ตัวเอง
ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล

ปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุขให้ตัวเอง

ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
4:00 ชั่วโมง

How to เรียนรู้ รักให้เป็น

คอร์สเรียน How to เรียนรู้ รักให้เป็นนี้ จะเป็นคู่มือความรัก สำหรับคนที่มีหัวใจให้ทุกคนได้เข้าใจความหมายของการ รัก ที่ใช้ 'หัว ...

ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
How to เรียนรู้ รักให้เป็น
ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล

How to เรียนรู้ รักให้เป็น

ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล

ต้องใช้ 100 เหรียญ

พัฒนาการเด็ก
การรู้จักตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา

ในคอร์สนี้เป็นการดูแลสุขภาพใจของเด็ก เพราะการมีสุขภาพใจที่ดีนั้นส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ทำให้อารมณ์ดี สามารถจัดการภาวะอาร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา
Starfish Academy

การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา

Starfish Academy