การดูแลสุขภาพให้ดีต้องทำอย่างไร?

ใน Course เรื่องการดูแลสุขภาพให้ดีต้องทำอย่างไร?จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีเพราะกินเป็น สุขภาพจิตดีต้องทำอย่างไร ออกกำลังกายอย่างไร และสมุนไพรเพื่อสุขภาพดีทั่วเรือนร่าง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของสุขภาพกายแข็งแรง และสุขภาพใจที่ดี

เรียนรู้เรื่อง สุขภาพดีเพราะกินเป็น ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับทุกคน เพราะถ้าเรามีสุขภาพดีจะช่วยให้มีอายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้ สุขภาพที่แข็งแรงนั้นมาจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ การออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอและการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีรวมไปถึงรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการด้วยในตอนนี้ชีวิตประจำวันของคนทำงานบางส่วนก็ยังทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพอย่างเช่น อาหารสำเร็จรูปทั้งหลายที่มี โปรตีน หรือ มีวิตามินน้อยกว่าการรับประทานอาหารทั่วไป อีกทั้งยังมีเรื่องของการไม่ดูแลสุขภาพของตนเองอีกด้วย

Learning Outcomes

สุขภาพดีเพราะกินเป็น

สุขภาพจิตดีต้องทำอย่างไร

ออกกำลังกายอย่างไรให้สุขภาพดี

สมุนไพรเพื่อสุขภาพดีทั่วเรือนร่าง

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

สุขภาพดีเพราะกินเป็น

สุขภาพดีเพราะกินเป็น

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สุขภาพดีเพราะกินเป็น
สุขภาพจิตดีต้องทำอย่างไร

สุขภาพจิตดีต้องทำอย่างไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สุขภาพจิตดีต้องทำอย่างไร
ออกกำลังกายอย่างไรให้สุขภาพดี

ออกกำลังกายอย่างไรให้สุขภาพดี

สมุนไพรเพื่อสุขภาพดีทั่วเรือนร่าง

สมุนไพรเพื่อสุขภาพดีทั่วเรือนร่าง