แนะนำหลักสูตร well being

คอร์สเรียนนี้จะชวนให้ทุกคน กลับมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กๆ กันนะคะ เพราะทั้งสองเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับตัวน้องๆ เอง ที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยง่าย มีความสุขไม่ค่อยเครียด และยังช่วยให้เด็กๆ เรียนได้ดีขึ้นด้วย

เรียนรู้เรื่อง วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สนี้จะเหมาะสมกับผู้เรียนที่เป็นคุณครู พ่อแม่ นักการศึกษา ที่สนใจศึกษาความรู้เรื่องการส้รางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับเด็ก โดยในหลักสูตรนี้ เป็นการพูดถึงว่า ทำไมทั้งสองเรื่องนี้ ถึงสำคัญ และมอบเทคนิคดีๆ ให้ผู้เรียนมีความพร้อมมากขึ้นในการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและการนำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่เด็ก

Learning Outcomes

ลูกเรา นักเรียนเรา เป็นแบบนี้หรือเปล่านะ

ห้องเรียนสุขภาพกายและสุขภาพจิต

แนะนำเครื่องมือ Know it

แนะนำเครื่องมือ Use it

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

11.04.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก

วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก

ห้องเรียนสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ห้องเรียนสุขภาพกายและสุขภาพจิต

แนะนำเครื่องมือ Know it

แนะนำเครื่องมือ Know it

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
แนะนำเครื่องมือ Know it
แนะนำเครื่องมือ Use it

แนะนำเครื่องมือ Use it

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
แนะนำเครื่องมือ Use it