ฝึกทักษะ Empathy บนโลกออนไลน์

การเอาใจเขามาใส่ใจเราบนโลกออนไลน์เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เราใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจริยธรรม เพราะทักษะการเอาใจเขา มาใส่ใจเรา จะทำให้เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ เคารพมุมมองความคิดที่เห็นต่างของกันและกันได้ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องในสังคมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น

เรียนรู้เรื่อง การไม่ empathy ส่งผลให้สังคมเป็นอย่างไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเอาใจเขามาใส่ใจเราบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นทักษะที่จะช่วยให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม โดยอาศัยความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น ไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องในสังคมออนไลน์และจะได้ไม่ถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์

Learning Outcomes

การไม่ Empathy ส่งผลให้สังคมเป็นอย่างไร

ความเข้าใจเรื่อง Empathy

กิจกรรมที่ส่งเสริม Empathy ในโลกออนไลน์

ฝึกกิจกรรม Empathy ไปพร้อมกัน

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านความสัมพันธ์

ด้านความสัมพันธ์

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

18.10.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การไม่ empathy ส่งผลให้สังคมเป็นอย่างไร

การไม่ empathy ส่งผลให้สังคมเป็นอย่างไร

ความเข้าใจเรื่อง empathy

ความเข้าใจเรื่อง empathy

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ความเข้าใจเรื่อง empathy
กิจกรรมที่ส่งเสริม empathy มีอะไรบ้างในโลกออนไลน์

กิจกรรมที่ส่งเสริม empathy มีอะไรบ้างในโลกออนไลน์

ฝึกกิจกรรม empathy ไปพร้อมกัน

ฝึกกิจกรรม empathy ไปพร้อมกัน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ฝึกกิจกรรม empathy ไปพร้อมกัน