ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ

การเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เริ่มต้นออกกำลังอย่างไรให้ถูกต้อง ประเภทการออกกำลังกาย ออกกำลังอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ วิธีป้องกันอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

เรียนรู้เรื่อง เริ่มต้นออกกำลังอย่างไรให้ถูกต้อง ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การออกกำลังกายเป็นการทำกิจกรรมที่ได้ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพโดยช่วยจัดระเบียบร่างกายและควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายในด้านต่างๆ

Learning Outcomes

เริ่มต้นออกกำลังอย่างไรให้ถูกต้อง

ประเภทการออกกำลังกายมีอะไรบ้าง

ออกกำลังอย่างพอดีมีประโยชน์อย่างไร

วิธีป้องกันอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

Tags

ผู้เขียน

นางสาวจุฑามาศ แก้วมุกดา, นางสาวธวัลรัตน์  พิทักษ์ขุนลำธาร
นางสาวจุฑามาศ แก้วมุกดา, นางสาวธวัลรัตน์ พิทักษ์ขุนลำธาร

นางสาวจุฑามาศ แก้วมุกดา คุณครูสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ PBL และ Makerspace ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านปลาดาว นางสาวธวัลรัตน์ พิทักษ์ขุนลำธาร คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ PBL และ Makerspace ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านปลาดาว

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

27.03.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

เริ่มต้นออกกำลังอย่างไรให้ถูกต้อง

เริ่มต้นออกกำลังอย่างไรให้ถูกต้อง

ประเภทการออกกำลังกาย

ประเภทการออกกำลังกาย

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ประเภทการออกกำลังกาย
ออกกำลังอย่างพอดีมีประโยชน์อย่างไร

ออกกำลังอย่างพอดีมีประโยชน์อย่างไร

วิธีป้องกันอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

วิธีป้องกันอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย