การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา

การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา

ในคอร์สนี้เป็นการดูแลสุขภาพใจของเด็ก เพราะการมีสุขภาพใจที่ดีนั้นส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ทำให้อารมณ์ดี สามารถจัดการภาวะอารมณ์ตัวเองได้ มีสติปัญญาที่มีพัฒนาการไปตามวัย สามารถเข้ากับเพื่อนได้และมีการปรับตัวได้เหมาะสมตามวัย

รายละเอียดคอร์ส

การดูแลสุขภาพใจมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการดูแลสุขภาพกาย ถือเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ครู คนใกล้ชิด ควรให้ความสำคัญ เพราะการที่ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสนั้น มีผลต่อพัฒนาการทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากลูกอารมณ์ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการด้านจิตใจช้าลงไปด้วย ซึ่งหัวใจสำคัญที่ทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่าง ทั้งร่างกายและจิตใจนั้นมาจากครอบครัวที่มีความรักและความอบอุ่น

Learning Outcomes

เข้าใจถึงความสำคัญของสุขภาพจิตของเด็ก

เข้าใจถึงวิธีการสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็ก

เข้าใจถึงวิธีการฝึกให้เด็กจัดการภาวะอารมณ์ตัวเองได้

สามารถฝึกเด็กให้รู้จักแยกแยะอะไรถูกหรือผิดได้

4 บทเรียน

ความสำคัญของสุขภาพจิตของเด็ก

ความสำคัญของสุขภาพจิตของเด็ก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทำอย่างไรถึงจะเข้ากลุ่มกับเพื่อนได้

ทำอย่างไรถึงจะเข้ากลุ่มกับเพื่อนได้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เข้าใจและจัดการภาวะอารมณ์ตัวเอง

เข้าใจและจัดการภาวะอารมณ์ตัวเอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สอนเด็กให้รู้จักแยกแยะอะไรถูกหรือผิดได้อย่างไร

สอนเด็กให้รู้จักแยกแยะอะไรถูกหรือผิดได้อย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ความสำคัญของสุขภาพจิตของเด็ก
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 264 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

285 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
05.10.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ