พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

เรียนรู้ความสำคัญ ตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แนวทางการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยอนุบาล

เรียนรู้เรื่อง พัฒนาการด้านร่างกาย สำคัญอย่างไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ขวบ) เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเลี้ยงดูในช่วงนี้จึงมีผลต่อคุณภาพของการเจริญเติบโต ความแข็งแรงของร่างกาย การเคลื่อนไหวและทรงตัว หากครูและผู้ปกครองที่ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ การเลี้ยงดู และการประเมินพัฒนาการที่เหมาะสม เด็กจะสามารถพัฒนาความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ

Learning Outcomes

ความสำคัญของพัฒนาการด้านร่างกาย

ตัวอย่างกิจกรรมที่เสริมพัฒนาด้านร่างกาย

การจัดประสบการณ์

การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

พัฒนาการด้านร่างกาย สำคัญอย่างไร

พัฒนาการด้านร่างกาย สำคัญอย่างไร

กิจกรรมพัฒนาการร่างกาย

กิจกรรมพัฒนาการร่างกาย

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาการร่างกาย
แนวทางการจัดประสบการณ์

แนวทางการจัดประสบการณ์

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
แนวทางการจัดประสบการณ์
การประเมินพัฒนาการ

การประเมินพัฒนาการ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การประเมินพัฒนาการ