Parents’ & Teachers’ Story

แนวคิด เรื่องราว และประสบการณ์ของคุณครู ในการเรียนรู้หรือทำสิ่งใหม่ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับครูคนอื่น ๆ ได้

ดูเพิ่ม

46 results for "Parents’ & Teachers’ Story"

Bullying Space
03:39

Bullying Space

Starfish Academy
Starfish Academy
467 views 7 วันที่แล้ว
Play And Learn = Plearn
03:15

Play And Learn = Plearn

Starfish Academy
Starfish Academy
418 views 14 วันที่แล้ว
เด็ก-ชาย-ขอบ
03:37

เด็ก-ชาย-ขอบ

Starfish Academy
Starfish Academy
44 views 21 วันที่แล้ว
Collaboration Teamwork & Leadership
04:04

Collaboration Teamwork & Leadership

Starfish Academy
Starfish Academy
978 views 1 เดือนที่แล้ว
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
04:01

Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

Starfish Academy
Starfish Academy
602 views 1 เดือนที่แล้ว
ครูฝึกสอน THE LAST MISSION
03:10

ครูฝึกสอน THE LAST MISSION

Starfish Academy
Starfish Academy
68 views 1 เดือนที่แล้ว
Happiness Space
03:34

Happiness Space

Starfish Academy
Starfish Academy
83 views 2 เดือนที่แล้ว
ประชาธิปไตยในห้องเรียน
06:41

ประชาธิปไตยในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
686 views 4 เดือนที่แล้ว
มนุษย์|ครู|ต้นแบบ
06:04

มนุษย์|ครู|ต้นแบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
192 views 4 เดือนที่แล้ว
ศาสนา
06:36

ศาสนา

Starfish Academy
Starfish Academy
75 views 5 เดือนที่แล้ว
"ไม้เรียว"
04:31

"ไม้เรียว"

Starfish Academy
Starfish Academy
592 views 6 เดือนที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer
04:00

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
Starfish Academy
12670 views 9 เดือนที่แล้ว
Teacher Volunteer
01:58

Teacher Volunteer

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
411 views 9 เดือนที่แล้ว
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล
05:19

บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

Starfish Academy
Starfish Academy
407 views 10 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
02:44

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
111 views 10 เดือนที่แล้ว
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
02:36

เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน

Starfish Academy
Starfish Academy
88 views 10 เดือนที่แล้ว