Starfish Education Corporate

Starfish Education มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง ด้วยการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่มีความหมายอย่างเท่าเทียมให้กับผู้เรียนทุกคนในประเทศไทย เพื่อช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และโซลูชันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรที่สำคัญ เพราะภารกิจของเราคือ การมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้เรียนทุกคนให้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความหมาย นำไปสู่อนาคตที่สดใสและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น เพลย์ลิสต์นี้ได้รวบรวมวิดีโอที่เกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการศึกษา การพัฒนาครู และนวัตกรรมทางการศึกษา

2 results for "Starfish Education Corporate"

Starfish Education
03:55

Starfish Education

59 views • 15 วันที่แล้ว
Starfish Education
Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต
03:36

Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต

90 views • 27 วันที่แล้ว
Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต

Other video playlists