Starfish Education Corporate

Starfish Education มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง ด้วยการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่มีความหมายอย่างเท่าเทียมให้กับผู้เรียนทุกคนในประเทศไทย เพื่อช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และโซลูชันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรที่สำคัญ เพราะภารกิจของเราคือ การมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้เรียนทุกคนให้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความหมาย นำไปสู่อนาคตที่สดใสและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น เพลย์ลิสต์นี้ได้รวบรวมวิดีโอที่เกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการศึกษา การพัฒนาครู และนวัตกรรมทางการศึกษา

6 results for "Starfish Education Corporate"

Meaningful Education การเรียนรู้ที่แท้จะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีความหมายต่อตัวผู้เรียน
06:08

Meaningful Education การเรียนรู้ที่แท้จะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีความหมายต่อตัวผู้เรียน

75 views • 2 เดือนที่แล้ว
Meaningful Education การเรียนรู้ที่แท้จะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีความหมายต่อตัวผู้เรียน
Starfish Academy - พัฒนานักการศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
03:09

Starfish Academy - พัฒนานักการศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

120 views • 3 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy - พัฒนานักการศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
Starfish Labz - Online Learning Platform with Community
03:39

Starfish Labz - Online Learning Platform with Community

91 views • 3 เดือนที่แล้ว
Starfish Labz - Online Learning Platform with Community
Starfish Class
05:02

Starfish Class

116 views • 4 เดือนที่แล้ว
Starfish Class
Starfish Education
03:55

Starfish Education

163 views • 5 เดือนที่แล้ว
Starfish Education
Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต
03:36

Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต

178 views • 5 เดือนที่แล้ว
Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต

Other video playlists