เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงซึ่งส่งผลต่อครอบครัวหรือชุมชน

ดูเพิ่ม

16 results

02:44
น้องปรายข้าว Child Development

น้องปรายข้าว Child Development

โรงเรียนบ้านปลาดาว
03:32
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
03:58
นาฏศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์

นาฏศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์

Starfish Academy
04:08
ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"

ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"

Starfish Academy
06:52
น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"

น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"

Starfish Academy
06:11
น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"

น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"

Starfish Academy
05:30
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

Starfish Academy
05:36
น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น

น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น

Starfish Academy
07:15
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

Starfish Academy
05:01
"โอกาส"

"โอกาส"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
03:13
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
03:28
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"

สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"

Starfish Academy
04:27
Student’s Story ทีม InnoResearch

Student’s Story ทีม InnoResearch

Starfish Academy
02:35
Student’s Story ทีม วนาลัย

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy
02:39
Student’s Story ทีม วนาลัย

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy