แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทำและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อาทิ เช่น การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน การสอนแบบ Active Learning / การใช้นวัตกรรมเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและความแตกต่างของผู้เรียน

ดูเพิ่ม

53 results

04:08
Lesson Idea ครูเล่นไพ่

Lesson Idea ครูเล่นไพ่

Starfish Academy
01:55
MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนวัดร้องอ้อ

MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนวัดร้องอ้อ

Starfish Academy
01:58
MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรค์

MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรค์

Starfish Academy
03:36
16  ideas DIY ใครๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว

16 ideas DIY ใครๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว

Starfish Academy
04:27
STEAM โรงเรียนบ้านตองกาย

STEAM โรงเรียนบ้านตองกาย

Starfish Academy
02:44
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

Starfish Academy
03:39
Game Based Learning

Game Based Learning

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
03:08
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:27
Digital Story Telling

Digital Story Telling

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:08
การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด

การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
04:26
สอนลูกอย่างไร ให้ "รับมือคนแปลกหน้า"

สอนลูกอย่างไร ให้ "รับมือคนแปลกหน้า"

Starfish Academy
02:38
นวัตกรรมบ้านปลาดาว

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

Starfish Academy
04:40
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
02:21
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

Starfish Academy
02:56
เกมการ์ดกับครูอีฟ

เกมการ์ดกับครูอีฟ

Starfish Academy