Lesson Ideas

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทำและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อาทิ เช่น การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน การสอนแบบ Active Learning / การใช้นวัตกรรมเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / การจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและความแตกต่างของผู้เรียน

112 results for "Lesson Ideas"

Lesson Idea ครูเล่นไพ่
04:08
Starfish Academy

Lesson Idea ครูเล่นไพ่

Starfish Academy
248 views • 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea ครูเล่นไพ่
MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนวัดร้องอ้อ
01:55
Starfish Academy

MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนวัดร้องอ้อ

Starfish Academy
655 views • 3 ปีที่แล้ว
MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนวัดร้องอ้อ
MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรค์
01:58
Starfish Academy

MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรค์

Starfish Academy
110 views • 3 ปีที่แล้ว
MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรค์
16  ideas DIY ใครๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว
03:36
Starfish Academy

16 ideas DIY ใครๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว

Starfish Academy
53 views • 3 ปีที่แล้ว
16 ideas DIY ใครๆ ก็ทำได้ง่ายนิดเดียว
STEAM โรงเรียนบ้านตองกาย
04:27
Starfish Academy

STEAM โรงเรียนบ้านตองกาย

Starfish Academy
586 views • 4 ปีที่แล้ว
STEAM โรงเรียนบ้านตองกาย
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
02:43

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

5515 views • 4 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
Game Based Learning
03:39
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Game Based Learning

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
560 views • 4 ปีที่แล้ว
Game Based Learning
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
03:08
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
304 views • 4 ปีที่แล้ว
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
Digital Story Telling
02:27
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Digital Story Telling

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
81 views • 4 ปีที่แล้ว
Digital Story Telling
การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด
02:08
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
970 views • 4 ปีที่แล้ว
การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38
โรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
690 views • 4 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40
Starfish Academy

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
2879 views • 4 ปีที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา
02:21
Starfish Academy

สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

Starfish Academy
112 views • 4 ปีที่แล้ว
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา
เกมการ์ดกับครูอีฟ
02:56
Starfish Academy

เกมการ์ดกับครูอีฟ

Starfish Academy
103 views • 4 ปีที่แล้ว
เกมการ์ดกับครูอีฟ
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
04:20
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
236 views • 4 ปีที่แล้ว
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
04:41
Starfish Academy

Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ

Starfish Academy
4486 views • 4 ปีที่แล้ว
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ

Other video playlists