การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning การจะให้ผู้เรียนนั้นเกิดทักษะ ความสนใจ และกิจกรรมเป็นที่น่าสนใจ เกิดการเรียนรู้ เกม ก็เป็นเทคนิคและวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ ผู้เรียนมีความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน