Student’s Story ทีม วนาลัย

ผลงานคลิปวีดีโอจากผู้เข้าประกวดในโครงการ Starfish Labz Clips VDO Contest ในการผลิตวีดีโอเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแพลตฟอร์มนวัตกรรมการศึกษาแห่งอนาคต โดยทีม วนาลัย

www.starfishlabz.com
www.facebook.com/starfishlabz

วิดีโอใกล้เคียง

ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"
04:08
Starfish Academy

ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"

Starfish Academy
983 views • 5 ปีที่แล้ว
ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"
Student’s Story ทีม วนาลัย
02:39
Starfish Academy

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy
67 views • 5 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม วนาลัย
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30
Starfish Academy

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

Starfish Academy
704 views • 5 ปีที่แล้ว
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
07:15
Starfish Academy

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

Starfish Academy
333 views • 5 ปีที่แล้ว
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ความลับบนท้องฟ้า

การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้เรื่องโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวเป็นการสร้างความคิดรวบยอดให้กับเด็กรวมทั้งการพั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ความลับบนท้องฟ้า
Starfish Academy

ความลับบนท้องฟ้า

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร

การจัดกิจกรรมเรื่องแรงกับเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กผ่านการเล่น

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร
Starfish Academy

สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร

Starfish Academy
2131 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
2:00 ชั่วโมง

การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น

ในปัจจุบันภาษา Python นั้นกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม เนื่องจากเป็นภาษาที่อ่านง่าย มีความใกล้เคียงกั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น
Starfish Academy

การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น

Starfish Academy
2694 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย

ข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมแนว ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย
Starfish Academy

สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย

Starfish Academy
2166 ผู้เรียน