สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

คุณครูไม่ต้องกังวลใจไป เมื่อมีการประกาศเกณฑ์ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ (วPA) มาเตรียมตัวให้พร้อมกับการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย สู่การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

เรียนรู้เรื่อง เจาะลึกวิธีการเขียนแผนใน 1 คาบ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การพัฒนาห้องเรียนให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย เกิดผลลัพธ์ที่ตัวนักเรียนควบคู่ไปกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ คุณครูต้องเริ่มจากการเขียนแผนการสอนที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ ออกแบบการสอนตามหลักการสอนที่ทรงพลัง 8 ประการ ใช้กระบวนการ PLC สนับสนุนกระบวนการสอน จนนำไปสู่การทำประเด็นท้าทายเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน

Learning Outcomes

เจาะลึกวิธีการเขียนแผนใน 1 คาบ

8 ตัวชี้วัดเกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน

การทำ PLC ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เขียนประเด็นท้าทายให้เกิดขึ้นจริง

Tags

ผู้เขียน

นายวสุพงษ์  อิวาง
นายวสุพงษ์ อิวาง

ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.เชียงใหม่, จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

04.04.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

เจาะลึกวิธีการเขียนแผนใน 1 คาบ

เจาะลึกวิธีการเขียนแผนใน 1 คาบ

8 ตัวชี้วัดเกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน

8 ตัวชี้วัดเกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน

การทำ PLC ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

การทำ PLC ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เขียนประเด็นท้าทายให้เกิดขึ้นจริง

เขียนประเด็นท้าทายให้เกิดขึ้นจริง