สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

คุณครูไม่ต้องกังวลใจไป เมื่อมีการประกาศเกณฑ์ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ (วPA) มาเตรียมตัวให้พร้อมกับการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย สู่การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

รายละเอียดคอร์ส

การพัฒนาห้องเรียนให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย เกิดผลลัพธ์ที่ตัวนักเรียนควบคู่ไปกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ คุณครูต้องเริ่มจากการเขียนแผนการสอนที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ ออกแบบการสอนตามหลักการสอนที่ทรงพลัง 8 ประการ ใช้กระบวนการ PLC สนับสนุนกระบวนการสอน จนนำไปสู่การทำประเด็นท้าทายเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน

Learning Outcomes

เจาะลึกวิธีการเขียนแผนใน 1 คาบ

8 ตัวชี้วัดเกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน

การทำ PLC ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เขียนประเด็นท้าทายให้เกิดขึ้นจริง

ผู้เขียน

นายวสุพงษ์  อิวาง
นายวสุพงษ์ อิวาง

ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.เชียงใหม่, จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 บทเรียน

เจาะลึกวิธีการเขียนแผนใน 1 คาบ

เจาะลึกวิธีการเขียนแผนใน 1 คาบ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
8 ตัวชี้วัดเกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน

8 ตัวชี้วัดเกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การทำ PLC ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

การทำ PLC ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เขียนประเด็นท้าทายให้เกิดขึ้นจริง

เขียนประเด็นท้าทายให้เกิดขึ้นจริง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง เจาะลึกวิธีการเขียนแผนใน 1 คาบ
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 977 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

283 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
16.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ