4 วิธี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ

4 วิธี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
views 1872 views • 1 ปีที่แล้ว

ความคิดสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนสิ่งที่ไม่สิ่นสุด เพราะความคิดสร้างสรรค์คือการคิดที่ผ่านทักษะการคิดออกมาเพื่อแก้ไขปัญหา หรือการคิดแนวคิดใหม่ ๆ ออกมา การคิดแบบมีความคิดสร้างสรรค์ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่ทุกคนควรมี โดยการคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้อยู่ตลอดเวลาจากการจินตนาการ


ในห้องเรียนเด็ก ๆ สามารถเรียนรู้กับคุณครูผ่านจากประสบการณ์ และในห้องเรียนเราจะพบว่าคุณครูสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ได้โดยผ่านการทำงาน ซึ่งคุณครูสามารถเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ได้ผ่าน 4 วิธีนี้


  • เน้นกิจกรรมให้เกิดการระเบิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ โดย การวาดภาพด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ คาดไม่ถึง หรือ จัดกิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ได้ช่วยกันสร้างผลงานขึ้นมาด้วยตัวเอง หรือจะเป็นการช่วยกันแข่งขันผลงานต่าง ๆ เป็นกลุ่ม ให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และ แลกเปลี่ยนไอเดีย


  • เคารพความคิดเห็นของเด็ก ๆ ในการออกความคิดเห็น เช่น การระดมสมองที่ทุกไอเดีย ไม่ใช่ไอเดียที่แย่ พูดคุยในหัวข้อต่างๆ โดยเน้นไปที่การพูดคุย ระดมสมอง หรือ ตอบคำถาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เคารพซึ่งกันและกันให้กับเด็ก ๆ


  • พยายามหาสื่อที่แปลกใหม่อยู่เสมอ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ อาจจะมีทั้งเรื่องที่ชอบ และไม่ชอบ แต่ทุกสิ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ และไม่มีอะไรถูกผิด ดังนั้นการได้ลองสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่าย ภาพวาด ดนตรี หรือมุมมองความคิดใหม่ๆ เปรียบเสมือนการเดินทางบนโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม


  • สุขภาพก็สำคัญนะ! การที่จะริเริ่ม หรือสร้างไอเดียที่แปลกใหม่ ต้องเริ่มจากสุขภาพที่แข็งแรง และพักผ่อนให้เพียงพอ บางครั้งการพาเด็ก ๆ ออกไปข้างนอกเพื่อเดินเล่น อาจจะให้แรงบันดาลใจใหม่ๆกับเด็ก ๆ ก็ได้


ดังนั้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ต้องเริ่มจากการที่ผู้สอน เคารพในความคิดของพวกเขา และ มอบกิจกรรมที่เปิดโอกาส ให้พวกเขาได้กล้าที่จะแสดงความคิด และ เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาต่อไปในอนาคตมาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

2 ทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21

2 ทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy

ไม่มีไม่ได้แล้วนะ! เพราะโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเร็วมากด้วยทำให้สิ่งต่าง ๆ ถูกเปลี่ยนไป ทั้งหลักสูตรและทักษะต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 การเรียนก็มีความสำคัญแต่ไม่สำหรับยุคนี้ ทักษะที่เด็ก ๆ ควรมีในศตวรรษที่ 21 คือทักษะทางด้านวิชาการ และทักษ ...

1648 views 21.02.20
2 ทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21
"ครูกับการรับฟัง"

"ครูกับการรับฟัง"

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบันการสอนแบบเดิมนั้นมักไม่ได้ผลกับเด็ก ๆ ในยุคนี้ เพราะบางทีเด็ก ๆ อาจรู้มากกว่าครูก็เป็นได้”คุณครูคะ/ครับ ฟังหนูหน่อยความสัมพันธ์ในห้องเรียนระหว่างนักเรียน และครู ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเรียนรู้ และถ้าครูสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนไ ...

11389 views 23.06.21
"ครูกับการรับฟัง"
ลดความเครียดแบบครู (Cool) ทำได้ยังไงบ้าง?

ลดความเครียดแบบครู (Cool) ทำได้ยังไงบ้าง?

Starfish Academy
Starfish Academy

“จัดการความเครียดให้อยู่หมัด.....ด้วยวิธีง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง”ถ้าหากพูดถึงความเครียด ไม่ว่าจะวัยเด็ก วัยเรียน หรือแม้กระทั่งวัยทำงาน ล้วนแล้วต่างก็มีความเครียดด้วยกันทั้งนั้น และเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดคุณจะเตรียมรับ และจัดการกับความเครียดอย่างไร ...

189 views 24.09.21
ลดความเครียดแบบครู (Cool) ทำได้ยังไงบ้าง?