นวัตกรรม Happy Kit

นิทาน HAPPY KIT ชุดนิทานส่งเสริมสุขภาวะและเสริมสร้างพัฒนาการเพื่อหนูน้อยปฐมวัย เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ พัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนชั้นปฐมวัย และสรมารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเรื่องนิทานมีความสนุกสนานและมี mission ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีเป้าหมาย หนึ่งในนวัตกรรมส่งเสริมจากเรียนรู้จาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1 ในทีมที่เข้าแข่งขัน นวัตกรรมการศึกษาในโครงการ Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal


📍 ดูเนื้อหาโครงการ Starfish Teachers Hero เพิ่มเติมได้จาก

✅ Teachers Hero’s Journey เส้นทางครูฮีโร่ ในยุค new normal : bit.ly/3IRAuWY

✅ Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal : bit.ly/3wOXi7I


📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

Starfish Academy
06:16
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Academy
186 views • 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
ฝ่าประเด็นท้าทาย "ผู้อำนวยการ"
03:30
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทาย "ผู้อำนวยการ"

Starfish Academy
38 views • 1 เดือนที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทาย "ผู้อำนวยการ"
การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport
04:49
Starfish Academy

การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport

Starfish Academy
14 views • 28 วันที่แล้ว
การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport
ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
04:25
Starfish Academy

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning

Starfish Academy
13468 views • 1 ปีที่แล้ว
ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
206 ผู้เรียน