คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผลสมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการสอนในแบบ Active Learning ที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เด็กสนุก และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด

เรียนรู้เรื่อง ที่มาของนวัตกรรม 3R ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว คิดค้นขึ้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ที่มุ่งเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยผ่านกระบวนการ Active Learning ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในการเป็นเจ้าของการเรียนรู้นั้นจริงๆ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างความแตกต่างในการเรียนรู้ และสามารถคิดค้นนวัตกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง ผ่าน 3 วิชาหลักคือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

Learning Outcomes

แนวคิดหลักในการสอนนวัตกรรม3R

ขั้นตอนในการสอน

ตัวอย่างแบบฝึกหัด และชุดฝึก

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

3 บทเรียน

1:30 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

14.06.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น นวัตกรรม 3R

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

3 บทเรียน

ที่มาของนวัตกรรม 3R

ที่มาของนวัตกรรม 3R

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ที่มาของนวัตกรรม 3R
เทคนิควิธีการสอนนวัตกรรม 3R

เทคนิควิธีการสอนนวัตกรรม 3R

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เทคนิควิธีการสอนนวัตกรรม 3R
การประเมิน และขยายผล

การประเมิน และขยายผล

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การประเมิน และขยายผล