การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่อ และเด็กๆ ก็อยากเรียนรู้

เรียนรู้เรื่อง การนับ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

คุณครูหลายๆท่านคิดว่าการให้เด็กๆเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก แต่การสอนคณิตศาสตร์ ( 3 R ) ของเรานั้น ได้มีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มการรู้ การนับ รู้จักเลขอารบิก 0-10 การบวกผ่านจุด 1-4 และ การบวกด้วยนิ้วมือ 5-9 เป็นการจัดการเรียนรู้แบบง่ายๆ จนกระทั่งผู้เรียนแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่า ตนเองได้เรียนวิธีบวกเลขไปอย่างรวดเร็วและทำคะแนนได้ดี แม้แต่เด็กที่อายุน้อยก็สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดี

Learning Outcomes

การนับ

รู้จักเลขอารบิก 0-10

การบวกผ่านจุด 1-4

การบวกด้วยนิ้วมือ 5-9

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

12.11.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การนับ

การนับ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การนับ
รู้จักเลขอารบิก 0-10

รู้จักเลขอารบิก 0-10

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้จักเลขอารบิก 0-10
การบวกผ่านจุด 1-4

การบวกผ่านจุด 1-4

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การบวกผ่านจุด 1-4
การบวกด้วยนิ้วมือ 5-9

การบวกด้วยนิ้วมือ 5-9

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การบวกด้วยนิ้วมือ 5-9