86 results

Design Thinking กับวิชา IS
06:38

Design Thinking กับวิชา IS

Starfish Academy
Starfish Academy
20 views 6 วันที่แล้ว
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
12:55

สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
8 views 6 วันที่แล้ว
อาหารปลาจากวัตถุดิบใกล้ตัว
03:27

อาหารปลาจากวัตถุดิบใกล้ตัว

Starfish Academy
Starfish Academy
108 views 28 วันที่แล้ว
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3
01:00:45

Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
13 views 1 เดือนที่แล้ว
iPadOS - สร้างการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดด้วยฟีเจอร์ การช่วยการเข้าถึง
54:05

iPadOS - สร้างการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดด้วยฟีเจอร์ การช่วยการเข้าถึง

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
21 views 1 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
04:18

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

Starfish Academy
Starfish Academy
24 views 1 เดือนที่แล้ว
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 2
01:05:26

Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 2

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
31 views 1 เดือนที่แล้ว
(ENG Subtitle) กรณีศึกษา - รร.บ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่
08:25

(ENG Subtitle) กรณีศึกษา - รร.บ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
38 views 2 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
11:35

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

Starfish Academy
Starfish Academy
116 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ
04:01

สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ

Starfish Academy
Starfish Academy
105 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา
04:49

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา

Starfish Academy
Starfish Academy
139 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
03:20

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

Starfish Academy
Starfish Academy
111 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
03:54

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

Starfish Academy
Starfish Academy
109 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าแดด
04:00

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าแดด

Starfish Academy
Starfish Academy
39 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าตัน
03:35

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าตัน

Starfish Academy
Starfish Academy
48 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
03:41

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

Starfish Academy
Starfish Academy
29 views 3 เดือนที่แล้ว