124 results for "บูรณาการ"

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
04:25

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
86 views 25 วันที่แล้ว
ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
Education Disruption
15:43

Education Disruption

Starfish Academy
Starfish Academy
32 views 1 เดือนที่แล้ว
Education Disruption
เด็กดีสร้างได้ : การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
05:52

เด็กดีสร้างได้ : การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
8 views 1 เดือนที่แล้ว
เด็กดีสร้างได้ : การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
กิจกรรม : การกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างครบผัสสะ
04:28

กิจกรรม : การกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างครบผัสสะ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
3 views 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม : การกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างครบผัสสะ
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
06:58

โรงเรียนบ้านเวียงแหง

Starfish Academy
Starfish Academy
275 views 1 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
จาก "ครู" สู่ "โค้ช"
04:10

จาก "ครู" สู่ "โค้ช"

Starfish Academy
Starfish Academy
101 views 1 เดือนที่แล้ว
จาก "ครู" สู่ "โค้ช"
นวัตกรรมบ้านปลาดาว "การสอนวิชาภาษาอังกฤษ"
02:34

นวัตกรรมบ้านปลาดาว "การสอนวิชาภาษาอังกฤษ"

"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง
03:22

"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy
37 views 1 เดือนที่แล้ว
"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง
Starfish Country Home School Foundation
03:43

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
Starfish Academy
63 views 2 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
Young Life In Nature
07:22

Young Life In Nature

Starfish Academy
Starfish Academy
54 views 2 เดือนที่แล้ว
Young Life In Nature
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
07:02

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

Starfish Academy
Starfish Academy
425 views 2 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
โรงเรียนวัดบางปิ้ง
06:18

โรงเรียนวัดบางปิ้ง

Starfish Academy
Starfish Academy
191 views 2 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนวัดบางปิ้ง
โรงเรียนบ้านกองแขก
07:20

โรงเรียนบ้านกองแขก

Starfish Academy
Starfish Academy
245 views 2 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านกองแขก
สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ
06:46

สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ

ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"
04:16

ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"

เด็กพิเศษ
04:11

เด็กพิเศษ

Starfish Academy
Starfish Academy
157 views 5 เดือนที่แล้ว
เด็กพิเศษ