Hashtag บูรณาการ

183 results for "บูรณาการ"

กิจกรรม : การกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างครบผัสสะ
04:28
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม : การกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างครบผัสสะ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
47 views • 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม : การกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างครบผัสสะ
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
06:58
Starfish Academy

โรงเรียนบ้านเวียงแหง

Starfish Academy
898 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
จาก "ครู" สู่ "โค้ช"
04:11
Starfish Academy

จาก "ครู" สู่ "โค้ช"

Starfish Academy
241 views • 1 ปีที่แล้ว
จาก "ครู" สู่ "โค้ช"
"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง
03:22
Starfish Academy

"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
208 views • 1 ปีที่แล้ว
"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง
Young Life In Nature
07:22
Starfish Academy

Young Life In Nature

Starfish Academy
102 views • 1 ปีที่แล้ว
Young Life In Nature
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
07:02
Starfish Academy

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

Starfish Academy
740 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
โรงเรียนวัดบางปิ้ง
06:18
Starfish Academy

โรงเรียนวัดบางปิ้ง

Starfish Academy
887 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนวัดบางปิ้ง
โรงเรียนบ้านกองแขก
07:20
Starfish Academy

โรงเรียนบ้านกองแขก

Starfish Academy
602 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนบ้านกองแขก
สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ
06:46
Starfish Academy

สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ

Starfish Academy
200 views • 1 ปีที่แล้ว
สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ
ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"
04:16
Starfish Academy

ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"

Starfish Academy
379 views • 2 ปีที่แล้ว
ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"
เด็กพิเศษ
04:11
Starfish Academy

เด็กพิเศษ

Starfish Academy
233 views • 2 ปีที่แล้ว
เด็กพิเศษ
IS การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:20
Starfish Academy

IS การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
484 views • 2 ปีที่แล้ว
IS การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ
09:01
Starfish Academy

แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ

Starfish Academy
34 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ
องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
26:17
Starfish Academy

องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
134 views • 2 ปีที่แล้ว
องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายศึกษานิเทศก์
04:55
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายศึกษานิเทศก์

Starfish Academy
45 views • 2 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายศึกษานิเทศก์
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายครูแกนนำ
05:10
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายครูแกนนำ

Starfish Academy
69 views • 2 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายครูแกนนำ