Hashtag บูรณาการ

233 results for "บูรณาการ"

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

Starfish Academy
Starfish Academy
13 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฏร์บำรุง)การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นแนวคิดและกระ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

Starfish Academy
Starfish Academy
12 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนบ้านดอยคำแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทย ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ
Game-based Learning เรียนกี่ทีก็มีเฮ

Game-based Learning เรียนกี่ทีก็มีเฮ

Starfish Academy
Starfish Academy
26 views • 04.10.22

การจัดการเรียนรู้แบบ Game-based Learning ลักษณะของ Game คือ เพื่อความบันเทิงสนุกสนาน ไม่ได้เน้นวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ และในระหว่างการเล่นจะมีผู้แพ้และผู้ชนะ แต่สำหรับ Game-based Learning เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ คือเด็กเรียนรู้แล้วได้ ...

Game-based Learning เรียนกี่ทีก็มีเฮ
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

Starfish Academy
Starfish Academy
37 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรมโรงเรียนบ้านยกกระบัตรการอ่าน เป็นทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตคนเรามาก ไม่ว่าจะประกอ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ
นวัตกรรม :  โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

Starfish Academy
Starfish Academy
106 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรม โรงเรียนบ้านกองแขกกระบวนการ STEAM Design Process เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก
Active Teacher ตอน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เมื่อครูเปิดโอกาสให้เด็กเป็น Active Learner

Active Teacher ตอน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เมื่อครูเปิดโอกาสให้เด็กเป็น Active Learner

Starfish Academy
Starfish Academy
380 views • 20.09.22

ครูพรทิพย์ ทองผาโศภา หรือครูทิพย์ สอนวิชาประวัติศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และปีที่ 4 แห่งโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ค ...

Active Teacher ตอน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เมื่อครูเปิดโอกาสให้เด็กเป็น Active Learner
อัปสกิลอนาคตลูก เริ่มต้นจากรักที่จะอ่าน และริเริ่มไอเดียผ่าน ‘STEAM Play’

อัปสกิลอนาคตลูก เริ่มต้นจากรักที่จะอ่าน และริเริ่มไอเดียผ่าน ‘STEAM Play’

Starfish Academy
Starfish Academy
129 views • 22.09.22

วันนี้ Starfish Labz มีโอกาสได้สัมภาษณ์ พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี หรือ คุณหมอแพม เจ้าของเพจ ‘หมอแพมชวนอ่าน’ หลังจากได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนาบนเวที ในงานเวิร์กช้อป ‘STEAM Play’ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ก็ยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ พวก ...

อัปสกิลอนาคตลูก เริ่มต้นจากรักที่จะอ่าน และริเริ่มไอเดียผ่าน ‘STEAM Play’
Coding ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล

Coding ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล

Starfish Academy
Starfish Academy
251 views • 19.09.22

Coding ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาจะช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล อันดับแรกโดยการใช้การคิดแบบอัลกอริทึม (Algorithm) คือ แนวการคิดอย่างมีเหตุผลที่ผู้เขียนโปรแกรมใช้ในการอธิบายวิธีการอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับ ในการที่จะพัฒนาโปรแกรมนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบ ...

Coding ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงแหง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงแหง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

Starfish Academy
Starfish Academy
67 views • 19.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรมโรงเรียนบ้านเวียงแหงโรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงแหง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
นวัตกรรม : โรงเรียนพร้าวบูรพา และโรงเรียนบ้านแม่คะ

นวัตกรรม : โรงเรียนพร้าวบูรพา และโรงเรียนบ้านแม่คะ

Starfish Academy
Starfish Academy
96 views • 19.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรมโรงเรียนพร้าวบูรพาทุกโรงเรียนประสบปัญหาสำคัญคือนักเรียน ไม่ค่อยชอบวิชาคณิตศาสตร์เนื่องจาก ...

นวัตกรรม : โรงเรียนพร้าวบูรพา และโรงเรียนบ้านแม่คะ
อยากเรียนจิตวิทยาเด็ก เริ่มอย่างไรดี รวม 5 แหล่งเรียนออนไลน์ จิตวิทยาเด็กยอดฮิตจากทั่วโลก

อยากเรียนจิตวิทยาเด็ก เริ่มอย่างไรดี รวม 5 แหล่งเรียนออนไลน์ จิตวิทยาเด็กยอดฮิตจากทั่วโลก

Starfish Academy
Starfish Academy
167 views • 19.09.22

ในยุคสมัยที่สังคม, วัฒนธรรม, เทคโนโลยีและแทบทุกองค์ประกอบในสังคมของเรากำลังขับเคลื่อนเดินหน้าและวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว หนึ่งในสิ่งที่ Starfish Labz เชื่อว่าใครหลายๆ คน โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ คุณครู ตลอดจนบุคคลทั่วไป เริ่มหันมาให้ความสนใจ ใ ...

อยากเรียนจิตวิทยาเด็ก เริ่มอย่างไรดี รวม 5 แหล่งเรียนออนไลน์ จิตวิทยาเด็กยอดฮิตจากทั่วโลก
สร้างห้องเรียนเสมือนจริง ด้วย 5 ฟีเจอร์จาก Microsoft Teams

สร้างห้องเรียนเสมือนจริง ด้วย 5 ฟีเจอร์จาก Microsoft Teams

Starfish Academy
Starfish Academy
117 views • 19.09.22

ในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องมือและบรรดาเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ มีคุณค่า บทบาทสำคัญ และเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตการเรียนการสอนให้กับคุณครูและนักเรียนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในระบบ Online 100% หรือแบบ Hybrid เทคโนโลยีการศึกษาก็ยังคงสามารถ ...

สร้างห้องเรียนเสมือนจริง ด้วย 5 ฟีเจอร์จาก Microsoft Teams
นวัตกรรม : โรงเรียนแม่คือวิทยา และโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

นวัตกรรม : โรงเรียนแม่คือวิทยา และโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

Starfish Academy
Starfish Academy
133 views • 14.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เป็นเป้าหมายที่ผู้รับผิดชอบทุกคนให้ความสำคัญ เพื่อ​ลดช่องว่างและความ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนแม่คือวิทยา และโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
Learning Beyond School พ่อแม่ต้องรับไม้ต่อจากครู ไม่ให้ความรู้จบแค่ในห้องเรียน

Learning Beyond School พ่อแม่ต้องรับไม้ต่อจากครู ไม่ให้ความรู้จบแค่ในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
137 views • 14.09.22

บ่อยครั้ง เรามักคิดว่าการเรียนรู้ในแต่ละวันของลูกต้องจบลงเพียงแค่ในห้องเรียน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนรู้ของลูกดำรงอยู่ทุกที่ ทุกเวลา และโดยเฉพาะภายในบ้าน ภายในครอบครัว หรือจากการดูแลเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่เอง วิถีการเลี้ยงลูกในรูปแบบใหม่ห ...

Learning Beyond School พ่อแม่ต้องรับไม้ต่อจากครู ไม่ให้ความรู้จบแค่ในห้องเรียน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย  โดยกระบวนการ...จิตศึกษา

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย โดยกระบวนการ...จิตศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
271 views • 05.09.22

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยกระบวนการจิตศึกษา “จิตศึกษา” คือกระบวนการในการพัฒนาปัญญาภายใน หรือความฉลาดด้านในของเด็กปฐมวัย หมายถึงการพัฒนาจิตวิญญาณ และความฉลาดด้านอารมณ์ (EQ) ของเด็กปฐมวัย เพื่อทำให้เกิดความรู้เท่า ...

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย โดยกระบวนการ...จิตศึกษา
เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย

เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
438 views • 05.09.22

Starfish Talk ครู Smart ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA หัวข้อ “เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย”จากการใช้ ว9 หรือ วPA เพื่อเป็นเกณฑ์ประเมินในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นท้าท ...

เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย
STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต

STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
200 views • 05.09.22

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่บ่อยครั้งถูกความผิดพลาดปิดกั้น เพราะเด็กๆ ฝังใจ ‘กลัวผิด’ เหมือนมีปีศาจตามหลอกหลอน จนอาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่กล้าริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ถ้าไม่ลองทำดูก่อน เด็กๆ ก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย จึงเป็นภารกิจของคุณพ่อคุณแม่แล ...

STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต
Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย

Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย

Starfish Academy
Starfish Academy
627 views • 02.09.22

ครูเมย์ หรือครูเมล่อน (เมธินี เบ็ญพาด) สอนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีครูเมย์เล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 252 คน และคุณ ...

Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย
2 กลยุทธ์เรียนยังไงให้จำ กับ R SOW V & TRAP

2 กลยุทธ์เรียนยังไงให้จำ กับ R SOW V & TRAP

Starfish Academy
Starfish Academy
196 views • 30.08.22

สอนอย่างไร เด็กก็จำไม่ได้สักที ?เราสอนเร็วเกินไปไหม หรือ เรารีบเร่งอัดเนื้อหามากไปหรือเปล่า ? Starfish ชวนมาทำความรู้จักกับ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ R SOW V และ TRAP ที่จะช่วยคุณครูให้ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปกับวิธีการสอนของตัวเอง และยังช่วยให้นักเรียนจ ...

2 กลยุทธ์เรียนยังไงให้จำ กับ R SOW V & TRAP
เรียนรู้สู่การเป็น ครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็น ครูกระบวนกร

Starfish Academy
Starfish Academy
471 views • 29.08.22

กระบวนกร หมายถึง ผู้อำนวยความสะดวก สนับสนุน สร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ซึ่งคำว่าสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยตัวกระบวนกร ตัวผู้เรียน และกิจกรรมที่ดำเนินไปโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และกระบวนกร เป็นผู้สร้างประสบการณ์ในกา ...

เรียนรู้สู่การเป็น ครูกระบวนกร