Hashtag บูรณาการ

329 results for "บูรณาการ"

กระบวนการพัฒนาเด็ก Can Do

กระบวนการพัฒนาเด็ก Can Do

FutureEd Fest
FutureEd Fest
324 views • 04.12.23

Learning Center : Work shop ทางปัญญาศูนย์การเรียน คือรูปแบบการจัตประสบการณ์ที่มีแนวคิดให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติลงมือทำด้วยตนเองซ้ำๆเพื่อถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ออกมาในรูปแบบที่หลากหลายตอบสนองศักยภาพรอบด้านตามทฤษฎีพหุปัญญาโดยครู ...

กระบวนการพัฒนาเด็ก Can Do
วาฟเฟิลทอดมันเห็ดจากเมนูเฉพาะกิจสู่ไอเดียสร้างสรรค์

วาฟเฟิลทอดมันเห็ดจากเมนูเฉพาะกิจสู่ไอเดียสร้างสรรค์

FutureEd Fest
FutureEd Fest
47 views • 04.12.23

โรงเรียนบ้านปลาดาว (วาฟเฟิลทอดมันเห็ด)เมนูนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กๆ อยากลองทำขนมวาฟเฟิลแต่พบว่าวัตถุดิบมีไม่ครบซึ่งขาดวัตถุดิบที่สำคัญคือแป้งที่ใช้ทำขนมวาฟเฟิลบวกด้วยทางโรงเรียนมีโรงเรือนเห็ดนางฟ้าเด็กๆ จึงอยากทดลองนำเห็ดมาใช้แทนแป้งวาฟเฟิลที่หมดไปแล ...

วาฟเฟิลทอดมันเห็ดจากเมนูเฉพาะกิจสู่ไอเดียสร้างสรรค์
บูรณาการ STEAM พายผักโขม LKM STAR

บูรณาการ STEAM พายผักโขม LKM STAR

FutureEd Fest
FutureEd Fest
44 views • 04.12.23

โรงเรียนมีพื้นที่ land sharing สวนผักและสมุนไพรที่ให้เด็กๆแต่ละชั้นได้ดูแลพื้นที่ของตนเองให้เด็กมีความรับผิดชอบมีความภูมิใจและมีความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นแหล่งเรียนรู้หาความรู้บูรณาการกับวิชาต่างๆโดยมีความโดนเด่นด้านการนำวัตถุดิบจากในสวนสมุนไพรไป ...

บูรณาการ STEAM พายผักโขม LKM STAR
นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว

FutureEd Fest
FutureEd Fest
99 views • 23.11.23

นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรม ถูกคิดค้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น เนื่องด้วยสภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาดาว คือ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธ์ ไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็นได้ นวัตกรรมจึงถูกออกแบ ...

นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว
การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการ

การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการ

FutureEd Fest
FutureEd Fest
105 views • 23.11.23

กิจกรรม Workshop หัวข้อ การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการโดยคุณศิริรัตน์ คำจูกัลย์ หัวหน้านักพัฒนาการศึกษาโครงการ Starfish Maker และครูปริญดา ใจสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านยกกระบัตร ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้การนำ Makerspace ไปใช้ดั ...

การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการ
การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนรายวิชา

การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนรายวิชา

FutureEd Fest
FutureEd Fest
52 views • 23.11.23

กิจกรรม Workshop หัวข้อการนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนรายวิชาโดย อาจารย์ธณิต มินวงษ์ หัวหน้าโครงการ Starfish Maker และครูรัตนาวดี มโนมั่น ครูโรงเรียนวัดศิลามูลได้มาให้แนวทางเทคนิคการนำ Makerspace ไปใช้ในโรงเรียน ดังรายละเอียดต่อ ...

การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนรายวิชา
What Makes a Makerspace

What Makes a Makerspace

FutureEd Fest
FutureEd Fest
58 views • 23.11.23

หัวข้อการทำกิจกรรมในวันนี้ คือ เราจะสร้าง Makerspace ได้อย่างไร ? Vivita คืออะไร คือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ช่วยส่งเสริมศักยภาพให้แก่นักเรียนทั้งด้านความคิดและทักษะ เพื่อสร้างอนาคตของตนเองโดยมีอยู่ใน 7 ประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น เอสโตเนีย สิงคโปร์ฟิลิ ...

What Makes a Makerspace
Visual Thinking

Visual Thinking

FutureEd Fest
FutureEd Fest
88 views • 23.11.23

การจด Visual Note เป็นหนึ่งในรูปแบบของการสื่อสาร สมัยก่อนที่จะมีภาษาใช้สื่อสารกันในปัจจุบัน คนสมัยโบราณ ใช้การวาดภาพเพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น การจด Visual Note จึงกลายมาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้สื่ ...

Visual Thinking
MuS WaG นวัตกรรมทรายประกายมุกสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

MuS WaG นวัตกรรมทรายประกายมุกสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

FutureEd Fest
FutureEd Fest
51 views • 23.11.23

Wag Mas เป็นนวัตกรรมทรายประกายมุก ทำจากขยะเปลือกหอยแมลงภู่ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ คือ เล่าที่มาที่ไปของนวัตกรรมเพื่อจุดประกายให้คุณครู และผู้สนใจทั่วไปสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากสิ่งรอบๆ ตัวได้แนวคิดของการทำนวัตกรรม เกิดจากประเท ...

MuS WaG นวัตกรรมทรายประกายมุกสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในโลกอนาคต

แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในโลกอนาคต

Starfish Labz
Starfish Labz
464 views • 27.11.23

OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคส่วนของการศึกษา (OECD Education) 2030 ได้พูดถึงความท้าทาย 5 ประการที่ระบบการศึกษาทั่วโลกจะต้องปฏิรูปให้ก้าวข้ามให้ได้ ดังนี้เผชิญกับความต้องการที่อยู่นอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียนมาก ...

แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในโลกอนาคต
เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้หนูๆชอบ

เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้หนูๆชอบ

Starfish Academy
Starfish Academy
231 views • 20.11.23

เพลงพื้นบ้าน คือ เพลงของชาวบ้านที่จดจำสืบทอดกันมาแบบปากเปล่าใช้ร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง โดยใช้คำที่ง่ายๆ เน้นเสียงสัมผัสและจังหวะการร้องเป็นสำคัญ เพลงพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะ คือเป็นเพลงที่ชาวบ้านอาศัยการฟังและจำ ไม่มีการจดเป็นตัวหนังสือ เนื้อร้อ ...

เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้หนูๆชอบ
ระบบการศึกษาไร้พรมแดนคืออะไร?

ระบบการศึกษาไร้พรมแดนคืออะไร?

Starfish Academy
Starfish Academy
1767 views • 20.11.23

หากพูดถึงระบบการศึกษาไร้พรมแดนเมื่อราว 10 ปีหรือ 20 ปีก่อนก่อน ภาพที่หลายๆ คนนึกถึงก็คงจะเป็นการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล การเรียนรู้จากทีวีบานเล็กหรือบานใหญ่ เป็นวิดีโอที่อัดไว้หรือเป็นการถ่ายทอดสดทางทีวี ความหมายของ ‘ระบบการศึกษาไร้พรมแดน’ ที่เ ...

ระบบการศึกษาไร้พรมแดนคืออะไร?
การพัฒนาโรงเรียนสู่นวัตกรรมด้วย Makerspace

การพัฒนาโรงเรียนสู่นวัตกรรมด้วย Makerspace

Starfish Academy
Starfish Academy
1745 views • 20.11.23

โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 รุ่นที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็น ...

การพัฒนาโรงเรียนสู่นวัตกรรมด้วย Makerspace
4 วิธี เริ่มต้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโรงเรียน

4 วิธี เริ่มต้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
580 views • 30.10.23

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทรนด์การศึกษาตั้งแต่เจอผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการบริหารโรงเรียนจะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นอยู่ เช่น มีการนำเทคโนโล ...

4 วิธี เริ่มต้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโรงเรียน
การเรียนรู้แบบบูรณาการแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว

การเรียนรู้แบบบูรณาการแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
506 views • 30.10.23

โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จดทะเบียนในรูปแบบโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีทั้งครอบครัวชนกลุ่มน้อยและชุมชนชาวไทยท้องถิ่นใกล้กับอำเภอแม่แตง หลักสูตรขอ ...

การเรียนรู้แบบบูรณาการแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว
การเรียนรู้โดยการกระตุ้นคืออะไร? ทำความรู้จักเคล็ดลับการสอนยุคใหม่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์ยิ่งกว่าเดิม

การเรียนรู้โดยการกระตุ้นคืออะไร? ทำความรู้จักเคล็ดลับการสอนยุคใหม่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์ยิ่งกว่าเดิม

Starfish Academy
Starfish Academy
5003 views • 23.10.23

ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะทางของคุณครู อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือองค์ประกอบเล็กๆ น้อยๆ ต่างที่คุณครูสามารถใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ดีที่ให้กับเด็กๆหนึ่งในองค์ประกอบดังกล่าวก็คือเจ้าสิ่งที่เรียกว่า Stimulated Learning ห ...

การเรียนรู้โดยการกระตุ้นคืออะไร? ทำความรู้จักเคล็ดลับการสอนยุคใหม่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์ยิ่งกว่าเดิม
การสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Problem based

การสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Problem based

Starfish Academy
Starfish Academy
772 views • 02.10.23

เมื่อการศึกษาได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนรู้ย่อมเปลี่ยนแปลงตาม ส่งผลให้ความรู้หรือทักษะเดิมที่มีอาจไม่เพียงพอ การสร้างการใฝ่รู้หรือแรงบันดาลใจให้กับเด็กผ่านเทคนิค กระบวนการ วิธีการ ทักษะใหม่ ๆ ที่เหมาะสมและตอบโจทย์จุดประสงค์จึงเป็น ...

การสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Problem based
สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้แบบสืบเสาะบ่มเพาะการคิดเชิงวิพากษ์ในสังคมไทย

สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้แบบสืบเสาะบ่มเพาะการคิดเชิงวิพากษ์ในสังคมไทย

Starfish Academy
Starfish Academy
717 views • 06.10.23

โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรของตนเองที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการจากสิ่งที่เด็กต้องรู้หรือสิ่งที่เด็กควรจะรู้ และสิ่งที่หลักสูตรอยากใ ...

สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้แบบสืบเสาะบ่มเพาะการคิดเชิงวิพากษ์ในสังคมไทย
การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Starfish Academy
Starfish Academy
586 views • 02.10.23

การสอนแบบการบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งโรงเรียนมีการดำเนินงานอยู่ภายใต้บริหารงานของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ (การกุศล) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ ...

การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
Empowering Creativity and Innovation: The Impact of Starfish Makerspace in Three Thai Schools

Empowering Creativity and Innovation: The Impact of Starfish Makerspace in Three Thai Schools

Jayden Seributra
Jayden Seributra
1090 views • 02.10.23

What is Starfish Makerspace? It is an educational method which adopts STEAM as its foundation. It was started in 2017 by Starfish Education, a non-profit organisation. It aims to integrate interdi ...

Empowering Creativity and Innovation: The Impact of Starfish Makerspace in Three Thai Schools