Hashtag บูรณาการ

172 results for "บูรณาการ"

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

Starfish Academy
Starfish Academy

จากการแนะนำโปรแกรมเสริมหรือส่วนขยาย (Extension) ที่ครูควรมีใน Chrome Ep.1 ก่อนหน้านี้ ทั้งวิธีการติดตั้งส่วนขยายต่างๆ บน Google Chrome ฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ Chrome ยังมีเคล็ดลับ Extension ดีๆ อีกมากมายที่ ...

21 views 23.05.22
Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2
5 เทคนิค ชวนครูตั้งเป้า พัฒนาตนเองให้สำเร็จในปี 2022

5 เทคนิค ชวนครูตั้งเป้า พัฒนาตนเองให้สำเร็จในปี 2022

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อพูดถึงทักษะแห่งอนาคตที่ทุกคนจำเป็นต้องมี สำหรับการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งทักษะเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้และลงมือทำ เพราะบางทีสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ก็กลับกลายเป็นเรื่องเก่า แต่ที่สำคัญเรามีความสามารถพิเศษ ก็คือการเรียนรู้เพื่อปรับตัว พร้อมพัฒนาทักษะและศักย ...

54 views 23.05.22
5 เทคนิค ชวนครูตั้งเป้า พัฒนาตนเองให้สำเร็จในปี 2022
“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy

TEP FORUM 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทยจากการระดมปัญหา และถกปัญหาถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาไทยจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เป็นการนำเสนอทั้งบทสรุ ...

12 views 23.05.22
“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย
ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy

TEP FORUM 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย"โจทย์ที่ 4 : Learning Recovery เปิดเรียนใหม่ การศึกษาไทยต้องไม่เหมือนเดิม จากการสะท้อนปัญหาในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค ...

39 views 23.05.22
ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย
ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อกลาง และเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้วยแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และครูสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างสื่อการเรียนกา ...

314 views 20.05.22
ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz
9 วิธีสร้าง Vision Board ตัวช่วยตั้งเป้าหมายเชิงบวก

9 วิธีสร้าง Vision Board ตัวช่วยตั้งเป้าหมายเชิงบวก

Starfish Academy
Starfish Academy

Vision Board คืออะไร กระดาน Vision Board คือกระดานตั้งเป้าหมาย/วางแผนในอนาคตของตนเอง โดยการใช้รูปภาพ ข้อความ หรือภาพวาดที่เป็นความฝันมาติดไว้บนบอร์ด Vision Board แตกต่างกับ New Year’s Resolution ตรงที่ New Year’s Res ...

113 views 17.05.22
9 วิธีสร้าง Vision Board ตัวช่วยตั้งเป้าหมายเชิงบวก
ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ ว.PA

ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ ว.PA

Starfish Academy
Starfish Academy

การออกแบบการสอนที่หลากหลาย ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่สามารถนำไปใช้กับนักเรียน เพื่อให้มีห้องเรียนเป็นของตนเองอย่างแท้จริง และเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้จากการนำหลัก 8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง ทั้งนี้ ในช่วงปิดภาคเรียน ครูจึงต้องทำการวางแผนการสอนในปีก ...

75 views 16.05.22
ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ ว.PA
เล่น Discord ยังไงให้เก่งอังกฤษ ฟังได้ เขียนคล่อง ใน 1 เดือน

เล่น Discord ยังไงให้เก่งอังกฤษ ฟังได้ เขียนคล่อง ใน 1 เดือน

Starfish Academy
Starfish Academy

ทุกวันนี้ทักษะภาษาที่สองกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งมีทักษะทางภาษามากเท่าใด ก็ยิ่งได้เปรียบในอนาคต ยิ่งโลกเชื่อมถึงกันไร้พรมแดนในโลกอินเทอร์เน็ต การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจำเป็นมาก และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ของเราได้อ ...

202 views 16.05.22
เล่น Discord ยังไงให้เก่งอังกฤษ ฟังได้ เขียนคล่อง ใน 1 เดือน
5 ทักษะจำเป็น ฝึกลูกให้เก่งตั้งแต่วันนี้ อยู่ที่ไหนก็ก้าวหน้าแน่ ใช้ได้ทุกสายอาชีพในอนาคต

5 ทักษะจำเป็น ฝึกลูกให้เก่งตั้งแต่วันนี้ อยู่ที่ไหนก็ก้าวหน้าแน่ ใช้ได้ทุกสายอาชีพในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy

ทักษะทางเทคนิค ทางวิชาการต่าง ๆ หรือที่มักเรียกกันว่า Hard Skills อันเป็นองค์ประกอบสำคัญต่ออาชีพในอนาคตของลูกอาจเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองไม่สามารถเติมเต็ม ส่งต่อ หรือทำหน้าที่เป็น “ผู้สอน” ได้เหมือนกับคุณครู อาจารย์ หรือสถาบันการศึกษา แต่ก ...

133 views 18.05.22
5 ทักษะจำเป็น ฝึกลูกให้เก่งตั้งแต่วันนี้ อยู่ที่ไหนก็ก้าวหน้าแน่ ใช้ได้ทุกสายอาชีพในอนาคต
Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 6 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน”ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดระบบทางการศึกษา เพื่อ ...

89 views 16.05.22
Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal  “Starfish Labz” “Starfish Class”

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal “Starfish Labz” “Starfish Class”

Starfish Academy
Starfish Academy

เทคโนโลยีดิจิทัล ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ในการทำงานในยุค New Normal ในครั้งนี้จะเป็นการเรียนรู้เครื่องมือสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของสตาร์ฟิชในการวัดประเมินสมรรถนะและทักษะของผู้เรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาครู ...

347 views 09.05.22
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal “Starfish Labz” “Starfish Class”
โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อเด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ในการเรียนจำเป็นของใช้หลักสูตรภาษาถิ่นร่วม ทำให้ครูให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้นักเรียนอ่านให้ออกเขียนให้ได้ ครูจึงสอนจากตำรา เด็กๆ จึงเกิดการเรียนรู้แบบท่องจำ แต่ยังขาดการเรียนรู้ในการปฏิบัติและลงมือทำต่อให้เ ...

124 views 09.05.22
โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน
การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา

การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 6 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา”กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 6 เป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยนร่วมกันในหัวข้ ...

41 views 09.05.22
การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา
Play-based learning เรียนรู้ผ่านการเล่น วิธีพัฒนาตัวเองแบบไม่เครียด

Play-based learning เรียนรู้ผ่านการเล่น วิธีพัฒนาตัวเองแบบไม่เครียด

Starfish Academy
Starfish Academy

ว่าด้วยเรื่องของการเล่น พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเรื่องของเด็กเล็กๆ แต่ความจริงแล้วเด็กทุกวัย รวมทั้งวัยรุ่นก็ได้ประโยชน์จากการเล่นไม่น้อย โดยเฉพาะในช่วงโรคระบาดจากโควิด-19 เด็กๆ วัยเรียนหลายคนเผชิญกับภาวะการเรียนรู้ถดถอย ดังนั้น หากมี ...

224 views 09.05.22
Play-based learning เรียนรู้ผ่านการเล่น วิธีพัฒนาตัวเองแบบไม่เครียด
PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"

PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 6 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน”หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้เรีย ...

132 views 09.05.22
PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"
5 ขั้นตอนกว่าจะเปลี่ยนผ่านจากครูอนุบาลสู่การเป็นโค้ช

5 ขั้นตอนกว่าจะเปลี่ยนผ่านจากครูอนุบาลสู่การเป็นโค้ช

Starfish Academy
Starfish Academy

การเป็นครูอนุบาลไม่ใช่เรื่องง่ายๆ และไม่ใช่ว่าใครก็มาเป็นได้นะคะ ต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสอนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆ ได้ แต่ก็นั้นแหล่ะ...ในการสอนของเราก็ยังสอนตามแผน เน้นให้นักเรียนทำตามคำสั่ง ไม่ได้ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสร ...

257 views 09.05.22
5 ขั้นตอนกว่าจะเปลี่ยนผ่านจากครูอนุบาลสู่การเป็นโค้ช
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 "PLC ภายในโรงเรียน"

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 "PLC ภายในโรงเรียน"

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ PLC ภายในโรงเรียนจากการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากห ...

175 views 09.05.22
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 "PLC ภายในโรงเรียน"
8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง เกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน?

8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง เกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน?

Starfish Academy
Starfish Academy

ด้วยกรอบแนวคิดของการประเมินวิทยฐานะว.PA มุ่งเน้นประเมินที่ Performance หรือ คุณภาพการสอนที่แท้จริงของคุณครู ซึ่งทางก.ค.ศ. ได้มีการศึกษา รีวิวหนังสือเรื่อง How Learning Works เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัยออกมา บวกกับการมีทีมงาน ...

127 views 05.05.22
8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง เกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน?
5 ไอเดีย กิจกรรม STEM น่าชวนลูกทำเล่นที่บ้าน

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM น่าชวนลูกทำเล่นที่บ้าน

Starfish Academy
Starfish Academy

STEM คืออะไร?STEM คือ แนวทางการศึกษาหรือทำกิจกรรมที่บูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ ในสายวิทย์-คณิตไว้ด้วยกัน ที่มาของคำว่า STEM มาจากตัวอักษรย่อของคำภาษาอังกฤษ 4 คำ คือScience: วิทยาศาสตร์ คือการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์T ...

350 views 02.05.22
5 ไอเดีย กิจกรรม STEM น่าชวนลูกทำเล่นที่บ้าน
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy

ในยุคปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครูจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ในการสร้างสื่อการสอน ตลอดจนพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งกิจ ...

626 views 02.05.22
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา