Hashtag บูรณาการ

300 results for "บูรณาการ"

รับมือเด็ก gen ใหม่ปรับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

รับมือเด็ก gen ใหม่ปรับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
317 views • 29.05.23

เด็กยุคใหม่จะเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ ไม่ชอบถูกบังคับให้เรียน ไม่ยอมรับในกฎเกณฑ์ที่ไม่มีเหตุผลพอหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียน ผู้ปกครองของเด็ก gen ใหม่มีแนวโน้มที่หันไปเลือกสถานศึกษาที่เป็นทางเลือกใหม่ ๆ ที่ออกแบบการเรียนยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง มีความ ...

รับมือเด็ก gen ใหม่ปรับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
การเสวนา “การจัดการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่”

การเสวนา “การจัดการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่”

Starfish Academy
Starfish Academy
855 views • 29.05.23

ความท้าทายในการขับเคลื่อนการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่คืออะไร แนวคิดการความท้าทายในการศึกษาในยุคใหม่ เป็นแนวคิดในการให้โอกาสทางการศึกษา ให้ความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เรียนอ ...

การเสวนา “การจัดการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่”
โรงเรียนเอกชนกับการบริหารการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่

โรงเรียนเอกชนกับการบริหารการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
837 views • 19.05.23

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน โดยมีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางทำให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นสังคมแห่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในยุคสมัยใหม่จำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ ...

โรงเรียนเอกชนกับการบริหารการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่
ห้องเรียน Active Learning มีหน้าตาอย่างไร ชวนดูบรรยากาศของห้องเรียน Active Learning

ห้องเรียน Active Learning มีหน้าตาอย่างไร ชวนดูบรรยากาศของห้องเรียน Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
807 views • 16.05.23

ในบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงความหมายและแนวคิดของ Active Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก เชิงปฏิบัติ รวมถึงเทคนิคเบื้องต้น ที่คุณครูสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน Active Learning ของตัวเองกันได้ แต่แม้จะรู้ความหมาย รวมถึ ...

ห้องเรียน Active Learning มีหน้าตาอย่างไร ชวนดูบรรยากาศของห้องเรียน Active Learning
เจาะลึกการศึกษาไทยในอนาคต ทำความรู้จัก Nano Learning เทรนด์การศึกษายุคใหม่ของศตวรรษ

เจาะลึกการศึกษาไทยในอนาคต ทำความรู้จัก Nano Learning เทรนด์การศึกษายุคใหม่ของศตวรรษ

Starfish Academy
Starfish Academy
452 views • 15.05.23

เมื่อพูดถึงการพัฒนาการศึกษาของประเทศหนึ่งๆ นอกเหนือจากการพิจารณาปัจจัยหรือปัญหาต่างๆ ภายในประเทศแล้ว แน่นอนว่าอีกหนึ่งจุดที่สำคัญและมีประโยชน์ไม่แพ้กันก็คือศึกษาพิจารณาเทรนด์การศึกษาจากที่ต่างๆ โดยเฉพาะในระดับโลกหรือในระดับนานาชาติที่เราสามาร ...

เจาะลึกการศึกษาไทยในอนาคต ทำความรู้จัก Nano Learning เทรนด์การศึกษายุคใหม่ของศตวรรษ
ทักษะอาชีพในฝัน Content Creator อยากเป็นสายสร้างสรรค์ต้องมีสกิลอะไรกันบ้างนะ

ทักษะอาชีพในฝัน Content Creator อยากเป็นสายสร้างสรรค์ต้องมีสกิลอะไรกันบ้างนะ

Starfish Academy
Starfish Academy
500 views • 01.05.23

เมื่อพูดถึงอาชีพในฝัน ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในอาชีพในใจของเด็กๆ และใครหลายๆ คนก็คือ Content Creator หรือ นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ได้กลายมาเป็นอาชีพขวัญใจใครหลายๆ คน การเป็น Content Creator นอกเหนือจากจะเป็นผู้ผลิตและส่งต่อ ...

ทักษะอาชีพในฝัน Content Creator อยากเป็นสายสร้างสรรค์ต้องมีสกิลอะไรกันบ้างนะ
ยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ด้วย 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา จาก Starfish Education

ยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ด้วย 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา จาก Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy
1369 views • 17.04.23

Starfish Education มีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาไทยผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา ได้แก่ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับนักการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน Starfish Class แอปพลิเคชั่นการประเมินผลทักษะและสมรรถนะออนไลน์ ช่ ...

ยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ด้วย 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา จาก Starfish Education
ครูคลับ (Kru Club) เพลินเพลง PA (เด็กเพลินรู้ ครูเพลินใจ)

ครูคลับ (Kru Club) เพลินเพลง PA (เด็กเพลินรู้ ครูเพลินใจ)

Starfish Academy
Starfish Academy
782 views • 15.05.23

เพราะห้องเรียนไม่จำเป็นต้องเงียบเสมอไป บางครั้งเพลงก็เป็นตัวช่วยในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากเป็นการละลายพฤติกรรมให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนแล้วยังช่วยทำให้นักเรียนไม่เครียดกับวิชาการมากเกินไป แถมทำบรรยากาศในห้องเ ...

ครูคลับ (Kru Club) เพลินเพลง PA (เด็กเพลินรู้ ครูเพลินใจ)
Starfish Education กับภารกิจที่ไม่ใช่แค่ให้เด็กเข้าถึงการศึกษา แต่ต้องเป็น Meaningful Education

Starfish Education กับภารกิจที่ไม่ใช่แค่ให้เด็กเข้าถึงการศึกษา แต่ต้องเป็น Meaningful Education

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
1259 views • 24.04.23

Meaningful Education หรือการศึกษาที่มีความหมายสำหรับ คุณแพร - ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิ Starfish Education คือการศึกษาที่ต้องมีประโยชน์ นำไปใช้แก้ปัญหาได้ เชื่อมโยงกับโลกความจริง สร้าง impact ได้ กำกับตัวเองได้ ได้ลง ...

Starfish Education กับภารกิจที่ไม่ใช่แค่ให้เด็กเข้าถึงการศึกษา แต่ต้องเป็น Meaningful Education
กิจกรรม PLC ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา (Portfolio)โครงการ Starfish Future Labz

กิจกรรม PLC ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา (Portfolio)โครงการ Starfish Future Labz

Starfish Academy
Starfish Academy
1304 views • 24.03.23

การใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการประเมินความรู้ ความสามารถ หรือผลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพที่แท้จริง ซึ่งกระบวนการของแฟ้มสะสมผลงานส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับผลงานและการเรียนรู้ ...

กิจกรรม PLC ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา (Portfolio)โครงการ Starfish Future Labz
10 นวัตกรรม Highlight จากครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ Season 3

10 นวัตกรรม Highlight จากครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ Season 3

Starfish Academy
Starfish Academy
1920 views • 24.03.23

3 องค์กรภาคีเครือข่าย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู เเละสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก. ...

10 นวัตกรรม Highlight จากครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ Season 3
Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
394 views • 15.05.23

ครูเบ้น (บัญชา มีหลัก) สอนวิชาฟิสิก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อยู่โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีครูเบ้นเล่าให้ฟังว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ...

Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน
Starfish Talk: ครู SMART ทำได้สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA  – วงคุยเคล็ดลับ วPA จากผู้ปฏิบัติจริง

Starfish Talk: ครู SMART ทำได้สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA – วงคุยเคล็ดลับ วPA จากผู้ปฏิบัติจริง

Starfish Academy
Starfish Academy
982 views • 27.02.23

“แก่นของวิชาชีพครู คือ การเรียนรู้"เราจำเป็นต้องไปให้ถึงระดับความคิด ความเชื่อ (Mentality) นั่นคือเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอน วิธีปฏิบัติ ที่คุ้นชินเดิมๆ ระบบวิทยฐานะใหม่ๆ ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแค่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แต่ต้องการเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของ ผู้ ...

Starfish Talk: ครู SMART ทำได้สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA – วงคุยเคล็ดลับ วPA จากผู้ปฏิบัติจริง
Future Talk นวัตกรรมการศึกษา  มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาชุมชน

Future Talk นวัตกรรมการศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาชุมชน

Starfish Academy
Starfish Academy
1408 views • 23.01.23

นวัตกรรมการศึกษา เป็นการนำแนวคิด วิธีปฏิบัติ หรือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหม่หรือวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การต่อยอดการพัฒนา ...

Future Talk นวัตกรรมการศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาชุมชน
การศึกษาหลังยุคโรคระบาดจะเป็นอย่างไร? 5 แนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษาที่สถาบันต้องจับตาในปี 2023

การศึกษาหลังยุคโรคระบาดจะเป็นอย่างไร? 5 แนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษาที่สถาบันต้องจับตาในปี 2023

Starfish Academy
Starfish Academy
1045 views • 23.01.23

โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับเราทุกคนในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงาน หรือการใช้ชีวิต และแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลงหรือหมดไป แต่ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ก็ยังคงเป็นประเด็นที่เราจะต้องตามให้ทันอยู่เสมอ และรับรู้ถึงการเปลี่ยนแ ...

การศึกษาหลังยุคโรคระบาดจะเป็นอย่างไร? 5 แนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษาที่สถาบันต้องจับตาในปี 2023
ครูบนดอยกับการสอนแบบ Active Learning

ครูบนดอยกับการสอนแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
503 views • 04.01.23

ครูปุ๋ย (นางศนิวาร ชมบุญ) สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำหอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ครูปุ๋ยเล่าให้ฟังว่ ...

ครูบนดอยกับการสอนแบบ Active Learning
ส่อง 5 บริษัทและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา พลิกโฉมการสอน จากห้องเรียนธรรมดาสู่ Hybrid

ส่อง 5 บริษัทและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา พลิกโฉมการสอน จากห้องเรียนธรรมดาสู่ Hybrid

Starfish Academy
Starfish Academy
444 views • 03.01.23

การเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid คงจะเป็นไปไม่ได้เลยหากขาดเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือบรรดา EdTech ต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาโดยเหล่าบริษัทและผู้เชี่ยวชาญ แม้การเรียนรู้แบบ Hyrbid อาจจะกล่าวได้ว่ายังคงอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น แต่หลากหลายเครื่อง ...

ส่อง 5 บริษัทและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา พลิกโฉมการสอน จากห้องเรียนธรรมดาสู่ Hybrid
วิธีพัฒนาตนให้ Modern อยู่เสมอ

วิธีพัฒนาตนให้ Modern อยู่เสมอ

Starfish Academy
Starfish Academy
449 views • 03.01.23

การพัฒนาตนเองของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ดึงจุดเด่นของอัตลักษณ์ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนภายใต้องค์กรให้เป็นสมัยใหม่อยู่เสมอ คือ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กระตือรือร้นเพื่อที่จะไม่หยุดที่จะสร้างตนเองให้เกิดก ...

วิธีพัฒนาตนให้ Modern อยู่เสมอ
ตัวแทนองค์กรไม่ใช่เรื่องยาก

ตัวแทนองค์กรไม่ใช่เรื่องยาก

Starfish Academy
Starfish Academy
349 views • 03.01.23

ในยุคปัจจุบันการเข้าไปทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะในกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ ต่างก็ต้องนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ในความแตกต่างให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ไว้วาง ...

ตัวแทนองค์กรไม่ใช่เรื่องยาก
ยกระดับการเรียนรู้  ทิศทางสำคัญ สู่การศึกษาไทยในอนาคต

ยกระดับการเรียนรู้ ทิศทางสำคัญ สู่การศึกษาไทยในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
555 views • 03.01.23

การพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ในด้านต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด เมื่อทิศทางของการศึกษาในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยน ในฐานะครูผู้สอน จึงต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ ให้เท่าทันเ ...

ยกระดับการเรียนรู้ ทิศทางสำคัญ สู่การศึกษาไทยในอนาคต