เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย

หากครูสอนภาษาไทยสอนเด็กแบบท่องจำ เด็กจะรู้สึกเบื่อกับการอ่านท่องจำอย่างเดียว แต่ถ้า  การสอนภาษาไทย ผ่านกิจกรรมแบบ Active Learning หรือการสอนเชิงรุกเข้าช่วย เด็ก ๆ จะเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว ได้คิดและสำรวจได้มากขึ้น ซึ่ง วิธีการสอน แบบนี้ เป็นเรื่องท้าทายสำหรับครูส่วนใหญ่ที่ไม่เคยสอนแนวนี้มาก่อน จะเห็นว่าการเรียนรู้แบบดั้งเดิมจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับการใช้หลักสูตรนวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างราบรื่นและสนุกยิ่งขึ้น  

ความแตกต่างด้านภาษา พร้อมกับการปรับตัว

เด็กที่ฟังภาษาไทยไม่ออก พูดก็ไม่ได้ เป็นเรื่องยากสำหรับครูที่ต้องหาวิธีสื่อสารกับเด็กให้รู้เรื่อง จำเป็นต้องปรับตัวกันทั้งสองฝ่าย นวัตกรรมการสอนภาษาไทยให้เข้าใจง่ายจึงเข้ามาตอบโจทย์ตรงจุดนี้ ในเบื้องต้นจะแบ่งออกเป็น 4 เซ็ต ดังนี้

1.พยัญชนะชุดสัตว์ มีทั้งหมด 12 ตัวอักษร คือ ก ค ง ช ต น ป ผ ม ล ส ฮ

2.พยัญชนะชุดที่ใช้บ่อยที่สุด มี 12 ตัวอักษร คือ  ข จ ด ท บ พ ฟ ภ ย ร ว ห 

3.พยัญชนะชุดที่ใช้ไม่บ่อย มี 8 ตัวอักษร คือ ฉ ซ ญ ณ ถ ธ ฝ อ

4.พยัญชนะชุดที่ใช้น้อยมาก มี 12 ตัว คือ ฃ ฅ ฆ ฌ ฎ ฏ  ฐ ฑ ฒ ศ ษ ฬ

ครูผู้สอนต้องบูรณาการว่าจะใช้กิจกรรมอะไรให้เด็กได้คิดหรือเคลื่อนไหวร่างกาย  เทคนิคการสอนผ่าน Active Learning กระตุ้นให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนควบคู่กับกิจกรรมหลายรูปแบบ สอดคล้องกับสัญชาตญาณของเด็กที่จะไม่อยู่นิ่ง หากจัดกิจกรรมนำตัวพยัญชนะมาผสมกับการเล่นช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกและเกิดความสุข ได้ผลดีกว่าการสอนแบบท่องจำที่เด็กรู้สึกเบื่อและไม่สนใจจำ เทคนิคการสอน ที่ใช้กิจกรรมเข้าร่วมด้วยจะช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว ได้คิด ได้สำรวจ เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืน ช่วยให้จดจำได้มากกว่าการสอนให้ท่องจำแบบตรง ๆ ซึ่งเด็กจดจำได้ช้า เมื่อการเรียนแบบเน้นกิจกรรมทำให้เด็กมีส่วนร่วมมากขึ้น ผลพลอยได้คือเด็กจะกล้าคิดกล้าแสดงออกยิ่งขึ้น 

ด้วยเหตุผลนี้ ครูภาษาไทย ต้องไปคิดว่าแต่ละชั่วโมงควรนำกิจกรรมอะไรมาสอนเด็ก เพราะการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เด็กเกิดพัฒนาการได้เร็ว ครูอาจถามเด็ก ๆ ว่ากิจกรรมวันนี้อยากเล่นอะไร เป็นการกระตุ้นให้เด็กคิดด้วยคำถาม เพื่อให้เด็กเสนอไอเดีย ออกความคิดว่าต้องการจะทำอะไรกันบ้าง เด็กมีความสนใจ พร้อมกับต่อเติมจินตนาการด้วยกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมมากขึ้น เรียกว่าเป็น การจัดการเรียนรู้ แบบให้เด็กเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เด็กจะมีความสุขกับการเรียนมากกว่า เพราะได้คิดและได้แสดงออกด้วยตัวเอง

ลดบทบาทครู เพิ่มบทบาทให้ผู้เรียน

สำหรับตัวครูแล้ว การสอนภาษาไทย ไม่ควรบังคับเด็ก กลับกันคือ อบรมครู ให้มีบทบาทให้น้อยที่สุด พร้อมกับกระตุ้นให้เด็กแสดงบทบาทมากที่สุด กล้าคิด กล้าเสนอไอเดีย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการและทักษะที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีผ่านการสั่งสอนแบบ Active Learning เกิดพัฒนาการการเรียนรู้ได้เร็ว เติบโตไปเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีต่อไป นั่นหมายความว่าผลผลิตที่งอกงามนั้นเริ่มต้นได้ที่ห้องเรียนและการสอนให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

วิดีโอใกล้เคียง

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
15651 views • 11 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9188 views • 11 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5723 views • 11 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
507 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6030 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2384 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2404 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy