Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

ภาพรวมความร่วมมือระหว่าง กสศ. และมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมในระยะเวลา 3 ปีกับการเติบโตไปกับโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP ) แสดงถึงความสำเร็จในการดำเนินตามความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ School Transformation กับการขับเคลื่อนด้านการบริหารโรงเรียนกับมาตราการของกสศ. คือ Goal Info PLC Network Classroom ดังนี้

- (Goal) การสนับสนุนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูมีทักษะผู้นำทางวิชาการมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ (Info) มีการขยายเครือข่ายส่งต่อเทคโนโลยี Q-info และ Starfish Class สู่โรงเรียนข้างเคียงเพื่อเพิ่มความยั่งยืนในการเรียนรู้โดยการระดมประสบการณ์

- (PLC) สร้างครูให้เป็นนักออกแบบการเรียนรู้ผ่าน กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ประสบการณ์และวิธีการของครูก็จะเปลี่ยนไปการเรียนรู้เกิดความหมายครูได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนระหว่างสถานศึกษาโดยมีโค้ชและเครือข่ายการศึกษาช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันอีกด้วย

- (Network) การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เกี่ยวข้องกับองค​์ประกอบด้านชุมชนเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

- (Classroom) การพลิกโฉมห้องเรียนสู่ ACTVE LEARNING ด้วย STEAM Desing Process & Makerspace จุดประกายให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ สู่การเป็นนวัตกรน้อย เกิดทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จากเสียงสะท้อนผู้ขับเคลื่อนโครงการ ตั้งแต่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูผู้สอน เด็กนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาแสดงความยินดีที่ได้ร่วมงานและขอบคุณที่ให้โอกาสให้แรงสนับสนุน ให้คำแนะนำที่ดีมาโดยตลอด เปิดวิสัยทัศน์เปิดมุมมองการพัฒนาการศึกษาอย่างเท่าเทียบและยั่งยืน


📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
328 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
239 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
08:39
Starfish Academy

โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

Starfish Academy
1207 views • 3 ปีที่แล้ว
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
สรุปผลโครงการ TSQP2
08:51
Starfish Academy

สรุปผลโครงการ TSQP2

Starfish Academy
634 views • 3 ปีที่แล้ว
สรุปผลโครงการ TSQP2

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2384 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6030 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2404 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง ...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9605 ผู้เรียน