Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

ภาพรวมความร่วมมือระหว่าง กสศ. และมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมในระยะเวลา 3 ปีกับการเติบโตไปกับโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP ) แสดงถึงความสำเร็จในการดำเนินตามความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ School Transformation กับการขับเคลื่อนด้านการบริหารโรงเรียนกับมาตราการของกสศ. คือ Goal Info PLC Network Classroom ดังนี้

- (Goal) การสนับสนุนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูมีทักษะผู้นำทางวิชาการมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ (Info) มีการขยายเครือข่ายส่งต่อเทคโนโลยี Q-info และ Starfish Class สู่โรงเรียนข้างเคียงเพื่อเพิ่มความยั่งยืนในการเรียนรู้โดยการระดมประสบการณ์

- (PLC) สร้างครูให้เป็นนักออกแบบการเรียนรู้ผ่าน กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ประสบการณ์และวิธีการของครูก็จะเปลี่ยนไปการเรียนรู้เกิดความหมายครูได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนระหว่างสถานศึกษาโดยมีโค้ชและเครือข่ายการศึกษาช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันอีกด้วย

- (Network) การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เกี่ยวข้องกับองค​์ประกอบด้านชุมชนเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

- (Classroom) การพลิกโฉมห้องเรียนสู่ ACTVE LEARNING ด้วย STEAM Desing Process & Makerspace จุดประกายให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ สู่การเป็นนวัตกรน้อย เกิดทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จากเสียงสะท้อนผู้ขับเคลื่อนโครงการ ตั้งแต่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูผู้สอน เด็กนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาแสดงความยินดีที่ได้ร่วมงานและขอบคุณที่ให้โอกาสให้แรงสนับสนุน ให้คำแนะนำที่ดีมาโดยตลอด เปิดวิสัยทัศน์เปิดมุมมองการพัฒนาการศึกษาอย่างเท่าเทียบและยั่งยืน


📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
148 views • 1 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
184 views • 1 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
08:39
Starfish Academy

โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

Starfish Academy
1068 views • 2 ปีที่แล้ว
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
สรุปผลโครงการ TSQP2
08:51
Starfish Academy

สรุปผลโครงการ TSQP2

Starfish Academy
513 views • 2 ปีที่แล้ว
สรุปผลโครงการ TSQP2

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1914 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
4733 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1930 ผู้เรียน
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง ...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7413 ผู้เรียน