เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง และข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย

เรียนรู้เรื่อง เข้าใจ 3 หลุมดำแห่งมายาคติ วิทยฐานะ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

สร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) มายาคติของการทำวิทยฐานะ ข้อดีของระบบ วPA ใหม่ และ 4 ปัจจัยความสำเร็จการพัฒนาการศึกษา เรียนรู้วิธีทำ วPA ร่วมกับผู้บังคับบัญชา โดยมีตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ให้ใช้เป็นแนวทางเพื่อทำการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะใหม่

Learning Outcomes

เข้าใจ 3 หลุมดำแห่งมายาคติ วิทยฐานะ

10 ข้อดีของระบบ วPA และ 4 ปัจจัยความสำเร็จ

ครูจะเริ่มทำ วPA ร่วมกับผู้บังคับบัญชาอย่างไร

ตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

01.06.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

เข้าใจ 3 หลุมดำแห่งมายาคติ วิทยฐานะ

เข้าใจ 3 หลุมดำแห่งมายาคติ วิทยฐานะ

10 ข้อดีของระบบ วPA และ 4 ปัจจัยความสำเร็จ

10 ข้อดีของระบบ วPA และ 4 ปัจจัยความสำเร็จ

ครูจะเริ่มทำ วPA ร่วมกับผู้บังคับบัญชาอย่างไร

ครูจะเริ่มทำ วPA ร่วมกับผู้บังคับบัญชาอย่างไร

ตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA

ตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA