การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย สามารถให้ครูผู้สอนนำบทเรียนไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี

เรียนรู้เรื่อง การแบ่งพยัญชนะออกเป็นชุด และการสอนพยัญชนะไทยชุดที่ 1 ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย มีการแบ่งพยัญชนะออกเป็น 4 ชุด และมีเทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านภาษาได้เป็นอย่างดี

Learning Outcomes

การแบ่งพยัญชนะออกเป็นชุด และการสอนพยัญชนะไทยชุดที่ 1

พยัญชนะชุดที่ 2 ประสมสระ อา อี อู

พยัญชนะชุดที่ 3 และ 4

เคล็ดไม่ลับที่นำมาฝาก

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

18.11.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การแบ่งพยัญชนะออกเป็นชุด  และการสอนพยัญชนะไทยชุดที่ 1

การแบ่งพยัญชนะออกเป็นชุด และการสอนพยัญชนะไทยชุดที่ 1

พยัญชนะไทยชุดที่ 2

พยัญชนะไทยชุดที่ 2

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
พยัญชนะไทยชุดที่ 2
พยัญชนะไทยชุดที่ 3  และชุดที่ 4

พยัญชนะไทยชุดที่ 3 และชุดที่ 4

เคล็ดไม่ลับที่นำมาฝาก

เคล็ดไม่ลับที่นำมาฝาก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เคล็ดไม่ลับที่นำมาฝาก