การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย สามารถให้ครูผู้สอนนำบทเรียนไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดคอร์ส

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย มีการแบ่งพยัญชนะออกเป็น 4 ชุด และมีเทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านภาษาได้เป็นอย่างดี

Learning Outcomes

การแบ่งพยัญชนะออกเป็นชุด และการสอนพยัญชนะไทยชุดที่ 1

พยัญชนะชุดที่ 2 ประสมสระ อา อี อู

พยัญชนะชุดที่ 3 และ 4

เคล็ดไม่ลับที่นำมาฝาก

4 บทเรียน

การแบ่งพยัญชนะออกเป็นชุด  และการสอนพยัญชนะไทยชุดที่ 1

การแบ่งพยัญชนะออกเป็นชุด และการสอนพยัญชนะไทยชุดที่ 1

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
พยัญชนะไทยชุดที่ 2

พยัญชนะไทยชุดที่ 2

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
พยัญชนะไทยชุดที่ 3  และชุดที่ 4

พยัญชนะไทยชุดที่ 3 และชุดที่ 4

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เคล็ดไม่ลับที่นำมาฝาก

เคล็ดไม่ลับที่นำมาฝาก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ