29 results

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง
05:14

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง

Starfish Academy
Starfish Academy
265 views 1 เดือนที่แล้ว
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล
05:19

บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

Starfish Academy
Starfish Academy
396 views 7 เดือนที่แล้ว
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา
03:53

พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
65 views 9 เดือนที่แล้ว
แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video
11:14

แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
34 views 9 เดือนที่แล้ว
พระสอนศีลธรรมแกนนำ 2562
03:38

พระสอนศีลธรรมแกนนำ 2562

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
39 views 9 เดือนที่แล้ว
สอนลูกอย่างไร ให้ "รับมือคนแปลกหน้า"
04:26

สอนลูกอย่างไร ให้ "รับมือคนแปลกหน้า"

Starfish Academy
Starfish Academy
79 views 10 เดือนที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
Starfish Academy
633 views 10 เดือนที่แล้ว
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา
02:21

สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

Starfish Academy
Starfish Academy
54 views 10 เดือนที่แล้ว
เกมการ์ดกับครูอีฟ
02:56

เกมการ์ดกับครูอีฟ

Starfish Academy
Starfish Academy
69 views 10 เดือนที่แล้ว
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
01:47

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
43 views 10 เดือนที่แล้ว
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
04:51

อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

Starfish Academy
Starfish Academy
154 views 10 เดือนที่แล้ว
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
07:15

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

Starfish Academy
Starfish Academy
79 views 1 ปีที่แล้ว
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
174 views 1 ปีที่แล้ว
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง
04:06

การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง

Starfish Academy
Starfish Academy
855 views 1 ปีที่แล้ว
"Music Movement"
04:40

"Music Movement"

Starfish Academy
Starfish Academy
149 views 1 ปีที่แล้ว
"Play and Learn = Plean"
04:55

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
Starfish Academy
307 views 1 ปีที่แล้ว