Hashtag เทคนิคการสอน

245 results for "เทคนิคการสอน"

การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการ

การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการ

FutureEd Fest
FutureEd Fest
83 views • 23.11.23

กิจกรรม Workshop หัวข้อ การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการโดยคุณศิริรัตน์ คำจูกัลย์ หัวหน้านักพัฒนาการศึกษาโครงการ Starfish Maker และครูปริญดา ใจสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านยกกระบัตร ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้การนำ Makerspace ไปใช้ดั ...

การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการ
การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนรายวิชา

การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนรายวิชา

FutureEd Fest
FutureEd Fest
40 views • 23.11.23

กิจกรรม Workshop หัวข้อการนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนรายวิชาโดย อาจารย์ธณิต มินวงษ์ หัวหน้าโครงการ Starfish Maker และครูรัตนาวดี มโนมั่น ครูโรงเรียนวัดศิลามูลได้มาให้แนวทางเทคนิคการนำ Makerspace ไปใช้ในโรงเรียน ดังรายละเอียดต่อ ...

การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนรายวิชา
Intel® Skills for Innovation

Intel® Skills for Innovation

FutureEd Fest
FutureEd Fest
35 views • 23.11.23

กิจกรรม Workshop ในหัวข้อ Intel Skills for Innovation โดย คุณ Krystle Lau ProgramManager,Intel Skills for Innovation Edm8ker/ Intel Corporation ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ Intel เพื่อการสร้างนวัตกรรมได้ราย ...

Intel® Skills for Innovation
5 เคล็ดลับอัปเกรดการสอนแบบปฏิบัติของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม!

5 เคล็ดลับอัปเกรดการสอนแบบปฏิบัติของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม!

Starfish Academy
Starfish Academy
826 views • 27.11.23

หากพูดถึงเทคนิคการสอนที่ได้รับความสนใจและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ และการสอนของคุณครูที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ หนึ่งในเทคนิคที่ไม่กล่าวถึงคงไม่ได้เลยก็คือ Active Learning หรือการสอนแบบปฏิบัติ การสอนเชิงรุกขวัญใจเด็กๆ และคุณครูหลายๆ คนด้วยธรรม ...

5 เคล็ดลับอัปเกรดการสอนแบบปฏิบัติของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม!
แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในโลกอนาคต

แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในโลกอนาคต

Starfish Labz
Starfish Labz
423 views • 27.11.23

OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคส่วนของการศึกษา (OECD Education) 2030 ได้พูดถึงความท้าทาย 5 ประการที่ระบบการศึกษาทั่วโลกจะต้องปฏิรูปให้ก้าวข้ามให้ได้ ดังนี้เผชิญกับความต้องการที่อยู่นอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียนมาก ...

แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในโลกอนาคต
เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้หนูๆชอบ

เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้หนูๆชอบ

Starfish Academy
Starfish Academy
201 views • 20.11.23

เพลงพื้นบ้าน คือ เพลงของชาวบ้านที่จดจำสืบทอดกันมาแบบปากเปล่าใช้ร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง โดยใช้คำที่ง่ายๆ เน้นเสียงสัมผัสและจังหวะการร้องเป็นสำคัญ เพลงพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะ คือเป็นเพลงที่ชาวบ้านอาศัยการฟังและจำ ไม่มีการจดเป็นตัวหนังสือ เนื้อร้อ ...

เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้หนูๆชอบ
เสริมแรงบวกสร้างวินัยด้วยเสียงเพลง

เสริมแรงบวกสร้างวินัยด้วยเสียงเพลง

Starfish Academy
Starfish Academy
579 views • 13.11.23

นวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์โดยใช้เสียงเพลงเพื่อเสริมแรงบวกในการสร้างวินัยให้กับนักเรียนจะส่งผลให้มีระเบียบวินัยเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่กำหนดไว้ เพลงที่จะใช้ในการสร้างวินัยอันดับแ ...

เสริมแรงบวกสร้างวินัยด้วยเสียงเพลง
การพัฒนาโรงเรียนสู่นวัตกรรมด้วย Makerspace

การพัฒนาโรงเรียนสู่นวัตกรรมด้วย Makerspace

Starfish Academy
Starfish Academy
1687 views • 20.11.23

โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 รุ่นที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็น ...

การพัฒนาโรงเรียนสู่นวัตกรรมด้วย Makerspace
สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เทคนิคการสอน กระตุ้นการคิดของผู้เรียนด้วยเทคนิคการโค้ช (สร้างนักคิด)

สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เทคนิคการสอน กระตุ้นการคิดของผู้เรียนด้วยเทคนิคการโค้ช (สร้างนักคิด)

Starfish Academy
Starfish Academy
488 views • 06.11.23

การสอนอย่างไรให้นักเรียนเป็นนักคิด เป็นนักนวัตกรรมและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดของตนเอง ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนด้วยการคิด และการจัดการเรียนการสอนหรือวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ผู้ ...

สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เทคนิคการสอน กระตุ้นการคิดของผู้เรียนด้วยเทคนิคการโค้ช (สร้างนักคิด)
วิชาอะไรก็เอาอยู่มาจัดการชั้นเรียนให้อยู่หมัดด้วย Class Do jo

วิชาอะไรก็เอาอยู่มาจัดการชั้นเรียนให้อยู่หมัดด้วย Class Do jo

Starfish Academy
Starfish Academy
556 views • 09.11.23

ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนคุณครูผู้สอนไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้อย่างที่ต้องการโดยเฉพาะเมื่อคุณครูต้องการให้นักเรียนทำกิจกรรม มักจะเจอกับ 5 ปัญหาที่พบบ่อย คือ 1.นักเรียนเสียงดังขณะทำงาน 2.นักเรียนทำงานเสร็จไม่ทันตามเวลา 3.นักเรียนทะเลาะกั ...

วิชาอะไรก็เอาอยู่มาจัดการชั้นเรียนให้อยู่หมัดด้วย Class Do jo
ใช้ EdTech อย่างไรดีในการสอน 5 ไอเดียการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ในห้องเรียนจนถึงหลังเลิกสอน

ใช้ EdTech อย่างไรดีในการสอน 5 ไอเดียการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ในห้องเรียนจนถึงหลังเลิกสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
1092 views • 06.11.23

สำหรับคุณครูสาย EdTech หลายๆ คนที่กำลังมองหาไอเดียดีๆในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รู้ไหมคะว่าจริงๆ แล้วเราสามารถใช้ EdTech ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการสอนหลังงานสอนหรือแม้กระทั่งหลังเด็กๆ เลิกเรียนแล้ว คุณครูก็ยังสามารถใช้ EdTec ...

ใช้ EdTech อย่างไรดีในการสอน 5 ไอเดียการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ในห้องเรียนจนถึงหลังเลิกสอน
การเรียนรู้โดยการกระตุ้นคืออะไร? ทำความรู้จักเคล็ดลับการสอนยุคใหม่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์ยิ่งกว่าเดิม

การเรียนรู้โดยการกระตุ้นคืออะไร? ทำความรู้จักเคล็ดลับการสอนยุคใหม่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์ยิ่งกว่าเดิม

Starfish Academy
Starfish Academy
4345 views • 23.10.23

ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะทางของคุณครู อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือองค์ประกอบเล็กๆ น้อยๆ ต่างที่คุณครูสามารถใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ดีที่ให้กับเด็กๆหนึ่งในองค์ประกอบดังกล่าวก็คือเจ้าสิ่งที่เรียกว่า Stimulated Learning ห ...

การเรียนรู้โดยการกระตุ้นคืออะไร? ทำความรู้จักเคล็ดลับการสอนยุคใหม่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์ยิ่งกว่าเดิม
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก :  สนุกเรียนสนุกคิดและสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก : สนุกเรียนสนุกคิดและสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
656 views • 02.10.23

การเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เด็กคิดเป็นเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้และนำไปสู่การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ที่สนุกไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีเป้าหมายในการเรียนรู้ และสามารถ ...

สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก : สนุกเรียนสนุกคิดและสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Starfish Academy
Starfish Academy
566 views • 02.10.23

การสอนแบบการบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งโรงเรียนมีการดำเนินงานอยู่ภายใต้บริหารงานของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ (การกุศล) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ ...

การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
10 เทคนิคการให้คะแนนอย่างมีประสิทธิภาพที่ครูต้องรู้

10 เทคนิคการให้คะแนนอย่างมีประสิทธิภาพที่ครูต้องรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
1294 views • 25.09.23

ด้วยบริบทของการศึกษาไทยที่ห้องเรียนส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยนักเรียนไม่น้อยกว่า 30 คน ต่อคุณครู 1 คน (ไม่นับบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก) ทำให้คุณครูต้องใช้เวลาอย่างมากในการให้คะแนนในช่วงสอบกลางภาคหรือปลายภาค ซึ่งการให้คะแนนของนักเรียนนั้นมีความสำคัญต่ ...

10 เทคนิคการให้คะแนนอย่างมีประสิทธิภาพที่ครูต้องรู้
How to สอนอย่างไรให้นักเรียนค้นพบตัวเองจากห้องเรียนการศึกษานอกระบบ สไตล์ครูฮา

How to สอนอย่างไรให้นักเรียนค้นพบตัวเองจากห้องเรียนการศึกษานอกระบบ สไตล์ครูฮา

Starfish Academy
Starfish Academy
898 views • 28.08.23

Starfish Labz มานำเสนอเรื่องราวแนวคิดการสอนสำหรับการศึกษานอกระบบ (กศน.) จากการถอดบทสัมภาษณ์ครูฮา หรือนายอัซฮา บูละ คุณครูกศน.ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ตำบลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ มาฝากกันค่ะครูฮาสอนระดับม. ...

How to สอนอย่างไรให้นักเรียนค้นพบตัวเองจากห้องเรียนการศึกษานอกระบบ สไตล์ครูฮา
10 วิธีการสร้างเด็กขี้สงสัย เสริมทักษะการตั้งคำถาม

10 วิธีการสร้างเด็กขี้สงสัย เสริมทักษะการตั้งคำถาม

Starfish Academy
Starfish Academy
1940 views • 28.08.23

ห้องเรียนของคุณครูเป็นแบบนี้ไหมคะ ? เวลาที่คุณครูสอนเสร็จแล้วถามว่า “มีใครมีคำถามไหมคะ/ครับ” จะมีนักเรียนอยู่ไม่กี่คนที่กล้าถามคำถามที่ตัวเองยังไม่เข้าใจ แล้วนอกนั้นก็ไม่มีใครยกมือเลยการสอนให้นักเรียนกล้าที่จะตั้งคำถาม หรือกล้าที่บอกว่าตัวเองต้องการความช่ว ...

10 วิธีการสร้างเด็กขี้สงสัย เสริมทักษะการตั้งคำถาม
“เคล็ดลับ”การสอนทำโมเดล DNAง่ายๆ งานวัสดุรอบตัวด้วยกระบวนการ (Design Thinking)

“เคล็ดลับ”การสอนทำโมเดล DNAง่ายๆ งานวัสดุรอบตัวด้วยกระบวนการ (Design Thinking)

Starfish Academy
Starfish Academy
1030 views • 21.08.23

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน เป็นการนำแนวคิดหรือ วิธีการแบบใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ด้วยการใช้การคิดเชิงออก ...

“เคล็ดลับ”การสอนทำโมเดล DNAง่ายๆ งานวัสดุรอบตัวด้วยกระบวนการ (Design Thinking)
ท้อกับการสอนทำยังไงดี? 5 เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสำหรับคุณครู กอบกู้หัวใจในการสอน

ท้อกับการสอนทำยังไงดี? 5 เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสำหรับคุณครู กอบกู้หัวใจในการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
4331 views • 07.08.23

สำหรับคุณครูแล้ว คงไม่มีอะไรที่จะน่าท้อใจไปกว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะยังสอนได้ไม่ดีพอ หรือยังมีหลากหลายจุดที่เราต้องพัฒนาและเสริมสร้างในตนเอง ช่วงเวลาเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แย่ เป็นโมเมนต์ที่เราไม่อยากรู้สึกหรือไม่อยากเผชิญ แต่ในควา ...

ท้อกับการสอนทำยังไงดี? 5 เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสำหรับคุณครู กอบกู้หัวใจในการสอน
เทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณเพื่อตอบโจทย์วิทยฐานะ วPA by ครูสายบัว

เทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณเพื่อตอบโจทย์วิทยฐานะ วPA by ครูสายบัว

นางสายบัว พิมพ์มหา
นางสายบัว พิมพ์มหา
1607 views • 07.08.23

วันนี้ Starfish Labz นำเทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณเพื่อตอบโจทย์วิทยฐานะวPA จากการถอดสัมภาษณ์คุณครูสายบัว พิมพ์มหา คุณครู Influencer ชื่อดังจากเพจครูสายบัว ซึ่งมีผู้ติดตามเพจกว่า 1.2 แสนคน มาฝากกันค่ะเริ่มต้นจากบริบทของโรงเรียนที่ครูสายบัวเล่า ...

เทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณเพื่อตอบโจทย์วิทยฐานะ วPA by ครูสายบัว