Hashtag เทคนิคการสอน

173 results for "เทคนิคการสอน"

เพราะการเรียนรู้ไม่รอใคร ผู้อำนวยการยุคใหม่ นำครูสู่โลกดิจิทัล

เพราะการเรียนรู้ไม่รอใคร ผู้อำนวยการยุคใหม่ นำครูสู่โลกดิจิทัล

Starfish Academy
Starfish Academy
76 views • 27.09.22

การนำเทคโนโลยีไปใช้ในโรงเรียนสามารถพัฒนาได้ ถึงแม้โรงเรียนจะมีบริบทที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น อยู่ห่างไกล ล้อมรอบด้วยป่าเขา เขื่อน พื้นที่ท้องถิ่น หรือนักเรียนเป็นชาติพันธุ์ มีหลายชนเผ่า เป็นต้น แต่การนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในโรงเรียน เป็นการสร้างความเท่าเที ...

เพราะการเรียนรู้ไม่รอใคร ผู้อำนวยการยุคใหม่ นำครูสู่โลกดิจิทัล
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

Starfish Academy
Starfish Academy
6 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรมโรงเรียนบ้านยกกระบัตรการอ่าน เป็นทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตคนเรามาก ไม่ว่าจะประกอ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ
นวัตกรรม :  โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

Starfish Academy
Starfish Academy
49 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรม โรงเรียนบ้านกองแขกกระบวนการ STEAM Design Process เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก
Active Teacher ตอน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เมื่อครูเปิดโอกาสให้เด็กเป็น Active Learner

Active Teacher ตอน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เมื่อครูเปิดโอกาสให้เด็กเป็น Active Learner

Starfish Academy
Starfish Academy
340 views • 20.09.22

ครูพรทิพย์ ทองผาโศภา หรือครูทิพย์ สอนวิชาประวัติศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และปีที่ 4 แห่งโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ค ...

Active Teacher ตอน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เมื่อครูเปิดโอกาสให้เด็กเป็น Active Learner
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงแหง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงแหง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

Starfish Academy
Starfish Academy
50 views • 19.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรมโรงเรียนบ้านเวียงแหงโรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงแหง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
นวัตกรรม : โรงเรียนพร้าวบูรพา และโรงเรียนบ้านแม่คะ

นวัตกรรม : โรงเรียนพร้าวบูรพา และโรงเรียนบ้านแม่คะ

Starfish Academy
Starfish Academy
86 views • 19.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรมโรงเรียนพร้าวบูรพาทุกโรงเรียนประสบปัญหาสำคัญคือนักเรียน ไม่ค่อยชอบวิชาคณิตศาสตร์เนื่องจาก ...

นวัตกรรม : โรงเรียนพร้าวบูรพา และโรงเรียนบ้านแม่คะ
สร้างห้องเรียนเสมือนจริง ด้วย 5 ฟีเจอร์จาก Microsoft Teams

สร้างห้องเรียนเสมือนจริง ด้วย 5 ฟีเจอร์จาก Microsoft Teams

Starfish Academy
Starfish Academy
106 views • 19.09.22

ในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องมือและบรรดาเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ มีคุณค่า บทบาทสำคัญ และเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตการเรียนการสอนให้กับคุณครูและนักเรียนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในระบบ Online 100% หรือแบบ Hybrid เทคโนโลยีการศึกษาก็ยังคงสามารถ ...

สร้างห้องเรียนเสมือนจริง ด้วย 5 ฟีเจอร์จาก Microsoft Teams
นวัตกรรม : โรงเรียนแม่คือวิทยา และโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

นวัตกรรม : โรงเรียนแม่คือวิทยา และโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

Starfish Academy
Starfish Academy
118 views • 14.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เป็นเป้าหมายที่ผู้รับผิดชอบทุกคนให้ความสำคัญ เพื่อ​ลดช่องว่างและความ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนแม่คือวิทยา และโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย  โดยกระบวนการ...จิตศึกษา

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย โดยกระบวนการ...จิตศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
248 views • 05.09.22

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยกระบวนการจิตศึกษา “จิตศึกษา” คือกระบวนการในการพัฒนาปัญญาภายใน หรือความฉลาดด้านในของเด็กปฐมวัย หมายถึงการพัฒนาจิตวิญญาณ และความฉลาดด้านอารมณ์ (EQ) ของเด็กปฐมวัย เพื่อทำให้เกิดความรู้เท่า ...

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย โดยกระบวนการ...จิตศึกษา
เครื่องมือสร้างข้อสอบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint

เครื่องมือสร้างข้อสอบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint

Starfish Academy
Starfish Academy
310 views • 05.09.22

คุณครูหลายๆ ท่านอาจกำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอื่นร่วมด้วย ซึ่งมีชื่อว่า ClassPoint โดยเครื่องมือนี้คุณครูสามารถทำงานบน Microsoft PowerPoint เพื่อสร้างแบบทดสอบ ...

เครื่องมือสร้างข้อสอบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint
Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย

Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย

Starfish Academy
Starfish Academy
591 views • 02.09.22

ครูเมย์ หรือครูเมล่อน (เมธินี เบ็ญพาด) สอนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีครูเมย์เล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 252 คน และคุณ ...

Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย
2 กลยุทธ์เรียนยังไงให้จำ กับ R SOW V & TRAP

2 กลยุทธ์เรียนยังไงให้จำ กับ R SOW V & TRAP

Starfish Academy
Starfish Academy
178 views • 30.08.22

สอนอย่างไร เด็กก็จำไม่ได้สักที ?เราสอนเร็วเกินไปไหม หรือ เรารีบเร่งอัดเนื้อหามากไปหรือเปล่า ? Starfish ชวนมาทำความรู้จักกับ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ R SOW V และ TRAP ที่จะช่วยคุณครูให้ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปกับวิธีการสอนของตัวเอง และยังช่วยให้นักเรียนจ ...

2 กลยุทธ์เรียนยังไงให้จำ กับ R SOW V & TRAP
เรียนรู้สู่การเป็น ครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็น ครูกระบวนกร

Starfish Academy
Starfish Academy
442 views • 29.08.22

กระบวนกร หมายถึง ผู้อำนวยความสะดวก สนับสนุน สร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ซึ่งคำว่าสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยตัวกระบวนกร ตัวผู้เรียน และกิจกรรมที่ดำเนินไปโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และกระบวนกร เป็นผู้สร้างประสบการณ์ในกา ...

เรียนรู้สู่การเป็น ครูกระบวนกร
การสร้างนวัตกรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม แก้ปัญหาภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss)

การสร้างนวัตกรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม แก้ปัญหาภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss)

Starfish Academy
Starfish Academy
366 views • 29.08.22

ปัจจุบัน คำว่านวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) เป็นสิ่งที่คุ้นหู และเป็นคำยอดฮิตที่ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกระดับต่างมองหา หรือ เรียกร้องให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ ซึ่งในทางบริหารจัดการศึกษานวัตกรรมจึงกลายเป็นเค ...

การสร้างนวัตกรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม แก้ปัญหาภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss)
Active Learning Strategies for Next Generation Learners

Active Learning Strategies for Next Generation Learners

Starfish Academy
Starfish Academy
598 views • 24.08.22

เทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ไม่เพียงแต่ผู้เรียนเป็นแค่ผู้ฟังเท่านั้น ผู้เรียน ...

Active Learning Strategies for Next Generation Learners
8 Checklist เพื่อการออกแบบการบ้านให้มีประสิทธิภาพ

8 Checklist เพื่อการออกแบบการบ้านให้มีประสิทธิภาพ

Starfish Academy
Starfish Academy
317 views • 24.08.22

ถึงแม้จะมีการศึกษาว่า การให้การบ้านจะส่งผลดีต่อนักเรียน แต่การให้การบ้านที่มากเกินไป จะทำให้นักเรียนเกิดความเครียดทั้งทางกายและจิตใจได้ ในบทความนี้ จะมาพูดถึงวิธีการให้การบ้านที่มีประสิทธิภาพต่อนักเรียนอย่างแท้จริงกันค่ะมาเริ่มกันที่ การให้การบ้านของคุณ ...

8 Checklist เพื่อการออกแบบการบ้านให้มีประสิทธิภาพ
13 วิธี ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนท้ายคาบ

13 วิธี ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนท้ายคาบ

Starfish Academy
Starfish Academy
441 views • 23.08.22

ใน 1 คาบเรียน นอกจากคุณครูจะสอนเนื้อหาแล้ว สิ่งสำคัญมากๆ ในบทบาทหน้าที่ของครูก็คือ ‘ตรวจสอบความเข้าใจ’ ของนักเรียนในเรื่องที่สอน เพื่อจะได้ทราบว่า นักเรียน ‘เข้าใจ’ หรือ ‘ลืม’ สิ่งที่เรียนไปหรือไม่ และจะได้หาวิธีในการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่ทั ...

13 วิธี ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนท้ายคาบ
“เทคโนโลยี” ตัวช่วยครู-ผู้บริหาร เสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพเด็ก

“เทคโนโลยี” ตัวช่วยครู-ผู้บริหาร เสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
102 views • 22.08.22

หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ หลายคนต้อง Work from home ทำงานที่บ้าน ขณะที่เหล่านักเรียนต้องเรียนออนไลน์ ครูต้องสอนออนไลน์ ส่งผลให้ “ระบบสารสนเทศ” เข้ามีบทบาทในการเรียนการสอน การจัดเก็บข้อมูล ...

“เทคโนโลยี” ตัวช่วยครู-ผู้บริหาร เสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพเด็ก
3 รูปแบบการสอน เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active ฟื้นคืนความรู้แบบเร่งด่วน

3 รูปแบบการสอน เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active ฟื้นคืนความรู้แบบเร่งด่วน

Starfish Academy
Starfish Academy
481 views • 22.08.22

เปิดเทอมมาคุณครูน่าจะใจหายที่พบว่า ทักษะการอ่านและการคำนวณคณิตศาสตร์ ของนักเรียนบกพร่อง หรือพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรเป็น หรือที่เคยทำได้ กลับทำไม่ได้จากการตรวจการบ้าน พฤติกรรมที่พอจับสังเกตได้ อย่างเช่น นักเรียนใจลอย ขาดสมาธิในการเรียน ไม่กล้ ...

3 รูปแบบการสอน เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active ฟื้นคืนความรู้แบบเร่งด่วน
รู้จัก Classroom Quiet Zone พื้นที่ฝึกฝนทักษะทางอารมณ์ของเด็กๆ

รู้จัก Classroom Quiet Zone พื้นที่ฝึกฝนทักษะทางอารมณ์ของเด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
315 views • 16.08.22

ชวนมารู้จัก Classroom Quiet Zone ซึ่งเป็นพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะทางอารมณ์ บ่อยครั้งที่เด็กๆ อาจจะมีสภาวะทางอารมณ์ที่แปรปรวน ขอให้คุณครูทดลองใช้ Quiet Zone แทนที่จะใช้คำสั่ง หรือการทำโทษดูค่ะ ไปดูความหมาย และวิธีการสร้างพื้นที่ Quiet Zone ...

รู้จัก Classroom Quiet Zone พื้นที่ฝึกฝนทักษะทางอารมณ์ของเด็กๆ