Hashtag เทคนิคการสอน

154 results for "เทคนิคการสอน"

3R-เทคนิคดูแลใจเด็กนักเรียน

3R-เทคนิคดูแลใจเด็กนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

“ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” เป็นสิ่งที่ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองนักเรียนอย่างรอบด้าน ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนที่พวกเรารู้จักกันดี ได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่ง ...

242 views 28.06.22
3R-เทคนิคดูแลใจเด็กนักเรียน
เปิดเทอมใหม่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

เปิดเทอมใหม่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

Starfish Academy
Starfish Academy

หลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์กันมาอย่างยาวนาน ถึงเวลาที่เด็กๆ จะได้กลับไปใช้ชีวิตและเรียนหนังสือที่โรงเรียนอีกครั้ง ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องรักษาระยะห่างจากคนรอบข้าง และภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย การปรับตัวในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อม ...

549 views 20.06.22
เปิดเทอมใหม่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด
6 เคล็ดลับช่วยครู สร้างนักเรียน กล้าแสดงออก

6 เคล็ดลับช่วยครู สร้างนักเรียน กล้าแสดงออก

Starfish Academy
Starfish Academy

โดยธรรมชาติแล้ว เด็ก ๆ จะมีความกล้าแสดงออกในตัวอยู่แล้วเป็นทุนเดิม แต่จะมีมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม และการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว และจากการที่บางครอบครัวมีการเลี้ยงดูที่บังคับและเข้มงวดเกินไป ทำให้มีเด็กจำนวนไม่น้อยต้องกลายเป็นคนที่ไม่ ...

204 views 20.06.22
6 เคล็ดลับช่วยครู สร้างนักเรียน กล้าแสดงออก
ก่อนเปิดเทอมนี้มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน

ก่อนเปิดเทอมนี้มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน

Starfish Academy
Starfish Academy

การระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการศึกษา นอกจากโรงเรียนต้องปิดเป็นระยะยาว หรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมแล้ว ยังส่งผลไปถึงภาวะถดถอยทางความรู้ของเด็ก ถึงแม้ว่าจะทำการเปิดเรียนหลังจากสถานการณ์คลี่ ...

599 views 16.06.22
ก่อนเปิดเทอมนี้มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน
PLC ไม่ใช่แค่การประชุม แต่คือ ‘วิถีของโรงเรียน’

PLC ไม่ใช่แค่การประชุม แต่คือ ‘วิถีของโรงเรียน’

Starfish Academy
Starfish Academy

หากเปรียบเทียบว่าคุณครูคือนักสู้ ที่เมื่อก้าวขาเข้าห้องเรียนเมื่อใด ก็ต้องงัดทุกกลยุทธ์และกระบวนท่าออกมา เพื่อใช้ในห้องเรียน การทำ Professional Learning Community (PLC) หรือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ก็คงเปรียบเสมือน ‘พื้นที่ฝึก พื้นที่พัฒนาตนเอง ...

699 views 14.06.22
PLC ไม่ใช่แค่การประชุม แต่คือ ‘วิถีของโรงเรียน’
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยน พูดคุย เรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” โดยผู้อำนวยการและครูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดทำหลักสูตร และการจัดกิจกรรมกา ...

219 views 06.06.22
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิตให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิตให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับบริบทของนักเรียน แต่ในอีกมุมหนึ่งกลับเป็นตัวแปรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษา และเป็นตัวขับเคลื่อนในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบก ...

258 views 01.06.22
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิตให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม
กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 “ห้องเรียนแห่งความสุข”

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 “ห้องเรียนแห่งความสุข”

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “ห้องเรียนแห่งความสุข”กิจกรรม PLC Teacher ในครั้งนี้ เป็นอีกมิติหนึ่งในการ PLC ร่วมกันจากตัวอย่างละครในหัวข้อ “ห้องเรียนแห่งความสุ ...

141 views 30.05.22
กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 “ห้องเรียนแห่งความสุข”
Academic Journal (TSQP 1) หัวข้อ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Academic Journal (TSQP 1) หัวข้อ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
Starfish Academy

ศตวรรษที่ 21 ยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกที่ จึงเป็นเหตุผลให้ ทุกพื้นที่ในโลกจำเป็นต้องมีบุคลากรที่ มีความสามารถในการที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำพาพื้นที่มีความเจริญก้าวหน้า และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องมุ่ ...

472 views 30.05.22
Academic Journal (TSQP 1) หัวข้อ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

Starfish Academy
Starfish Academy

จากการแนะนำโปรแกรมเสริมหรือส่วนขยาย (Extension) ที่ครูควรมีใน Chrome Ep.1 ก่อนหน้านี้ ทั้งวิธีการติดตั้งส่วนขยายต่างๆ บน Google Chrome ฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ Chrome ยังมีเคล็ดลับ Extension ดีๆ อีกมากมายที่ ...

268 views 23.05.22
Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2
“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy

TEP FORUM 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทยจากการระดมปัญหา และถกปัญหาถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาไทยจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เป็นการนำเสนอทั้งบทสรุ ...

397 views 23.05.22
“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย
ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy

TEP FORUM 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย"โจทย์ที่ 4 : Learning Recovery เปิดเรียนใหม่ การศึกษาไทยต้องไม่เหมือนเดิม จากการสะท้อนปัญหาในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค ...

169 views 23.05.22
ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย
ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อกลาง และเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้วยแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และครูสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างสื่อการเรียนกา ...

663 views 20.05.22
ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz
9 วิธีสร้าง Vision Board ตัวช่วยตั้งเป้าหมายเชิงบวก

9 วิธีสร้าง Vision Board ตัวช่วยตั้งเป้าหมายเชิงบวก

Starfish Academy
Starfish Academy

Vision Board คืออะไร กระดาน Vision Board คือกระดานตั้งเป้าหมาย/วางแผนในอนาคตของตนเอง โดยการใช้รูปภาพ ข้อความ หรือภาพวาดที่เป็นความฝันมาติดไว้บนบอร์ด Vision Board แตกต่างกับ New Year’s Resolution ตรงที่ New Year’s Res ...

625 views 17.05.22
9 วิธีสร้าง Vision Board ตัวช่วยตั้งเป้าหมายเชิงบวก
ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ วPA

ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การออกแบบการสอนที่หลากหลาย ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่สามารถนำไปใช้กับนักเรียน เพื่อให้มีห้องเรียนเป็นของตนเองอย่างแท้จริง และเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้จากการนำหลัก 8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง ทั้งนี้ ในช่วงปิดภาคเรียน ครูจึงต้องทำการวางแผนการสอนในปีก ...

1153 views 01.06.22
ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ วPA
4 เรื่อง ที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA

4 เรื่อง ที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องที่มักเข้าใจผิด : ต้องทำคลิปทุกปีสิ่งที่ถูกต้อง: ทำคลิปก็ต่อเมื่อต้องการขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก.ค.ศ. กำหนด ได้แก่ 1.มีระยะดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ผ่านเกณฑ์การประเมิน PA ย้อนหลัง 3 รอบปีงบประมาณ 3. มีวินัย คุณธรรม จ ...

3844 views 31.05.22
4 เรื่อง ที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA
โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อเด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ในการเรียนจำเป็นของใช้หลักสูตรภาษาถิ่นร่วม ทำให้ครูให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้นักเรียนอ่านให้ออกเขียนให้ได้ ครูจึงสอนจากตำรา เด็กๆ จึงเกิดการเรียนรู้แบบท่องจำ แต่ยังขาดการเรียนรู้ในการปฏิบัติและลงมือทำต่อให้เ ...

271 views 09.05.22
โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน
การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา

การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 6 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา”กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 6 เป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยนร่วมกันในหัวข้ ...

130 views 09.05.22
การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา
PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"

PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 6 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน”หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้เรีย ...

267 views 09.05.22
PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"
5 ขั้นตอนกว่าจะเปลี่ยนผ่านจากครูอนุบาลสู่การเป็นโค้ช

5 ขั้นตอนกว่าจะเปลี่ยนผ่านจากครูอนุบาลสู่การเป็นโค้ช

Starfish Academy
Starfish Academy

การเป็นครูอนุบาลไม่ใช่เรื่องง่ายๆ และไม่ใช่ว่าใครก็มาเป็นได้นะคะ ต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสอนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆ ได้ แต่ก็นั้นแหล่ะ...ในการสอนของเราก็ยังสอนตามแผน เน้นให้นักเรียนทำตามคำสั่ง ไม่ได้ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสร ...

428 views 09.05.22
5 ขั้นตอนกว่าจะเปลี่ยนผ่านจากครูอนุบาลสู่การเป็นโค้ช