การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

Starfish Academy
Starfish Academy 246 views • 1 เดือนที่แล้ว
การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

การประเมิน วPA ปฐมวัย เปรียบเสมือนด่านสำคัญในพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ คุณครูหลายคนคงกังวลอยู่ใช่ไหมคะ แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะเราเตรียม "เทคนิคเด็ด เตรียมตัวให้พร้อม ผ่านฉลุย!" มาเป็นแนวทางให้คุณครู ในบทความนี้เลยค่ะ

การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

- เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมสำหรับการประเมิน

- เอกสารนำเข้าระบบ DPA

- เทคนิคในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัยในการทำ วPA

- เทคนิคการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ให้คณะกรรมการเทคะแนนให้

- การบันทึกไฟล์วีดิทัศน์การสอน

- การจัดการไฟล์วีดิทัศน์ สภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจ

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน

เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม สำหรับ การประเมิน วPA เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ปฐมวัย

- ตรวจสอบคุณสมบัติในการขอมี /เลื่อนวิทยฐานะ

- ศึกษาเกณฑ์การประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- วางแผน

- นำแผนการสอนไปใช้จริง

- จัดทำแผนการสอนตรงกับ ระดับที่คาดหวัง

เทคนิคในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัยในการทำ วPA

* การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย

- จัดประสบการณ์สำหรับใคร

- ต้องการให้เด็กเรียนรู้อะไร

- เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดได้อย่างไร

- รู้ได้อย่างไรว่าเด็กเกิดการเรียนรู้หรือไม่

เทคนิคการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ปฐมวัยในการทำ วPA

*หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน

* กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม แต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวันแต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น

-วัย 3-4 ปี มีความสนใจประมาณ 8-12 นาที

-วัย 4-5 ปี มีความสนใจประมาณ 12-15 นาที

-วัย 5-6 ปี มีความสนใจประมาณ 15-20 นาที

* กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที

เทคนิคในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ปฐมวัยในการทำ วPA

*หลักสูตรการศึกษาประฐมวัย พุทธศักราช 2560

- จุดเน้นของการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้มุ่งเน้น ส่งเสริมสถานศึกษา จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกด้าน ทั้ง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บ่มเพาะปลูกฝังวินัยคุณธรรมและค่านิยมที่ดี ด้วยความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชน และสถานศึกษา พัฒนาการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมอง

# เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ผ่านการเล่น "เล่นคือเรียน" "เรียนคือเล่น"

การจัดประสบการณ์รูปแบบ 6 กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

3. กิจกรรมสร้างสรรค์

4. กิจกรรมกลางแจ้ง

5. กิจกรรมเสรี

6. กิจกรรมเกมการศึกษา

การจัดทำ ไฟล์วีดิทัศน์สภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจ

- แนะนำตนเองและบริบททั่วไป

- จากสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้

- วิธีการแก้ปัญหา

- ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เรียนรู้อย่างไร

- ผลการจัดการเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

*ไฟล์ดิจิทัลผลงานหรือ ผลการปฏิบัติของผู้เรียน ที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์ ในรูปแบบ

1.ไฟล์วีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 10 นาที ตัดต่อได้

2.ไฟล์รูปภาพ PDF ไม่เกิน 10 หน้า 1 หน้า A4 เรียงภาพไม่เกิน 6 ภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพ 1 ไฟล์

3.ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า 1 ไฟล์

หลายท่านคงกำลังมุ่งมั่นตั้งใจกับการเตรียมตัวสำหรับการประเมิน วPA ปฐมวัยเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ เราขอส่งกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน สำหรับการประเมินในครั้งนี้นะคะ

จงเชื่อมั่นในตนเอง มุ่งมั่นตั้งใจ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เชื่อว่าคุณครูทุกท่านจะผ่านพ้นการประเมิน วPA ปฐมวัยไปได้อย่างแน่นอน

"กำลังใจจากเรา ส่งถึงคุณครูทุกท่าน!"

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6599 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง ...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9862 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3555 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.2 Active Learning

เรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครูในการประเมิ ...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.2 Active Learning
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.2 Active Learning

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2568 ผู้เรียน

Related Videos

วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”
01:06:06

วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”

62 views • 24 วันที่แล้ว
วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
01:28:36

เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

380 views • 4 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ
01:12:56
Starfish Academy

แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ

Starfish Academy
312 views • 10 เดือนที่แล้ว
แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
761 views • 2 ปีที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน