การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

รายละเอียดคอร์ส

ทำความเข้าใจภาพรวมของการขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ (วPA) ในตำแหน่งครู ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะ โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดทำเอกสารและงบประมาณการประเมิน รวมถึงเกิดการเชื่อมโยง บูรณาการในระบบการประเมินวิทยฐานะ

Learning Outcomes

เข้าใจคุณสมบัติของผู้รับการประเมิน

ตัวชี้วัดการประเมินเพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ “ตำแหน่งครู”

การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมิน ด้านที่ 1

การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมิน ด้านที่ 2 และด้านที่ 3

4 บทเรียน

เข้าใจคุณสมบัติของผู้รับการประเมิน

เข้าใจคุณสมบัติของผู้รับการประเมิน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวชี้วัดการประเมินเพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ “ตำแหน่งครู”

ตัวชี้วัดการประเมินเพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ “ตำแหน่งครู”

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมิน ด้านที่ 1

การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมิน ด้านที่ 1

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมิน ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3

การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมิน ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
30.09.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ