วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”

66 views • 26 วันที่แล้ว

การวัดผลถือเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการประเมินตัวผู้เรียน และยังเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผู้สอนจะสามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ปรับปรุง และพัฒนาเทคนิคให้กับตนเองได้ ซึ่งการวัดผลในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบมาก อยู่ที่ว่าตัวผู้ประเมินจะเลือกใช้วิธีไหน 

แต่ทั้งนี้หากเราได้รู้จักวิธีการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เราจะสามารถนำผลลัพธ์จากการประเมินในแต่ละครั้งไปต่อยอดอะไรได้หลายอย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้ จะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับเครื่องมือที่เรียกว่า ‘Starfish Class’ ซึ่งถือเป็นตัวช่วยที่จะทำให้การวัดและประเมินผลผู้เรียนของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเครื่องมือ Starfish Class นี้ ยังสามารถโยงไปใช้ใน ‘วPA’ ได้อีกด้วย 

 1. วPA คืออะไร ?  

วPA หรือ ว9/2564 คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร หากเป็นการเรียนการสอนระบบ PA นั้นมักจะนิยมใช้ในหน่วยงานรัฐมากกว่าเอกชน ครูผู้สอนหลายท่านจำเป็นต้องทำ วPA เพื่อใช้ในการประเมินผลและพัฒนาระดับคุณภาพให้ตนเอง องค์กร และให้ผู้เรียนเดินหน้าไปพร้อมกัน ดังนั้น วPA จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมาก เพราะมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าการสอนของเราประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

ซึ่งเครื่องมือ Starfish Class ที่กำลังจะกล่าวถึงในบทความนี้นั้น เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้สอนที่ต้องการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์จาก วPA ของตนเอง หรือหากเป็นผู้สอนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ วPA ในการประเมิน เครื่องมือ Starfish Class นี้ก็จะช่วยให้เราทำตามวัตถุประสงค์หลักของตัวเองได้ และยังช่วยให้เราประเมินตัวเองและผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงจะช่วยให้เราประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

2. ทำความรู้จักเครื่องมือ Starfish Class

เครื่องมือ Starfish Class เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ฟรีผ่าน Platform Online ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนได้มองเห็นสมรรถนะในตัวผู้เรียนได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เรามองเห็นทั้งข้อดีข้อด้อยของผู้เรียน ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าผู้เรียนแต่ละคนควรพัฒนาต่อยอดในด้านไหนหรือควรให้เขาฝึกทักษะในด้านใดเพิ่ม โดยเครื่องมือนี้จะวิเคราะห์สมรรถนะของผู้เรียนออกมาให้เราอย่างละเอียด ถือเป็นตัวช่วยที่จะสามารถประหยัดเวลาและสามารถช่วยให้ผู้สอนออกแบบห้องเรียนให้เหมาะกับผู้เรียนได้มากขึ้นอีกด้วย 

โดยเราสามารถใช้เครื่องมือ Starfish Class ได้ผ่านทุกอุปกรณ์ มีทั้งบนเว็บไซต์, บน iOS และบน Andriod แอปพลิเคชัน เครื่องมือชนิดนี้สามารถวิเคราะห์ผลของผู้เรียนออกมาได้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม และผู้สอนยังสามารถใช้เครื่องมือ Starfish Class ประเมินผู้เรียนร่วมกับผู้สอนท่านอื่น ๆ อีกด้วย เพราะจุดนี้จึงทำให้เครื่องมือ Starfish Class นับเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับห้องเรียนที่มีผู้สอนมากกว่าหนึ่งท่าน เพราะเราสามารถกรอกข้อมูลของผู้เรียนผ่านเครื่องมือนี้ร่วมกัน และปล่อยให้ตัวเครื่องมือทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมา จนออกมาเป็นผลลัพธ์ของผู้เรียนตามที่เราต้องการได้ ซึ่งข้อมูลที่เราได้รับจากเครื่องมือ Starfish Class จะมีความแม่นยำและละเอียดสูงมาก เพราะเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาอย่างเข้าใจหัวใจหลักของการวัดผล เราสามารถดูการประเมินของผู้เรียนได้ผ่านแผนภูมิใยแมงมุม (Spider Graph)​ ทำให้เราเห็นภาพผู้เรียนแต่ละคนชัดเจนมากขึ้นว่า เขาถนัดในด้านไหนหรือเขาควรเสริมสมรรถนะในด้านไหนเพิ่มมากขึ้น 

3. ผลที่เกิดขึ้นหลังจากลองใช้เครื่องมือ Starfish Class

การวัดและประเมินผลผู้เรียนมีมาอย่างยาวนาน ซึ่งผู้สอนแต่ละท่านอาจมีวิธีการที่แตกต่างกัน ปัญหาใหญ่ที่ผู้สอนหลายท่านต้องเคยพบเจอคือ ‘การทำเอกสารหาย’ เพราะเวลาที่เรามีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก หากเราเก็บข้อมูลการวัดผลไว้บนหน้ากระดาษอาจทำให้มันสูญหายหรือหลงไปอยู่ผิดที่ผิดทางได้ แต่เครื่อง Starfish Class เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่สามารถเก็บข้อมูล และดึงข้อมูลที่เราได้บันทึกไว้ออกมาได้ 

เพราะฉะนั้นเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลที่เราเคยบันทึกไว้ จะไม่สูญหายไปอย่างแน่นอน ที่สำคัญเครื่องมือ Starfish Class ยังมีฟังก์ชันให้ผู้สอนบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ เพื่อเก็บไว้เป็นตัวช่วยการประเมินผลในครั้งต่อ ๆ ไปได้อีกด้วย  

ด้วยความที่เครื่องมือ Starfish Class ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยของผู้สอน ทำให้มีฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกหลากหลายอย่างมาก เช่น การเปิดให้ผู้เรียนสามารถประเมินตัวเพื่อนๆ ของเขาและบันทึกข้อมูลเก็บไว้ รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง, รุ่นพี่, รุ่นน้อง และผู้สอนท่านอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินชิ้นงานของผู้เรียน อีกทั้งเรายังสามารถบันทึกการวัดผลของผู้เรียนแต่ละคนออกมาเป็นไฟล์ Excel, PDF ได้ด้วย 

3.1 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนหลังใช้เครื่องมือ Starfish Class

หนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดหลังจากการใช้เครื่องมือ Starfish Class คือตัวผู้สอนสามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามธรรมชาติของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น เพราะเราจะได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนอยู่ตลอด เครื่องมือนี้ช่วยให้เราติดตามทักษะความก้าวหน้า สมรรถนะหรือคุณลักษณะของผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด 

3.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังใช้เครื่องมือ Starfish Class

ผู้เรียนสามารถรู้จักตัวเองได้มากยิ่งขึ้นผ่านผลจากการประเมิน เพราะเขาจะรับรู้ได้ว่าตนเองเด่นในด้านไหนและควรเสริมทักษะอะไรเพิ่ม แน่นอนว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น เพราะเขาจะรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและสามารถนำผลลัพธ์จากการประเมินของเครื่องมือ Starfish Class ไปพัฒนาต่อยอดเสริมทักษะต่าง ๆ ให้ตนเองได้อีกด้วย

จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทำให้เราเห็นได้ชัดว่าเครื่องมือ Starfish Class นั้น ช่วยให้เราวัดผลและประเมินผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยประหยัดเวลาให้ผู้สอน จึงถือว่าเครื่องมือ Starfish Class นั้นเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้สอนหลาย ๆ ท่านที่ทำการทดลองใช้ได้เป็นอย่างดี  

แนะนำเพิ่มเติมว่าหากตัวผู้สอนต้องการใช้เครื่องมือ Starfish Class ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เราควรมีแผนการสอนที่ชัดเจนและนำแผนนั้นมาดูว่าเรามีหน่วยการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง จากนั้นให้เรานำข้อมูลมาเทียบกับเครื่องมือ Starfish Class ว่ามีสมรรถนะด้านใดบ้างที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรา การทำแบบนี้จะช่วยให้เรามองเห็นจุดประสงค์ของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถใช้เครื่องมือ Starfish Class เพื่อวัดผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดอีกด้วย 

วิดีโอใกล้เคียง

คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้
01:14:35
Starfish Academy

คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้

Starfish Academy
875 views • 1 ปีที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร
01:12:42

PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร

113 views • 2 เดือนที่แล้ว
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
01:28:36

เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

381 views • 4 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
01:18:20

คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA

195 views • 3 เดือนที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5611 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

เปิดโลกการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Google Lens

Google Lens เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนรู้กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน ผ่านการใช้กล้องสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ผู้ ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
เปิดโลกการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Google Lens
Google for Education Partner

เปิดโลกการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Google Lens

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6607 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3559 ผู้เรียน