Hashtag นวัตกรรม

46 results for "นวัตกรรม"

การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport
04:49
Starfish Academy

การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport

Starfish Academy
15 views • 29 วันที่แล้ว
การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport
นวัตกรรม Happy Kit
06:09
Starfish Academy

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
101 views • 1 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
ฝ่าประเด็นท้าทาย "ผู้อำนวยการ"
03:30
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทาย "ผู้อำนวยการ"

Starfish Academy
41 views • 1 เดือนที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทาย "ผู้อำนวยการ"
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
48 views • 2 เดือนที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
78 views • 2 เดือนที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
151 views • 4 เดือนที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
739 views • 4 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41
Starfish Academy

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

Starfish Academy
300 views • 5 เดือนที่แล้ว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
Starfish Country Home School Foundation
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
92 views • 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
25 views • 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
341 views • 8 เดือนที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
"7 สายงานแห่งอนาคต"
04:27
Starfish Academy

"7 สายงานแห่งอนาคต"

Starfish Academy
70 views • 9 เดือนที่แล้ว
"7 สายงานแห่งอนาคต"
Starfish Academy
06:16
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Academy
186 views • 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
08:41
Starfish Academy

สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน

Starfish Academy
152 views • 11 เดือนที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
TOP BITKUB
03:38
Starfish Academy

TOP BITKUB

Starfish Academy
460 views • 1 ปีที่แล้ว
TOP BITKUB
"Future Leader" คนแบบไหนที่โลกยุคใหม่ต้องการ
03:50
Starfish Academy

"Future Leader" คนแบบไหนที่โลกยุคใหม่ต้องการ

Starfish Academy
166 views • 1 ปีที่แล้ว
"Future Leader" คนแบบไหนที่โลกยุคใหม่ต้องการ