6 results for "นวัตกรรม"

แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว

แบ่งวิธีการเรียนทางไกลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่1. กล่องเรียนรู้ (Learning Box) ประกอบด้วย- Learning Box ระดับอนุบาล- Learning Box ระดับประถมศึกษา2. การลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach)3. การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Onli ...

284 views 05.01.21
แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว
Digital Intelligence เมื่อโลกดิจิทัลคือสิ่งจำเป็นในอนาคต

Digital Intelligence เมื่อโลกดิจิทัลคือสิ่งจำเป็นในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy

การเลี้ยงดูเด็กในยุคหนึ่งพ่อแม่ให้ความสำคัญกับ IQ หรือความฉลาดทางสติปัญญามากเป็นพิเศษ เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไป ก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่ไปด้วย ต่อมาเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลก็ปรากฏความฉลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เด็กในยุคใหม่ต้ ...

1630 views 21.12.20
Digital Intelligence เมื่อโลกดิจิทัลคือสิ่งจำเป็นในอนาคต
Gen Alpha เด็กยุคใหม่ที่ฉลาดที่สุดในเผ่าพันธ์ุมนุษย์

Gen Alpha เด็กยุคใหม่ที่ฉลาดที่สุดในเผ่าพันธ์ุมนุษย์

Starfish Academy
Starfish Academy

พ้น Gen Z ไป อีกเจนใหม่ที่กำลังมาแรงคือ Gen Alphaเด็กในยุค Gen Alpha หรือ Alpha Generation คือเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2553 หรือ ค.ศ. 2010 จนถึงปัจจุบัน  (อายุตั้งเเต่ 10 ปีลงไป) เด็กกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีโดยสมบูรณ์ ...

1604 views 23.11.20
Gen Alpha เด็กยุคใหม่ที่ฉลาดที่สุดในเผ่าพันธ์ุมนุษย์
การเรียนรู้แบบใหม่ที่พ่อแม่ต้องรู้ถึงจะทันโลก

การเรียนรู้แบบใหม่ที่พ่อแม่ต้องรู้ถึงจะทันโลก

Starfish Academy
Starfish Academy

เทคโนโลยีทำให้ความก้าวหน้าเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายรูปแบบ เช่นเดียวกับการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ก้าวกระโดด ทำให้เด็กๆ รุ่นใหม่จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการเรียนรู้ใน Platform อื่นๆ มากขึ้นด้วยด้วยสภาพและแนวโน้มการเ ...

1901 views 23.11.20
การเรียนรู้แบบใหม่ที่พ่อแม่ต้องรู้ถึงจะทันโลก
การเรียนการสอนแบบ Remote Learning

การเรียนการสอนแบบ Remote Learning

Starfish Academy
Starfish Academy

สำหรับสถานการณ์แบบนี้ ทำให้ทุกคนมีการรณรงค์ให้อยู่แต่ในบ้าน ลดการเดินทางและการพบปะกัน ซึ่งหลายคนก็ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ทั้งพนักงานออฟฟิศ ห้างร้านต่างๆ สถานที่บันเทิง บางที่ก็ปิดชั่วขณะ แต่บางที่ก็ได้มีการจัดให้พนักงานได้ work from home กั ...

789 views 04.01.21
การเรียนการสอนแบบ Remote Learning
Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21

Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21

นายธิติ ธีระเธียร
นายธิติ ธีระเธียร

คุณเตรียมพร้อมสำหรับ "วันพรุ่งนี้" แล้วหรือยัง ?ในยุคนี้เราคงจะเคยได้ยินคำว่า Digital Disruption หรือ Disruptive Technology อยู่บ่อยครั้ง คำว่า Disrupt แปลตรงตัวคือ "การหยุดชะงัก" ซึ่งมักถูกใช้ในบริบทของการ "ปฏิรูป" หรือทำอะไรก็ตามเพื่อให้เกิด ...

4545 views 23.11.20
Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21