Hashtag นวัตกรรม

71 results for "นวัตกรรม"

โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม

โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม

Starfish Academy
Starfish Academy
181 views • 29.11.22

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านปลาดาว ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผ่านนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ 1) นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดย ดร.ริชา ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม
Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz

Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy
875 views • 07.11.22

ครูแม้ว หรือคุณครูภัทรานี ภู่ขวัญเมือง สอนวิชาวิทยาการคำนวณและวิชาในกลุ่มเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีโดยคุณครูเล่าให้ฟังว่า โรงเรียนกาญจนานุเค ...

Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz
นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนวัดเชิงเลน

นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนวัดเชิงเลน

Starfish Academy
Starfish Academy
149 views • 01.11.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน (Wellbeing)โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฏร์อุปการ)การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ...

นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนวัดเชิงเลน
นวัตกรรม : โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และโรงเรียนบ้านแม่เมย

นวัตกรรม : โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และโรงเรียนบ้านแม่เมย

Starfish Academy
Starfish Academy
262 views • 01.11.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน (Wellbeing)โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และโรงเรียนบ้านแม่เมย
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านดง

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านดง

Starfish Academy
Starfish Academy
165 views • 24.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน (Wellbeing)โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์Lesson Study เป็นรูปแบบของการวิจัยที่เปิดโอกาส ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านดง
นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

Starfish Academy
Starfish Academy
175 views • 24.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งActive Learning (การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ) ห ...

นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
นวัตกรรม : โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม และโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

นวัตกรรม : โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม และโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

Starfish Academy
Starfish Academy
201 views • 18.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มโรงเรียนต้องรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิด ...

นวัตกรรม : โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม และโรงเรียนบ้านแม่ตะละ
PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)

Starfish Academy
Starfish Academy
350 views • 18.10.22

โครงการ Starfish Future Labzกิจกรรม PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)การดำเนินกิจกรรม PLC ภายใต้โครงการ Starfish Future Labz เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนจากตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ ...

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)
Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน

Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
763 views • 07.11.22

ในโลกยุคใหม่ที่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และพ่อแม่ผู้ปกครองก็พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ให้กับลูก การเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่จึงไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป มีทฤษฎี และกระบวนการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย ...

Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน
PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)

Starfish Academy
Starfish Academy
300 views • 12.10.22

Starfish Future Labz เป็นกิจกรรม PLC พูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Future Labz ได้แลกเปลี่ยนความคืบหน้าการใช้เครื่องมือ Learning Box เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตลอดจนแนวทางในก ...

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงหวาย และโรงเรียนปางปอย

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงหวาย และโรงเรียนปางปอย

Starfish Academy
Starfish Academy
185 views • 10.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)โรงเรียนบ้านเวียงหวายการปิดเรียนยาวนานใน สถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกิดค ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงหวาย และโรงเรียนปางปอย
นวัตกรรม : โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดนิลเพชร

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดนิลเพชร

Starfish Academy
Starfish Academy
201 views • 10.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนวัดดอนพุดซาโรงเรียนต้องการพัฒนาของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด STEAM เพื่อส่งเสริม ...

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดนิลเพชร
EdTech คืออะไร? ทิศทางสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาไทยในอนาคต

EdTech คืออะไร? ทิศทางสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาไทยในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
442 views • 10.10.22

EdTech คืออะไร? ทิศทางสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาไทยในอนาคตหากกล่าวถึงหนึ่งในคำที่ได้รับการพูดถึงในยุคนี้ เทคโนโลยีการศึกษา หรือ EdTech ก็คงเป็นหนึ่งในคำที่เชื่อว่าแทบทุกคน โดยเฉพาะคนในวงการการศึกษาต้องเคยผ่านหูผ่านตาและเริ่มหันมาให้ความสนใจ ...

EdTech คืออะไร? ทิศทางสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาไทยในอนาคต
นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

Starfish Academy
Starfish Academy
105 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฏร์บำรุง)การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นแนวคิดและกระ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

Starfish Academy
Starfish Academy
99 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนบ้านดอยคำแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทย ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ
เพราะการเรียนรู้ไม่รอใคร ผู้อำนวยการยุคใหม่ นำครูสู่โลกดิจิทัล

เพราะการเรียนรู้ไม่รอใคร ผู้อำนวยการยุคใหม่ นำครูสู่โลกดิจิทัล

Starfish Academy
Starfish Academy
367 views • 27.09.22

การนำเทคโนโลยีไปใช้ในโรงเรียนสามารถพัฒนาได้ ถึงแม้โรงเรียนจะมีบริบทที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น อยู่ห่างไกล ล้อมรอบด้วยป่าเขา เขื่อน พื้นที่ท้องถิ่น หรือนักเรียนเป็นชาติพันธุ์ มีหลายชนเผ่า เป็นต้น แต่การนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในโรงเรียน เป็นการสร้างความเท่าเที ...

เพราะการเรียนรู้ไม่รอใคร ผู้อำนวยการยุคใหม่ นำครูสู่โลกดิจิทัล
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

Starfish Academy
Starfish Academy
112 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรมโรงเรียนบ้านยกกระบัตรการอ่าน เป็นทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตคนเรามาก ไม่ว่าจะประกอ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ
นวัตกรรม :  โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

Starfish Academy
Starfish Academy
204 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรม โรงเรียนบ้านกองแขกกระบวนการ STEAM Design Process เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก
อัปสกิลอนาคตลูก เริ่มต้นจากรักที่จะอ่าน และริเริ่มไอเดียผ่าน ‘STEAM Play’

อัปสกิลอนาคตลูก เริ่มต้นจากรักที่จะอ่าน และริเริ่มไอเดียผ่าน ‘STEAM Play’

Starfish Academy
Starfish Academy
237 views • 22.09.22

วันนี้ Starfish Labz มีโอกาสได้สัมภาษณ์ พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี หรือ คุณหมอแพม เจ้าของเพจ ‘หมอแพมชวนอ่าน’ หลังจากได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนาบนเวที ในงานเวิร์กช้อป ‘STEAM Play’ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ก็ยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ พวก ...

อัปสกิลอนาคตลูก เริ่มต้นจากรักที่จะอ่าน และริเริ่มไอเดียผ่าน ‘STEAM Play’
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงแหง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงแหง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

Starfish Academy
Starfish Academy
134 views • 19.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรมโรงเรียนบ้านเวียงแหงโรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงแหง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา