เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.2 Active Learning

เรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครูในการประเมินวิทยฐานะใหม่ โดยจะเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการสอนแบบ PBL และ Makerspace

เรียนรู้เรื่อง หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อคืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

อ้างอิงจาก Live Talk 2 มิ.ย.64 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวถึงหลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ เพื่อให้ครูได้มีตัวช่วยในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์ 8 ข้อ จึงได้ยกตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการสอนแบบ Project Based Learning (PBL)และ Makerspace เพื่อให้คุณครูได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

Learning Outcomes

หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อคืออะไร

Active Learning คืออะไร

การจัดกิจกรรม Active Learning แบบProject Based Learning (PBL)

การจัดกิจกรรม Active Learning แบบMakerspace

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

14.12.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อคืออะไร

หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อคืออะไร

Active Learning คืออะไร

Active Learning คืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Active Learning คืออะไร
การจัดกิจกรรม Active Learning แบบ Problem Based Learning

การจัดกิจกรรม Active Learning แบบ Problem Based Learning

การจัดกิจกรรม Active Learning แบบ Makerspace

การจัดกิจกรรม Active Learning แบบ Makerspace

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การจัดกิจกรรม Active Learning แบบ Makerspace