เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.2 Active Learning

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.2 Active Learning

เรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครูในการประเมินวิทยฐานะใหม่ โดยจะเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการสอนแบบ PBL และ Makerspace

รายละเอียดคอร์ส

อ้างอิงจาก Live Talk 2 มิ.ย.64 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวถึงหลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ เพื่อให้ครูได้มีตัวช่วยในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์ 8 ข้อ จึงได้ยกตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการสอนแบบ Project Based Learning (PBL)และ Makerspace เพื่อให้คุณครูได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

Learning Outcomes

หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อคืออะไร

Active Learning คืออะไร

การจัดกิจกรรม Active Learning แบบProject Based Learning (PBL)

การจัดกิจกรรม Active Learning แบบMakerspace

4 บทเรียน

หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อคืออะไร

หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อคืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Active Learning คืออะไร

Active Learning คืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดกิจกรรม Active Learning แบบ Problem Based Learning

การจัดกิจกรรม Active Learning แบบ Problem Based Learning

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดกิจกรรม Active Learning แบบ Makerspace

การจัดกิจกรรม Active Learning แบบ Makerspace

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ