เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

รายละเอียดคอร์ส

แนะนำวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคลิปการสอนของครู เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นวิทยฐานะ เป็นหลักการใหม่ที่สำนักงาน กคศ.ได้ให้แนวทางไว้ผ่านรายการ Live Talk วันที่ 2 มิ.ย.64

Learning Outcomes

ที่่มา 8 หลักสำคัญการประเมินคลิปการสอนของครู

วิธีออกแบบการสอน

วิธีเตรียมการสอน

วิธีประเมินหลังการสอน

4 บทเรียน

ที่มา 8 หลักสำคัญในการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ที่มา 8 หลักสำคัญในการสอนให้มีประสิทธิภาพ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีออกแบบการสอน

วิธีออกแบบการสอน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีเตรียมการสอน

วิธีเตรียมการสอน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีประเมินหลังการสอน

วิธีประเมินหลังการสอน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ