เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

เรียนรู้เรื่อง ที่มา 8 หลักสำคัญในการสอนให้มีประสิทธิภาพ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

แนะนำวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคลิปการสอนของครู เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นวิทยฐานะ เป็นหลักการใหม่ที่สำนักงาน กคศ.ได้ให้แนวทางไว้ผ่านรายการ Live Talk วันที่ 2 มิ.ย.64

Learning Outcomes

ที่่มา 8 หลักสำคัญการประเมินคลิปการสอนของครู

วิธีออกแบบการสอน

วิธีเตรียมการสอน

วิธีประเมินหลังการสอน

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

18.02.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ที่มา 8 หลักสำคัญในการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ที่มา 8 หลักสำคัญในการสอนให้มีประสิทธิภาพ

วิธีออกแบบการสอน

วิธีออกแบบการสอน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิธีออกแบบการสอน
วิธีเตรียมการสอน

วิธีเตรียมการสอน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิธีเตรียมการสอน
วิธีประเมินหลังการสอน

วิธีประเมินหลังการสอน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิธีประเมินหลังการสอน