ห้องเรียน Online Onsite ด้วย ClassPoint

Starfish Academy
Starfish Academy 649 views • 1 เดือนที่แล้ว
ห้องเรียน Online Onsite ด้วย ClassPoint

นางสาวชญาภัทร ประเสริฐวงศา ตำแหน่ง ClassPoint Certified Trainer ได้มาแบ่งปันวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วย Online Onsite ด้วย ClassPoint ในหัวข้อ ห้องเรียน Online Onsite ด้วย ClassPoint ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. 

ClassPoint คือ โปรแกรมในการจัดการห้องเรียน โดยการผสมผสานกับ Power Point มีด้วยกันอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ เครื่องมือในการนำเสนอ กิจกรรมแบบ Active Learning การถามแบบโต้ตอบ หรือสอดแทรกกลไกของเกมด้วยไปด้วย เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ห้องเรียน ใช้ตัวช่วยจับเวลา นับถอยหลัง และวงล้อหมุน สามารถบันทึกและเก็บข้อมูลนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ และครูผู้สอนต้องใช้ Microsoft เท่านั้น ในversion 2013 

ประโยชน์ของ ClassPoint มีด้วยกันหลากหลายคุณประโยชน์ แต่ประเด็นสำคัญคือ 

1) ใช้ Power Point โปรแกรมเดียวกันในการจัดการเรียนการสอน 

2) ใช้เพื่อโต้ตอบกับนักเรียน 

3) ใช้เพื่อให้รางวัลกับนักเรียนที่ตอบถูก และตอบเร็ว 

ในส่วนของการแนะแนว Mode หรือวิธีการใช้ ClassPoint ในแบบต่างๆ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 • Quiz Mode มีไว้เพื่อสรุปคะแนน และสร้างความยาก-ง่ายในระดับต่างๆ ได้ และสามารถ Export เป็น Excel ได้ 
 • Word Cloud เป็นการจัดกลุ่มคำตอบที่มีเหมือนกัน โดยที่จะต้องออกคำสั่งให้ชัดเจน 
 • Slide Drawing สามารถวาดรูปลงไปได้เลย 
 • Fill in the Blanks เป็นการเติมคำในช่องว่าง 
 • Short Answer เป็นการตอบแบบสั้นๆ 
 • Upload รูปภาพ หรือ VDO และส่ง Audio Record ได้ 
 • ใช้ AI ในการออกข้อสอบ ตั้งคำถามได้ สร้าง Multiple choice 

เครื่องมือการใช้การนำเสนอ Presentation Toolkit ได้แก่

 • Laser Pointer
 • Pens 
 • Highlighter 
 • Whiteboard
 • Text
 • Shapers
 • Draggable objects ลากหัวข้อ ข้อความ หรือรูปภาพต่างๆ ได้ 
 • Timer
 • Embedded Browser
 • Name Picker การสุ่มวงล้อ

นอกจากนี้ หากคุณครูต้องการที่จะสร้างห้องเรียนแบบ Gamified Learning Journey ก็สามารถทำได้ดังนี้ 

3 ขั้นตอนในการสร้าง Gamified Learning Journey ได้แก่

 • การให้ดาวนักเรียน
 • การทำ Leaderboard
 • การจัดลำดับตามคะแนนดาว 

ห้องเรียนสามารถแบ่งได้ 2 ห้อง

 • Saved Class
 • Public Class

วิธีการสร้างห้องเรียน

 • คลิกสร้างห้องเรียนใหม่ ตรง “ห้องเรียนของฉัน” 
 • กดเพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วม 
 • ตั้งชื่อห้องเรียน หรือกำหนดกลุ่ม 

จะเห็นได้ว่า ClassPoint เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยคุณครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างมากมาย สามารถดาวน์โหลด ClassPoint ได้ที่ www.classpoint.app หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่ เพจ สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ Eduspace by ครูเพียว

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6263 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2481 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2500 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
588 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
01:17:25
Starfish Academy

วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
1140 views • 6 เดือนที่แล้ว
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
254 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม