Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss

Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน ทำให้นักเรียน เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความจริง และช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน

รายละเอียดคอร์ส

เรียนอย่างไรไม่ให้ Loss ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน จะประกอบด้วยแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน ประเภทของฉากทัศน์ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน รวมถึงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถนำแนวทางการเรียนรู้นี้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนยุคใหม่ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะเพื่อการทำงาน และมีความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานในอนาคต

Learning Outcomes

ทำความรู้จัก Scenario Based Learning

5 ตัวอย่างการนำ Scenario Based Learning ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทครูและนักเรียน

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมโดยใช้ฉากสถานการณ์เป็นฐาน

4 บทเรียน

ทำความรู้จัก Scenario Based Learning

ทำความรู้จัก Scenario Based Learning

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
5 ตัวอย่างการนำ Scenario Based Learning ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 ตัวอย่างการนำ Scenario Based Learning ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทครูและนักเรียน

บทบาทครูและนักเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม โดยใช้ฉากสถานการณ์เป็นฐาน

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม โดยใช้ฉากสถานการณ์เป็นฐาน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ทำความรู้จัก Scenario Based Learning
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 523 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ