Hashtag เทคนิคการสอน

154 results for "เทคนิคการสอน"

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 "PLC ภายในโรงเรียน"

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 "PLC ภายในโรงเรียน"

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ PLC ภายในโรงเรียนจากการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากห ...

327 views 09.05.22
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 5 "PLC ภายในโรงเรียน"
8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง เกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน?

8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง เกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน?

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยกรอบแนวคิดของการประเมินวิทยฐานะวPA มุ่งเน้นประเมินที่ Performance หรือ คุณภาพการสอนที่แท้จริงของคุณครู ซึ่งทางก.ค.ศ. ได้มีการศึกษา รีวิวหนังสือเรื่อง How Learning Works เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัยออกมา บวกกับการมีทีมงานล ...

758 views 01.06.22
8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง เกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน?
ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน

ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องในปี 2564หัวข้อ “ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน”จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน โ ...

736 views 02.05.22
ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน
7 ประเภทของคำถาม ช่วยนักเรียนสะท้อนคิด

7 ประเภทของคำถาม ช่วยนักเรียนสะท้อนคิด

Starfish Academy
Starfish Academy

ประเภทที่ 1: สะท้อนคิดเพื่อสร้างความร่วมมือ (Reflection & Collaboration) ตัวอย่างคำถามนักเรียนคิดยังไงกับสิ่งที่เพื่อนพูด / สิ่งที่ได้ยินเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้อย่างไร มีคำตอบอื่น ๆ ที่เหมือนกับสิ่งที่นักเรียนคิด แต่มาจากวิธีการอื่น ๆ มีใครคิด ...

1146 views 01.06.22
7 ประเภทของคำถาม ช่วยนักเรียนสะท้อนคิด
4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

Starfish Academy
Starfish Academy

โดยธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีความแตกต่างทางความคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเห็นความต่างให้ได้ เพราะถ้าเริ่มกระบวนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดหรือฐานะใด สุดท้ายแล้วธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีความแตกต่างทางความคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเน้นทักษ ...

707 views 25.04.22
4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

Starfish Academy
Starfish Academy

ก่อนที่ครูจะสอนเด็กๆ ให้เกิดการเรียนรู้ที่ Active มากขึ้น ครูจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ Active และน่าสนใจ ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “สอนอย่างไรให้ (ครู) Active” จะเป็นแ ...

1053 views 11.04.22
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active
การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 4 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน”กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 4 โครงก ...

637 views 11.04.22
การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย

ความรู้ที่ผมมี ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น และจากการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่เป็นเอกสาร ส่วนที่เป็น website และส่วนที่เป็น youtube ทำให้ผมคิดว่า เมื่อเราจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การประเมินก็ควรปรับตัวในลักษณะออนไลน์เช่นกัน (ไม่ใช่ google form / ...

546 views 21.04.22
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 4 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน”กิจกรรม PLC Teacher ในครั้งนี้ เป็นรูปแบบของการ PLC ร่วมกัน ในหัวข้อเทคโนโลยีเพื่ ...

360 views 11.04.22
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดควิด-19 ส่งผลให้มีการปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และอยากมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเอง ...

473 views 11.04.22
ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid
การพัฒนาสุขภาวะพื้นฐาน และการช่วยเหลือผู้เรียน

การพัฒนาสุขภาวะพื้นฐาน และการช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 4 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564หัวข้อ “การพัฒนาสุขภาวะพื้นฐาน และการช่วยเหลือผู้เรียน”การพัฒนาสุขภาวะพื้นฐานและการช่วยเหลือผู้เรียน เป็นกิจกรรม PLC เพื่อให้ครูได้เข้ามามีส่ ...

404 views 11.04.22
การพัฒนาสุขภาวะพื้นฐาน และการช่วยเหลือผู้เรียน
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย

บทความนี้ได้วัตถุดิบสำคัญ คือ ความอยากเขียนในเรื่องดังกล่าว และการเห็นกลุ่มไลน์ของห้องเรียนจากผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านที่ผมรู้จัก พบเห็นประเด็นหนึ่งคือ ครูให้ทำใบงาน ครูให้ทำแบบฝึกหัด หรือครูให้ทำข้อสอบออนไลน์ จึงเกิดคำถามว่า สถานการณ์แบบนี้เราควรประเมินก ...

441 views 21.04.22
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning)

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning)

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

การเสวนา เรื่อง “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning) สำคัญอย่างไรต่อการสร้างความสำเร็จรอบด้านของผู้เรียน : ความท้าทายที่มีคำตอบ”มูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ก่อตั้งขึ้นมาโดย นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ชื่อ ดร.ริชาร์ด พี ฮอกแล ...

706 views 11.04.22
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning)
How to feedback? สะท้อนผลยังไง พัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง

How to feedback? สะท้อนผลยังไง พัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“Feedback” หรือการสะท้อนกลับ ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 8 หลักของการสอนที่ทรงพลัง ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเชื่อมต่อระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และจากการแลกเปลี่ยนเ ...

1424 views 31.05.22
How to feedback? สะท้อนผลยังไง พัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง
เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

การเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียนย่อมมีความแตกต่างกัน โดยในแต่ละคนอาจเรียนรู้ได้จากรูปแบบเพียงหนึ่งอย่าง หรือหลายอย่างควบคู่กัน ไม่ว่าจะด้วยการดู ฟัง อ่าน เขียน หรือการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากทฤษฎีพหุปัญญา จ ...

408 views 04.04.22
เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย

สมรรถนะผู้เรียนเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจที่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันจนผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด สามารถเขียนเป็นสมการเพื่อให้ ...

732 views 01.06.22
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2
PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้

PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

การเรียนรู้ในยุคสมัยนี้ ด้วยความพร้อมของเด็กและครอบครัวที่หลากหลาย ทำให้ต้นทุนในด้านต่างๆ แตกต่างกัน ครูจะมีวิธีปรับกระบวนการอย่างไรให้นักเรียนมีประสบการณ์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตนอกรั้วโรงเรียนได้ นอกเหนือจากความคุ้นชินที่ครูสอนจากตำราเพี ...

409 views 04.04.22
PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Starfish Academy
Starfish Academy

การเดินทางในบางครั้ง แผนที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเดินทาง และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันยิ่งทำให้การเชื่อมต่อที่ย่อทุกสิ่งในโลกดูง่ายขึ้น สำหรับกิจกรรม Workshop การเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอเทคนิคที่สามารถ ...

612 views 04.04.22
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
วิธีปลดล็อก กระตุ้นให้ลูกคิดสร้างสรรค์แบบน็อนสต๊อป

วิธีปลดล็อก กระตุ้นให้ลูกคิดสร้างสรรค์แบบน็อนสต๊อป

Starfish Academy
Starfish Academy

สำหรับคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่คงพอจะรู้ว่า ในเรื่องการเรียนรู้ของลูกนั้น บางสิ่งก็เป็นเรื่องที่ “สอน” กัน ได้ เช่น ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ แต่บางสิ่งก็เป็นจำเป็นต้อง “สร้าง” ขึ้นมา เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์แยกแยะ รวมทั้งเรื่องของความคิดสร้ ...

409 views 28.03.22
วิธีปลดล็อก กระตุ้นให้ลูกคิดสร้างสรรค์แบบน็อนสต๊อป
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ว.9 หรือเรียกแบบภาษาบ้าน ๆ คือ วPA โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 1 ตุ ...

601 views 01.06.22
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1