7 วิธีการพื้นฐานส่งเสริมการเรียนรู้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Starfish Labz
Starfish Labz 1592 views • 1 เดือนที่แล้ว
7 วิธีการพื้นฐานส่งเสริมการเรียนรู้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอาจจะมีความแตกต่างกับการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนปกติทั่วไปแต่ขอให้คุณครูเชื่อว่าเราสามารถกระตุ้นจุดแข็งของนักเรียนได้ โดยสามารถทำตาม 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ค้นหาจุดแข็งนักเรียนของตนเอง 

ขอให้คุณครูนัดพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นคนก่อนถึงความโดดเด่นของนักเรียน เช่น คะแนนส่วนไหนที่ได้นักเรียนได้มากที่สุดหรือเขามักแสดงพฤติกรรมเชิงบวกแบบไหนบ่อยมากที่สุด หลังจากนั้น คุณครูก็ทำการเก็บข้อมูลจุดแข็งของนักเรียน รวมถึงให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลบางส่วนมาให้ด้วย นอกจากนี้ ขอให้คุณครูสอบถามนักเรียนว่ามีความสนใจในเรื่องอะไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร เป็นต้น

2. หาตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน 

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษบางครั้งจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวบุคคลที่มีความต้องการพิเศษเหมือนกัน แต่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะบุคคลเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจ และช่วยทำให้นักเรียนเชื่อว่า “เขาทำได้ ฉันก็ทำได้” เช่น นักพันธุศาสตร์ผู้ชนะรางวัลโนเบิล Carol Greider (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) เป็นต้น

3. พัฒนาจุดแข็งควบคู่กับการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 

เมื่อคุณครูทราบจุดแข็งของนักเรียนแล้ว ให้ออกแบบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจุดแข็งของนักเรียน เช่น หากนักเรียนวาดรูปเก่งมาก แต่อ่านหนังสือไม่ออก ขอให้นักเรียนอธิบายคำศัพท์โดยการวาดรูปแทน หรือหากนักเรียนมีความสามารถในด้านถักทอผ้า แต่ไม่เก่งเรื่องคิดคำนวณ ขอให้นักเรียนถักถอแถวละ 10 ก่อน จะเห็นได้ว่ามีไอเดียอีกมากมายที่สามารถผสมผสานกันเพื่อเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

4. ใช้เทคโนโลยีและการออกแบบตามหลักของ Universal Design มาเป็นเครื่องมือ 

ในโลกยุคปัจจุบัน เราสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และตอบโจทย์นักเรียนที่หลากหลายได้ เช่น แอปพลิเคชันที่ทำให้นักเรียนที่พูดเก่ง แต่เขียนไม่ได้ สามารถเป็นนักเขียนได้ โดยการแปลคำพูดเป็นข้อความ หรือ การใช้ Ipad สำหรับเด็กออทิสติกที่มีปัญหาในการสื่อสาร ผ่านแอปพลิเคชัน Proloquo2GO เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดได้เพียงแค่กดปุ่ม 

5. สนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้กับเพื่อนๆ 

การเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ดังนั้น จึงขอให้คุณครูช่วยนักเรียนในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เช่น การจับคู่กับเพื่อน การจับกลุ่มติวหนังสือด้วยกัน การจับคู่บัดดี้ หรือการใช้การเรียนรู้ที่อิงสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 

6. ช่วยนักเรียนออกแบบอาชีพในอนาคต 

เด็กที่มีความต้องการพิเศษหลายคนมักจะนึกภาพตนเองไม่ออกว่าจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคต หรือมักจะมีความคิดเชิงลบต่อตัวเอง ดังนั้น ขอให้คุณครูให้กำลังใจนักเรียน โดยการพยายามเชื่อมโยงจุดแข็งของนักเรียนให้เข้ากับอาชีพที่เหมาะสม เช่น นักเรียนเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) ที่มักจะตอบสนองต่อการหลั่งสารอดรีนาลีน อาจจะเหมาะสมกับงานประเภทพนักงานดับเพลิง ส่วนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อาจจะชื่นชอบในงานศิลปะเป็นพิเศษ สามารถประกอบอาชีพเป็นศิลปินได้ในอนาคต 

7. สร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้เกิดการเรียนรู้ 

คุณครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สนับสนุนจุดแข็งของนักเรียนได้ เช่น เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น สามารถเรียนรู้ได้ดีผ่านการเคลื่อนไหว เช่น เขาสามารถเล่นกับลูกบอลในขณะที่กำลังทำการบ้านได้ หรือ นักเรียนที่เป็นดาวน์ซินโดรม ผู้ที่ชื่นชอบการเลียนแบบและมักมีอารมณ์ขัน คุณครูสามารถสร้างโรงละครหุ่นกระบอก ที่เขาสามารถออกมาแสดงโจทย์ปัญหาทางการคณิตศาสตร์และรับฟังฟีดแบ็กได้ 

ทั้ง 7 วิธีการนี้จะช่วยให้คุณครูสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ โดยที่ไม่มองว่าสิ่งนี้คือ ความพิการ หรือความผิดปกติ แต่มองว่า “เด็กทุกคนมีความต้องการที่หลากหลาย” ผสมกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง จะช่วยทำให้เด็กทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุด 

แปลและอ้างอิง

7 ways to bring out the best in special-needs students

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน เมื่อต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ ครูเป็นอีกหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน
Starfish Academy

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

Starfish Academy
3478 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

คุณครูสาย Edtech ที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้แอป ...

ดร.วาเลน ดุลยากร
ดร.วาเลน ดุลยากร
สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point
ดร.วาเลน ดุลยากร

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

ดร.วาเลน ดุลยากร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ
01:12:56
Starfish Academy

แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ

Starfish Academy
278 views • 7 เดือนที่แล้ว
แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
420 views • 9 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5015 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]