Teachers Hero’s Journey เส้นทางครูฮีโร่ ในยุค new normal

Teachers Hero’s Journey เส้นทางครูฮีโร่ ในยุค new normal

โครงการ Teacher Hero คืออะไร ? 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดปีที่ผ่านมา คุณหมอและพยาบาล ก็เปรียบเสมือนนักรบเสื้อกาวน์ด่านหน้าที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนกันอย่างเต็มที่ ส่วนในภาคการศึกษา หลายๆ พื้นที่และโรงเรียน ก็จะต้องเลื่อนเปิดเทอม หรือบางโรงเรียนอาจจะยังเปิดเทอมไม่ได้ ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ฉะนั้นในรอยต่อของช่วงเวลานี้ Starfish Education ได้เล็งเห็นโอกาสที่สำคัญในการเรียนรู้ และเชื่อมั่นในพลังของคุณครู จึงได้จัดโครงการที่มีชื่อว่า ‘Teacher Hero’ ขึ้น เป็นโครงการระยะสั้น (2-3 สัปดาห์ก่อนจะเปิดภาคเรียน 14 มิถุนายน 64) ภายใต้การบริหารจัดการของ Starfish Academy มีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหา และสนับสนุนคุณครู 15 คน จากทั่วประเทศที่อยากลุกขึ้นมาเป็นฮีไร่ อยากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครอบครัวของนักเรียน และชุมชน เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งโครงการยังเป็นพื้นที่ฝึกวิชาชีพของคุณครู และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเติมใจให้กันและกันอีกด้วย

ใครกันบ้าง คือ คุณครูฮีโร่ ?

หลังจากที่โครงการได้เปิดประกาศรับสมัคร และคัดเลือกคุณครูฮีโร่แล้ว ทีมงานก็ได้พบว่าคุณครูฮีโร่ของเรากระจายตัวอยู่ 10 จังหวัดของประเทศไทย !!  

สำหรับคุณครูทั้ง 15 คนที่อยากทบทวนเส้นทางการเติบโตของตัวเอง และสำหรับคุณครูท่านอื่นที่สนใจ อยากได้แนวคิดในเรื่องการให้โอกาสตัวเองได้ลงมือทำ สามารถคลิกที่ Link เพื่อดาวน์โหลดเรื่องราวของคุณครูฮีโร่แต่ละคนเก็บไว้ได้เลยค่ะ 

 • ฮีโร่คนที่ 1 ครูจันทิมา สเวดเดอร์แมน โรงเรียน ศรีพฤฒา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หัวข้อกิจกรรม “เรื่องเล่าในตำนาน สรรสร้างอนาคต” Link : bit.ly/3d4ZAoo

 • ฮีโร่คนที่ 2 ครูอนันต์ เตชะระ โรงเรียนบ้านดง จังหวัดลำพูน

หัวข้อ “กล่องสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่ นำความรู้สู่ชุมชน” Link : bit.ly/3j9fi5S

 • ฮีโร่คนที่ 3 ครูสุธาสินี บารมีรังสิกุล โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว (พ่วงประชานุกุล) จังหวัดนครปฐม

หัวข้อ คณิตคิดสร้างสรรค์ Link : bit.ly/3vSTlKT

 • ฮีโร่คนที่ 4 ครูนันทภัค ศรีเงิน โรงเรียน บ้านร้องเรือ จังหวัดลำพูน

หัวข้อ กิจกรรมการนำสี่เสาหลักทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพของนักเรียนผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ Link : bit.ly/2SoIHht

 • ฮีโร่คนที่ 5 ครูโชตมิมณี จินะโต้ง โรงเรียน บ้านแอ่นจัดสรร จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Link: bit.ly/2U6jCII

 • ฮีโร่คนที่ 6 ครูพิชญภัค สมปัญญา โรงเรียน พะทายพิทยาคม จังหวัด นครพนม

หัวข้อ การสร้าง Makerspace ของเด็กริมโขง ด้วยห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE) Link : bit.ly/3vRDjkz

 • ฮีโร่คนที่ 7 ครูสภาพ ศุภโสภณ โรงเรียน วัดหัวกรูด จังหวัดชุมพร

หัวข้อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Link : bit.ly/3xQ1MIy

 • ฮีโร่คนที่ 8 ครูสุภาดา คำตา โรงเรียน เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัด สระบุรี

หัวข้อ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Link : bit.ly/3gTesst

 • ฮีโร่คนที่ 9 ครูกรธวัช ดีลี โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส จังหวัด สุพรรณบุรี

หัวข้อ กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดย Active Sheets (ชุดการเรียนรู้รอบบ้าน) ในสถานการณ์พิเศษเพื่อสร้างนวัตกร Link : bit.ly/3xM5oeh

 • ฮีโร่คนที่ 10 ครูวรรณ์นิษฐา พื้นผา โรงเรียนอนุบาลวังดิน จังหวัด ลำพูน

หัวข้อ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้กระบวนการ Steam Design Process Link : bit.ly/3xM4Vc1

 • ฮีโร่คนที่ 11 ครูนลิน ชลชาญกิจ โรงเรียน ขุนไกรพิทยาคม จังหวัด สุโขทัย

หัวข้อ เล่น เรียน คิดจากภูมิปัญญาบรรพชนและชุมชน Link : bit.ly/3wXvjzV

 • ฮีโร่คนที่ 12 ครูบัญญัติ ยะวัน โรงเรียนแม่มอกวิทยา จังหวัด ลำปาง

หัวข้อ แม่มอก Young มีดี เรียนรู้วิถีของดีคู่ชุมชน Link : bit.ly/3wS8MnT

 • ฮีโร่คนที่ 13 ครูวชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ จังหวัด นครปฐม

หัวข้อ Sufficient Economy Classroom Transformation เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนในสังคมดิจิตอล โดยกระบวนการ 3PAA Link : bit.ly/3wS7OIr

 • ฮีโร่คนที่ 14 ครูวรรณพิศา พฤกษมาศ โรงเรียน บ้านป่าเหมือด จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ Stay Home Stay Fun อยู่บ้านให้สนุก Link : bit.ly/3j9nP90

 • ฮีโร่คนที่ 15 ครูเดือนเพ็ญ ทองศักดิ์ โรงเรียน พิมานเด็กเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ สร้างสรรค์สู่นักนวัตกรน้อยในชุมชน Link : bit.ly/3qq4qSO

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหาเพียงเพื่อนำมาสอบ หลักสูตรฐานสมรรถนะยังเป็ ...

สื่อการเรียนการสอน บูรณาการ สาระการเรียนรู้
ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy
705 ผู้เรียน

Related Videos

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
53 views 3 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
Starfish Academy
56 views 3 เดือนที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]