Teachers Hero’s Journey เส้นทางครูฮีโร่ ในยุค new normal

Teachers Hero’s Journey เส้นทางครูฮีโร่ ในยุค new normal

โครงการ Teacher Hero คืออะไร ? 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดปีที่ผ่านมา คุณหมอและพยาบาล ก็เปรียบเสมือนนักรบเสื้อกาวน์ด่านหน้าที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนกันอย่างเต็มที่ ส่วนในภาคการศึกษา หลายๆ พื้นที่และโรงเรียน ก็จะต้องเลื่อนเปิดเทอม หรือบางโรงเรียนอาจจะยังเปิดเทอมไม่ได้ ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ฉะนั้นในรอยต่อของช่วงเวลานี้ Starfish Education ได้เล็งเห็นโอกาสที่สำคัญในการเรียนรู้ และเชื่อมั่นในพลังของคุณครู จึงได้จัดโครงการที่มีชื่อว่า ‘Teacher Hero’ ขึ้น เป็นโครงการระยะสั้น (2-3 สัปดาห์ก่อนจะเปิดภาคเรียน 14 มิถุนายน 64) ภายใต้การบริหารจัดการของ Starfish Academy มีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหา และสนับสนุนคุณครู 15 คน จากทั่วประเทศที่อยากลุกขึ้นมาเป็นฮีไร่ อยากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครอบครัวของนักเรียน และชุมชน เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งโครงการยังเป็นพื้นที่ฝึกวิชาชีพของคุณครู และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเติมใจให้กันและกันอีกด้วย

ใครกันบ้าง คือ คุณครูฮีโร่ ?

หลังจากที่โครงการได้เปิดประกาศรับสมัคร และคัดเลือกคุณครูฮีโร่แล้ว ทีมงานก็ได้พบว่าคุณครูฮีโร่ของเรากระจายตัวอยู่ 10 จังหวัดของประเทศไทย !!  

สำหรับคุณครูทั้ง 15 คนที่อยากทบทวนเส้นทางการเติบโตของตัวเอง และสำหรับคุณครูท่านอื่นที่สนใจ อยากได้แนวคิดในเรื่องการให้โอกาสตัวเองได้ลงมือทำ สามารถคลิกที่ Link เพื่อดาวน์โหลดเรื่องราวของคุณครูฮีโร่แต่ละคนเก็บไว้ได้เลยค่ะ 

 • ฮีโร่คนที่ 1 ครูจันทิมา สเวดเดอร์แมน โรงเรียน ศรีพฤฒา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หัวข้อกิจกรรม “เรื่องเล่าในตำนาน สรรสร้างอนาคต” Link : bit.ly/3d4ZAoo

 • ฮีโร่คนที่ 2 ครูอนันต์ เตชะระ โรงเรียนบ้านดง จังหวัดลำพูน

หัวข้อ “กล่องสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่ นำความรู้สู่ชุมชน” Link : bit.ly/3j9fi5S

 • ฮีโร่คนที่ 3 ครูสุธาสินี บารมีรังสิกุล โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว (พ่วงประชานุกุล) จังหวัดนครปฐม

หัวข้อ คณิตคิดสร้างสรรค์ Link : bit.ly/3vSTlKT

 • ฮีโร่คนที่ 4 ครูนันทภัค ศรีเงิน โรงเรียน บ้านร้องเรือ จังหวัดลำพูน

หัวข้อ กิจกรรมการนำสี่เสาหลักทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพของนักเรียนผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ Link : bit.ly/2SoIHht

 • ฮีโร่คนที่ 5 ครูโชตมิมณี จินะโต้ง โรงเรียน บ้านแอ่นจัดสรร จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Link: bit.ly/2U6jCII

 • ฮีโร่คนที่ 6 ครูพิชญภัค สมปัญญา โรงเรียน พะทายพิทยาคม จังหวัด นครพนม

หัวข้อ การสร้าง Makerspace ของเด็กริมโขง ด้วยห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE) Link : bit.ly/3vRDjkz

 • ฮีโร่คนที่ 7 ครูสภาพ ศุภโสภณ โรงเรียน วัดหัวกรูด จังหวัดชุมพร

หัวข้อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Link : bit.ly/3xQ1MIy

 • ฮีโร่คนที่ 8 ครูสุภาดา คำตา โรงเรียน เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัด สระบุรี

หัวข้อ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Link : bit.ly/3gTesst

 • ฮีโร่คนที่ 9 ครูกรธวัช ดีลี โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส จังหวัด สุพรรณบุรี

หัวข้อ กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดย Active Sheets (ชุดการเรียนรู้รอบบ้าน) ในสถานการณ์พิเศษเพื่อสร้างนวัตกร Link : bit.ly/3xM5oeh

 • ฮีโร่คนที่ 10 ครูวรรณ์นิษฐา พื้นผา โรงเรียนอนุบาลวังดิน จังหวัด ลำพูน

หัวข้อ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้กระบวนการ Steam Design Process Link : bit.ly/3xM4Vc1

 • ฮีโร่คนที่ 11 ครูนลิน ชลชาญกิจ โรงเรียน ขุนไกรพิทยาคม จังหวัด สุโขทัย

หัวข้อ เล่น เรียน คิดจากภูมิปัญญาบรรพชนและชุมชน Link : bit.ly/3wXvjzV

 • ฮีโร่คนที่ 12 ครูบัญญัติ ยะวัน โรงเรียนแม่มอกวิทยา จังหวัด ลำปาง

หัวข้อ แม่มอก Young มีดี เรียนรู้วิถีของดีคู่ชุมชน Link : bit.ly/3wS8MnT

 • ฮีโร่คนที่ 13 ครูวชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ จังหวัด นครปฐม

หัวข้อ Sufficient Economy Classroom Transformation เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนในสังคมดิจิตอล โดยกระบวนการ 3PAA Link : bit.ly/3wS7OIr

 • ฮีโร่คนที่ 14 ครูวรรณพิศา พฤกษมาศ โรงเรียน บ้านป่าเหมือด จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ Stay Home Stay Fun อยู่บ้านให้สนุก Link : bit.ly/3j9nP90

 • ฮีโร่คนที่ 15 ครูเดือนเพ็ญ ทองศักดิ์ โรงเรียน พิมานเด็กเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ สร้างสรรค์สู่นักนวัตกรน้อยในชุมชน Link : bit.ly/3qq4qSO

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2379 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6007 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2395 ผู้เรียน

Related Videos

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

Starfish Academy
539 views • 2 ปีที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
328 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
239 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
60 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]